Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 


Сторінка директора

 

 

 

 

Шановні батьки!
 
Звіт директора  
комунального закладу освіти 
«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»
 Дніпровської міської ради
Овчаренко Валентини Володимирівни
  про свою діяльність на посаді протягом  2017/2018 н.р.
та перспективи розвитку закладу в 2018-2019 навчальному році
 
Вступ
 
Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі. 
На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. 
Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. 
Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.
Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія». Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.
Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.
У вересні 2017 року школа розпочала свій 62 навчальний рік.
Третій рік     колектив школи працював за педагогічною проблемою «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів в рамках обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
 
Управління закладом
У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія».
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним та тижневим планами. 
Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.
 
У 2017/2018 навчальному році продовжили роботу такі творчі групи вчителів: 
«Росток»
«Проектна діяльність»
 «Система роботи методичних об’єднань щодо формування професійної компетентності вчителів».
У 2017-2018 навчальному році вшколі працювало 44 вчителі, з них: 
“Спеціаліст вищої категорії” – 24 вчителі;
“Спеціаліст І категорії” - 9 вчителів;
“Спеціаліст ІІ категорії” – 3 учителі;
“Спеціаліст” – 8 вчителів.
Мають педагогічні звання:
“Учитель-методист” – 14 вчителі; 
“Старший учитель” – 3 вчителі.
 
У 2017/2018 навчальному році пройшли атестацію такі вчителі:
 
1. Косенко Юлія Володимирівна, вчитель початкових класів, відповідає займаній посаді та 11 тарифному розряду;
2. Відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»  учитель української мови, англійської мови Лук’яненко Єлизавета Іванівна
3. учитель хореографії Раденко Віолета Станіславівна  відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»:
4. Відповідають займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»:
     - учитель англійської мови Дідик Вікторія Миколаївна;
     - учитель фізичної культури Ніколенко Юлія Миколаївна;
     - учитель предмету «Захист Вітчизни» Івакін Юрій Петрович
         5.  Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «учитель-методист» вчитель зарубіжної літератури, російської мови, художної культури, української мови Лещенко Людмила Григорівна
        6  Відповідає раніше присвоєному 11 тарифному  розряду  та педагогічному званню «старший вчитель» учитель ОТМ, музики , мистецтва Нефьодова Тетяна Миколаївна
        7. Відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вчитель - методист» учителю географії, економіки, природознавства Токаревій Ірині Олександрівні та учителю історії, правознавства Пархоменко Світлані Володимирівні
      8.  Присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель - методист» вчителю початкової школи Коцур Ірині Іванівні.
9.  Присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка – методист»  Івакіну Юрію Петровичу.
 15-17 березня 2018 року вчителі школи взяли участь у дев’ятій міжнародній педагогічній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» і отримали диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки.
 17 квітня на базі школи провели міський семінар -практикум для директорів шкіл «Роль шкільної психолого – медико – педагогічної комісії в сучасній та максимальній корекції поведінки і розвитку дітей, що знаходяться на інклюзивній формі навчання».
            24 квітня 2018року – науково – практичний семінар для молодих вчителів географії міста Дніпра «Розвиток інтелектуальних компетентнісних та особистісних якостей учнів через використання елементів ІКТ при вивченні географії та економічних дисциплін
            Досягнення учнів у 2017/2018 навчальному році:
А) Участь у районних олімпіадах
ПІБ Клас Предмет Місце Учитель
1. Ареп’єв Богдан 8-А Українська мова ІІІ Кошманенко М.Ю.
2 Тьо Валерія
Амочкіна Євгенія
Ареп’єв Богдан 11-А
 
7-А
 
8-А Біологія І
 
ІІ
 
ІІІ Бічан Т.В.
3 Бутенко Владислава 10-А Правознав-ство ІІ Пархоменко С.В.
4 Гаєва Анастасія
Коротченя Анна 9-Б
 
6-Б Трудове навчання І
 
ІІІ Діденко І.Ю.
5 Ареп’єв Богдан
Пархоменко Ксенія
Дрогайцева Анастасія
Зінченко Вероніка 8-А
 
