Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 Вступ до школи

На 30.05.2019 р в 1 класах є 4 вакантних місця

 


 

 


 

 

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ!

Правила зарахування до 1-го класу

Прийом документів майбутніх першокласників розпочався з 4 квітня 2019 року

Прийом здійснюється на підставі документів:

Конституція України

Стаття 53.Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12.Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за якимзакріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (Форма№ 086-1/ота 0-63)

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування школи.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпро ради від 23.06.2016 року « Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами в Індустріальному районі » за КЗОСЗШ № 47 закріплено територію обслуговування для проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку , а саме :

 

вул. Амурська  від вул. Байкальської і до кінця

вул. Араратська  від вул. Марка Вовчка і до кінця

вул. Ашхабадська від вул. Байкальської і до кінця

вул. Байкальська  58А,60/62,64/66,68/70,72/74

вул. Балтійська від вул. Байкальської і до кінця

вул. Варшавська

вул. Верещагіна від вул. Байкальської і до кінця

вул. Воронезька 52-86,55-69

вул. Ізмаїла Срезневського

вул. Змагання від вул. Байкальської і до кінця

вул. Кузбаська

вул. Кубинська від вул. Байкальської і до кінця

вул. Кривоноса від вул. Марка Вовчка і до кінця

вул. Мелитопольська

вул. Л.Голікова

вул. Марко Вовчок від вул. Хабаровської до вул. В.Макуха

вул. Менделеєва з №51

вул. Образцова від вул. Байкальської і до кінця

вул. Поштова від вул. Байкальської і до кінця

вул. Тополина

вул. Травнева з №74

вул. В.Макуха від вул. Байкальської і до кінця

та рідних чи усиновлених братів та сестер дітей, які вже є учнями школи, а також дітей працівників школи.

 

Впродовж з 01 по 15 червня заяви про зарахування не приймаються.

п.3 "Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому класі, то:

1) до 01 червня зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування КЗО СЗШ №47 ДМР підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у  КЗО СЗШ №47 ДМР, чи дітьми працівників школи.

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території КЗО  СЗШ №47 за результатами жеребкування. (Порядок проведення жеребкування викладено у п. 2. глави II.Наказу МОН від 16.04.2018 року № 367 "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти")глава II п.6 " Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684”надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно достатті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

- довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

- акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Прогнозована кількість 1-х класів на 2019-2020 н.р.:

 

1-а 30 учнів;

1-б 30 учнів;

 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

 

 

 


 

 

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 367 від 16 квітня 2018 року

Про затвердження Порядку
зарахування, відрахування та
переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти
для здобуття повної загальної
середньої освіти

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 року за № 547/7868.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю, Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного, забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                     Л. М. Гриневич

 

Документи, які необхідні для вступу до 1 класу:

- заява батьків,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- паспорт одного з батьків,
- медична картка.

 

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

- заява батьків,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- паспорт одного з батьків,
- особова справа учня (учениці),
- медична картка

 

          Список дітей, зарахованих до 1 класу КЗО СЗШ № 47  на 01.06.2018

         

 1. Алексєєнко К.О.
 2. Арістова М.А.
 3. Бідняк К.Д.
 4. Бовдир А.Д.
 5. Гаріч О.А.
 6. Гибало Я.В.
 7. Гіріч Є.С.
 8. Глущенко П.О.
 9. Диба А.О.
 10. Дюжинських Д.І.
 11. Емріх Л.Д.
 12. Журавель М.С.
 13. Заблуда Д.Я.
 14. Іванчук М.В.
 15. Качалов М.О.
 16. Киричок В.С.
 17. Косенко Р.Д.
 18. Кошулько Л.В.
 19. Кучеренко Г.А.
 20. Лебедєв А.А.
 21. Левківська В.С.
 22. Лисянський В.С.
 23. Лозовий О.С.
 24. Лук’янець В.Р.
 25. Мажара А.Р.
 26. Марченко Б.О.
 27. Мороз І.О.
 28. Походенко А.С.
 29. Прокопенко Г.Д.
 30. Рудяк І.Л.
 31. Рудяк Н.Л.
 32. Сіізих М.С.
 33. Свістун О.В.
 34. Ткаченко О.Є.
 35. Усенко А.А.
 36. Фісун Т.О.
 37. Хуссенсалех М.Р.
 38. Циганков Д.М.
 39. Чалий Д.І.
 40. Чорний М.Т.

 

         Вільних місць - 20

 

Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивчення іноземних мов

 та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради

Наповнюваність класів на 03.06.2019

 

клас

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість вільних місць

1

2

59

1

2

2

46

14

3

2

51

9

4

2

56

4

5

2

63

0

6

2

58

2

7

2

64

0

8

2

47

13

9

2

46

14

10

1

25

5

11

1

35

0

 

 

 

 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпро ради від 23.06.2016 року « Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами в Індустріальному районі » за КЗОСЗШ № 47 закріплено територію обслуговування для проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку , а саме :

 

вул. Амурська  від вул. Байкальської і до кінця

вул. Араратська  від вул. Марка Вовчка і до кінця

вул. Ашхабадська від вул. Байкальської і до кінця

вул. Байкальська  58А,60/62,64/66,68/70,72/74

вул. Балтійська від вул. Байкальської і до кінця

вул. Варшавська

вул. Верещагіна від вул. Байкальської і до кінця

вул. Воронезька 52-86,55-69

вул. Ізмаїла Срезневського

вул. Змагання від вул. Байкальської і до кінця

вул. Кузбаська

вул. Кубинська від вул. Байкальської і до кінця

вул. Кривоноса від вул. Марка Вовчка і до кінця

вул. Мелитопольська

вул. Л.Голікова

вул. Марко Вовчок від вул. Хабаровської до вул. В.Макуха

вул. Менделеєва з №51

вул. Образцова від вул. Байкальської і до кінця

вул. Поштова від вул. Байкальської і до кінця

вул. Тополина

вул. Травнева з №74

вул. В.Макуха від вул. Байкальської і до кінця