9-Б
 
10-А
 
 
11-А географія І
 
ІІ
 
ІІ
 
 
ІІ Токарева І.О.
6 Кусківська Єва 9-Б Англійська мова ІІІ Дідик В.М.
7 Ареп’єв Богдан
Старина Марія 8-А
 
11-А Історія І
 
ІІ Пархоменко С.В.
8 Безбородько Анастасія
Сердюк Єгор
Огурцова Єлизавета
Вольфович Еліна 6-Б
 
  8-А
  9-А
 
9-А Образо-творче мистецтво І
 
ІІІ
ІІ
 
ІІІ Нефьодова Т.М.
10 учнів нашої школи взяли участь у міжнародному  конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика
Б) Участь у міських олімпіадах
 
ПІБ Клас Предмет Місце Учитель
1. Ареп’єв Богдан
Дрогайцева Анастасія 8-А
 
11-А
географія ІІІ
 
ІІІ Токарева І.О.
2 Ареп’єв Богдан 8-А
 
історія Ш Пархоменко С.В.
3 Хор - клас ІІ Нефьодова Т.М.
 
Участь у   турнірах:
Турнір Етап Учитель
1. Математичний брейн - ринг Районний, 
4 місце Білоног О. А. 
2 Протягом року працював шкільний клуб «Дебати»
Вони брали участь у міському зимовому турнірі, в травні навчались в міській школі дебатерів
16-17 квітня – участь в літньому міському турнірі Пархоменко С.В.
 
Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс 
«Колосок»
 
Всього призерів 2017-2018
Золотий колосок 16
Срібний  колосок 29
Всього призерів 45
 
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру 2017/2018»
Усього призерів  - 46
Відмінний результат  -20
Добрий результат –26
 
Всеукраїнська гра «ГЕЛІАНТУС - природознавство для дорослих»: 
64  учні всього прийняли участь
З них  50 призерів   
Диплом І ступеня - 14
Диплом ІІ ступеня – 19
Диплом ІІІ ступеня - 17
Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник - 2018»
Результат  -12 призерів різних рівнів
Диплом ІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень – 7 учнів
Диплом ІІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень –5 учнів
 
Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Гринвіч – 2017-18»
Усього учасників – 50 учнів
Срібний сертифікат – 2 учні (Бондар Марія – 2-Б, Куліков Ярослав – 3-А)
Сертифікат учасника – 48 учнів
 
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН України слухачі МАН  КЗО СЗШ №47:
ПІБ учня клас відділення секція
1 Мельніченко Андрій Олексійович 10-А Філософії та суспільствознавства Філософія
2 Нежинська Вікторія Едуардівна 10-А Хімія та біологія Медицина 
3 Буянська Дарія Геннадіївна 10-А Мовознавство Англійська мова
4 Кібєрєв Даніїл Миколайович 10-А Хімії та біології Зоологія, ботаніка
Захіст робіт відбудеться у 2018 – 2019 навчальному році.
 
 
Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження контингенту
 
 У 2017/2018 навчальному році у школі функціонувало 20 класів: 
початкова школа – 8 класів;
основна школа – 10 класів;
старша школа – 2 класи;
10-А клас – української філології  профіль
11-А клас – математичний профіль
           Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами, прибуло до школи 7 учнів, вибуло 13 учнів                                                                              
Школу закінчили 544 учні.
Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2017/2018 навчальному році були:
- контроль відвідування учнями навчальних занять;
- організація навчання за індивідуальною формою, інклюзивною формою
- організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі. 
 
Виховна робота
 
 Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
 Основні документи з виховної роботи  у 2017-2018 н.р.
-   Лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 №2.1/10-1828   (Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.
-   Лист Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 №2.1/10-1855 (Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році)
Тема виховної роботи школи :   
«Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».
 
Основні напрямки виховної роботи КЗО СЗШ № 47 у 2017-2018 н.р.:
-Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління
-Превентивне виховання
       - Фізичне виховання
       -  Художньо-естетичне виховання в становленні особистості
        - Еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді 
       - Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.
     - Професійна орієнтація та допрофільна підготовка
     Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор,керівники гуртків), у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями:
     -Громадська організація «Альтернативний погляд» 
    -Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені первоучителів  слов'янських Кирила та Мефодія.
   У 2017-2018 н.р.  виховна робота проводилась згідно плану виховної роботи.
    В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності, акції, концерти, участь у конкурсах:
  - Свято першого дзвоника
  -Всеукраїнська акція «День юного натураліста»   -   Бічан Т.В. 8-Б кл.
  - Тиждень Юннатів 
 -Конкурс дитячо-юнацької творчості: «Країна чарівних книжок»,   декоративно-ужиткове  мистецтво  -  Губа Л. В.,Діденко I.Ю.
    -22 вересня - День миру "Мир на нашій планеті". Орігамі  «голуби» . 
   -29 вересня –виставка  «Дари осені»
              - Акція по збору макулатури (жовтень 2017 року, квітень 2018р.)
    -Відвідування театрів, музеїв міста
            - Заходи до вшанування пам'яті жертв голодомору, масових політичних репресій ("Запали свічку")
     -Місячник Здоров′я
     -Місячник екологічного виховання
     -Заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом
     -Виховні заходи під час канікул(за окремим планом)
     - Лінійка памяті "Полин Чорнобиля".
До Дня Перемоги та Дня пам'яті та примирення :
- 08 травня для учнів 5-8 класів проведена лінійка пам'яті «Ми пам'ятаємо» з нагоди Дня пам'яті  та примирення,73 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.На лінійці були присутні учасник АТО Перетятько В.В. та ветеран військової служби підполковник Івакін Ю. П.
          -виховний захід «Вічно в пам’яті народній»
           -Акція «Діти-дітям» 
           -Благодійний ярмарок за участю  ради старшокласників
          - Благодійний концерт (7-А кл. Дворецька Н. Я.)
          - 6 грудня відбувсяв захід, присвячений Дню Збройних Сил України (6-А та 6-Б класи,кл.кер.-Нефьодова Т. М.,Кошова О. П.)
          - учні 10-х – 11-х класів  змагалися з військово-прикладних видів спорту: стройова підготовка, фізична підготовка та перевірили знання дівчат з медико-санітарної підготовки. (Івакін Ю. П.,Білоног О. А.,Ніколенко Ю. М.)
           -Захід єдності : «Соборність України – Соборність наших душ»
           -«Бабин Яр: трагедія українського народу» , присвяченого Дню пам’яті жертв Голокосту. 
           -«Тобі, Україно моя, і перший подих, і подих останній тобі» Бій під Крутами 1918.
             -Урок - реквієм, приурочений вшануванню пам’яті «Небесної сотні».
             -21.02 в школі відбувся захід, присвяченій міжнародному дню рідної мови «Квітни, мово наша калинова»
                 - Тиждень безпеки дорожнього руху.
 
              У школі протягом  2017-2018 навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:
 
Військово-патріотичні Влучний стрілець
  Джура
 
Художньо-естетичний
Фотогурток
Розмовляю французькою
Хореографія Viv'en
Умілі руки - 2 гуртка
Вокальний спів
 Турисько-краєзнавчий                    Аеробіка 
Євроклуб
фізкультурно-спортивний Студія спортивної хореографії
  «Маестро»
  Шаховий
  Таеквандо
Художня гімнастика
Чарлідінг
Футбол
 
            Учні 1-11 класів брали участь у відкритті шкільної спартакіади.
  В ході місячника  «Здоров′я» було проведено конкурс малюнків учнів 1-8 класів, постерів 9-11 класів
  Учні школи брали участь у районних, міських конкурсах: 
    - «Наддніпрянські замальовки»  -  Діденко I.Ю. ,Нефьодова Т.М. 
    - Конкурс шкільної преси  «Медіахвилі Дніпра» Туманова С.Л. (Шкільна газета «КаЗеОШка», 11-А)   
   -Участь військово-патріотичній грі «Сокіл»(«Джура»)(10-А кл. Бадя І.Г.,  Івакін Ю.П.)
   -«Відкрий для себе Україну»-(6-А клас,Нефьодова Т.М.)
   -Фестиваль «Екотворчість», екологічна акція «Первоцвіт» (Бічан Т. В.)
   -Конкурс  «Всесвіт» «Зоряна веселка» ( учитель Зейналов Е.Х.
   -«Півгодинки на цікавинки»  -  Лєснова Я.В.   3-А клас
   -Літературно - мистецьке свято «Собори наших душ»- Жоган Ю.М.
 (Старина Марія 11-А, Павлова Ганна 9-Б клас -переможець міського конкурсу) 
  -Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  -  Кошманенко М.Ю.
   -Конкурс дитячих листів та малюнків «Казкова зима в моєму місті» (вчителі початкової школи)
 -Виставка - конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» Діденко I.Ю.
     -«Мій рідний край – моя земля»  -  Діденко I.Ю. ,Нефьодова Т.М., 
     -Україна вишивана-Діденко І. Ю.
     -Природоохоронна трудова акція «Годівничка»  -  Бічан Т.В.
     -Математичний брейн-ринг , учитель Білоног О.А.
    Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.
    У грудні місяці 2017 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям».  
    Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая
              Дітям-інвалідам надано грошову допомогу та подарунки:
Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, учні пільгових категорій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні.
          Діти, які знаходяться під опікою забезпечені шкільною та спортивною формою.
          КЗО СЗШ №47 підтримує зв'язок з ССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції Індустріального  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.
           На виконання Указу Президента України №113/200 від 28.01. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності»  та з метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. 
У першому семестрі було проведено 7 засідань ради профілактики.  
           На засідання Ради профілактики запрошувались батьки учнів 10-А класу Разгуліна Є.,  Сахарчук В. (9-Б), Тесленко О, (8-А) з ними проводилась профілактична робота.
          На внутрішкільному обліку знаходиться 3 учні:
Разгулін Єгор - 10-А клас
Тесленко Олександр  - 8-А клас
Білоусов Ярослав  - 8-А клас
           У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педкорекції.
          Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.
Соціальний захист
             Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться, згідно з діючим законодавством. 
              На початок 2017-2018 н.р. були підготовлені списки учнів пільгових категорій. 
              Кількість дітей у них становило:
-дітей, позбавлених батьківського піклування -1
-дітей з інвалідністю – 13
-дітей з малозабезпечених сімей -7
-дітей з багатодітних сімей – 55
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи.
 
Робота з батьками
 
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.
Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО; 
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята. 
 
Здорові діти – здорова нація. Формування здорового способу життя
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 
 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
             На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» (Бічан Т.В., Бердо Р.В.), необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).
Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. в 2017-2018 н.р. до навчального плану, було введено уроки хореографії, 26 травня проведено творчий звіт творчого колективу «Viv’en»
 
Охоплення учнів харчуванням
 
       Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. 
            У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329.
Упродовж 2017/2018 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. 
Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (дітей-сиріт -2; учнів з малозабезпечених сімей - 10;  учнів, які є дітьми учасників АТО - 13; 
дітей з багатодітних родин- 53; дітей з інвалідністю-5; учнів інклюзивних класів- 6);
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 кл ; організовано гаряче харчування для учнів 5-11 класів та учнів, які відвідують групи продовженого дня, за кошти батьків;
затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування (20 осіб);
надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування;
проводилися моніторинг харчування, анкетування учителів та учнів школи щодо урізноманітнення страв та попиту на ту чи іншу продукцію, а узагальнені звіти щодо харчування вчасно надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на методичному об‘єднанні класних керівників;.
 
        В зв’язку із скаргами батьків на якість харчування було проведено збори разом  із  представниками підприємства «Продрезерв-5», обрано з числа батьків комісію для контролю за якістю харчування.
   До кінця навчального року зауважень не було виявлено.
 
Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань в КЗО СЗШ №47  проводилось згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України    від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
На початку навчального року адміністрація  КЗО СЗШ №47  координувала роботу медичних працівників і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками КЗО СЗШ №47 згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2017, 2018  роки
Навчальний заклад забезпечений медичними працівниками, а саме: медична сестра – 0,75 ставки, шкільний лікар – 0,25 ставки. Медичною сестрою і шкільним лікарем систематично проводився аналіз  стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів. 
Протягом навчального року проводились поглиблені профілактичні медичні огляди учнів. За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів було проведено моніторингове дослідження щодо виявлених патології. 
За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою . Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження медичним працівником за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. 
Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2017/2018  навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%. 
     Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільше відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. 
     Протягом 2017/2018  навчального року адміністрацією школи, медичними працівниками, учителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у закладі. 
Інформатизація НВП
       Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2017/2018   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:
упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;
формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.
    У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».
   Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. 
    У школі функціонує  2  комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, в кабінеті  №15, більшість кабінетів та приміщень школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. 
    Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.  
     У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.
      Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування. 
     Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня. 
Протягом 2017/2018  навчального року здійснено такі заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій у закладі освіти:
 організовано та проведено практичні семінари для вчителів-предметників «Користувач ПК», «Користувач   Інтернет-ресурсів», «Використання ІКТ у  навчально-виховному процесі»; 
 проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію основних завдань Державної цільової програми «Сто відсотків»;
використано в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби  з історії, географії, математики, фізики, природознавства, хімії, біології;
введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
проводиться робота з підтримки матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.
проведено майстер-клас учителем математики Кошовою О.П. з використанням мультимедійної дошки.
 
Матеріально-технічне забезпечення НВП
          За бюджетні кошти було відремонтовано газовий котел, оплата електроенергії, води та газу.
       За депутатські кошти було встановлено 15 вікон.     
       Протягом навчального року за батьківські кошти  було замінено каналізаційні чавунні труби на пластикові, проводились зварювальні роботи системи опалення з заміною труб.
        За батьківські кошти замінено труби холодної води на вводі до школи та проведено частковий ремонт, використано 16 151 грн.
       На статтю «Придбання будівельних матеріалів» було придбано необхідну кількість медикаментів,  які потрібно для медичного кабінету на суму 2 177630,85 грн. 
       На статтю «Придбання господарських товарів» використано 23 945гривні 11коп., за які закуплено миючі та дезінфікуючі засоби, господарчий інвентар для двірників, придбано лампи та світильники.
        Було проведено обслуговування шкільної комп'ютерної техніки, сайту школи, проведено перевірку пожежного гідранту сума договору склала 439,95грн., придбано спортивний інвентар сума витрат склала 1 833грн.
      За спонсорські кошти та силами робітників адміністративно-господарської частини відремонтовано І-й поверх, силами батьків та учнів було приведено шкільний двір у належний стан та висаджено багато квітів, дерев та кущів. 
Влітку 2018року планується за бюджетні кошти капітальний ремонт спортивної зали, косметичний ремонт класних кімнат, туалетів, покриття паркетного полу лаком.
 
 
Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік
1.Питання, що були розв’язані
     Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;
реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;
у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
школа  намагається підтримувати  свій позитивний імідж;
створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.
 
2.Питання, що потребують подальшого розв’язання
Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
підвищення якості освітніх послуг;
підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
недостатня результативність ЗНО;
неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики;
вакансії педагогічних працівників;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.
 
Головні завдання школи:
- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;
- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для і 9-х класів;
-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;
-  створення «ситуації успіху» для кожного учня;
-  поглиблене вивчення англійської мовиу 1-11 класах, профільне вивчення математики
- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;
-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;
- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізації школи;
- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;
-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;
- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;
- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;
- зміцнення матеріально-технічної бази школи.
Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми фізичного і психічного здоров`я учнів (робота „Школи сприяння здоров`ю”), враховує адаптаційні процеси на всіх ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві.
Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.
Умови досягнення головних завдань школи
          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:
- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);
-  демократизація системи освіти;
- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;
- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;
-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;
- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;
- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;
- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;
- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.
Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:
В управлінні:
оптиматизація методичної роботи школи;
створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 
підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.
 
У навчанні:
реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;
управління результатами та якістю навчання;
удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;
розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.
 
У вихованні:
виховання потреби здорового способу життя;
педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;
оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
управління процесом соціалізації учнів;
розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;
соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;
розвиток елементів державно-громадського управління;
орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;
активізація правового виховання;
розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.
 
Психолого-педагогічні задачі:
забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 
оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.
 

 

Протокол

загальних зборів педагогічного колективу,  батьківського комітету, громадськості

КЗО СЗШ №47
 

від 02.06.2017 р.                                                                    Присутні: 133 чоловіка

Місце проведення:

актовий зал

 

    
Присутні:  батьківська громадськість 122 чол., члени педколективу 19 чол.

 

ЧЕРГА ДЕННА:

1.     Вибори голови та секретаря зборів.

2.     Звіт директора КЗО СЗШ №47 Овчаренко В.В. «про підсумки діяльності педколективу, адміністрації школи по удосконаленню навчально-виховного процесу,зміцнення матеріальної бази школи у 2016-2017 н.р.»

3.     Оцінювання діяльності керівника  навчального закладу шляхом таємного голосування.

З першого питання було запропоновано обрати головою зборів Браженко Н.А., голову батьківського комітету, секретарем зборів обрати члена батьківського комітету 5-Б класу Підгайну Т.І.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою зборів Браженко  Н.А., секретарем зборів Підгайну Т.І.

З другого питання заслухали виступ директора школи Овчаренко В.В., яка запропонувала у звіті питання виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів, створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, організації різних форм позаурочної роботи.

 З третього питання проведено оцінювання діяльності керівника школи Овчаренко В.В. шляхом таємного голосування.

Роздано бюлетенів голосування – 133

Прийняли участь у голосуванні – 133

Діяльність керівника школи Овчаренко В.В. оцінена:

задовільно – 131

не задовільно – 2

УХВАЛИЛИ:

Діяльність директора школи Овчаренко В.В. вважати задовільною.

 

Голова зборів                                                                            Н.А.Браженко

 

Секретар                                                                                    Т.І.Підгайна        

 
 
 
 

26 листопада 2015 року в КЗО СЗШ №47 м. Дніпропетровська відбувся міський семінар-практикум керівників навчальних закладів, які працюють за програмою «Росток» по темі «Управління інноваційно-освітнім проектом на засадах діяльнісної технології» за участю професора Пушкарьової Тамари Олексіївни.

 

 

 

          керівникам ЗНЗ міста було запропоновано доповідь директора школи Овчаренко В.В. «Вплив інтегрованого та діяльнісного підходів на формування й розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічною технологією «Росток».

 

·       Далі учасникам семінару було запропоновано майстер-класи учителів:

·       Лєснової Я.В. «Число і цифра 7» (Математика, 1 клас)

 

 

 

·       Коцур І.І. «Комахи восени. Підготовка комах до зимівки» (Навколишній світ, 2 клас)

·       Панової Л.О. «Рівняння дробів» (Математика, 4 клас)

·       Губи Л.В. «Осінь-грибна пора. Чому дерева і гриби дружать. Корисні властивості грибів. (Навколишній світ, 3 клас)

 

 

 

·       Токаревої І.О. «Річки» (Навколишній світ, 6 клас)

·       Кошової О.П. «Розв’язування комбінаторних задач» ( Теорія ймовірностей, 7 клас)

 

 

 

Професор Пушкарьова Тамара Олексіївна своєю доповіддю «Реалізація інтегровано-діяльнісної технології за програмою «Росток» узагальнила роботу семінару і відповіла на питання, що виникли у керівників ЗНЗ, що приймали участь у роботі семінару.

 


 

До школи надійшов лист   …

 

   Шановні вчителі "Середньої загальноосвітньої школи №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" дякуємо Вам за якісну підготовку випускників, які зараз навчаються на геолого-географічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара:

Лубенець Альона Вікторівна

         Ми, викладачі геолого-географічного факультету, шануємо Вашу віддану працю. Сподіваємося, що і надалі випускники Вашої школи будуть навчатися на нашому факультеті. Просимо поширити рекламну інформацію про геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара серед учнів старших класів.

Декан ГГФ                                         Шерстюк Н.П.

 

 


 

 

 

Наказ про звернення громадян

 

 

НАКАЗ ПРО БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ

Для загальноосвітніх шкіл  (СЗШ) наступні реквізити: 

 Нові реквізити:

1) для оплати  батьківської плати за харчування дітей в НВК та СЗШ  (школи)   та оплати платних послуг  з 01.01.2019 року. (КПКВ 0611020 спеціальний фонд-02, КЕКД-25010100)

Отримувач: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 40506248

Рахунок: 31558223195804

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку МФО: 820172

2) для надходження благодійних внесків в СЗШ (школи) з 01.01.2019 року. (КПКВ 0611020 спеціальний фонд-03, КЕКД-25020100)

Отримувач: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 40506248

Рахунок: 31555323195804

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку МФО: 820172