Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

9 - А клас

Завдання учням з  11.03.2022 року

Інформатика

Токарев Г.В.

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на on-line урок

16.03.2022

§24. Захист даних

Google classroom

Goggle Meet код r7eid4s

23.03.2022

§25. Безпека в Інтернеті

Google classroom

Goggle Meet код r7eid4s

30.03.2022

§26. Безпечне зберігання даних

Google classroom

Goggle Meet код r7eid4s

07.04.2022 §27. Комп'ютерне моделювання Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
14.04.2022 §28. Етапи комп'ютерного моделювання Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
21.04.2022 §29. Моделі прикладних проограм Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
27.04.2022 §30. Моделювання інтер'єру  Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
04.05.2022 Навчальний проєкт Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
11.05.2022 Навчальний проєкт Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
18.05.2022 Зашист проєкту Google classroom Goggle Meet код r7eid4s
25.05.2022 Підсумковий урок за рік   Goggle Meet код r7eid4s

 

Англійська мова

Дольнік Євгеній Валентинович

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на

on-line урок

11.03.2022

Ukraine is our home

Відповісти на чотири запитання в останньому слайді презентації

https://meet.google.com/ofi-qfqq-nki

14.03.2022

Why we love Ukraine

Написати розповідь (10 речень), за що я люблю Україну

https://meet.google.com/ofi-qfqq-nki

16.03.2022

Conditional Sentences. 2nd Conditional

CB p. 78, ex. 11, ex. 12

https://meet.google.com/ofi-qfqq-nki

18.03.2022

Conditional Sentences. 2nd Conditional

WB p. 47, ex. 7, ex. 8, ex. 9, ex. 10

https://meet.google.com/ofi-qfqq-nki

 

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на

on-line урок

21.03.2022

Conditional Sentences. 2nd Conditional. Practice

Виконати вправу за цим посиланням https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional-exercise-1.html

https://meet.google.com/ofi-qfqq-nki

23.03.2022

Environmental problems and solutions

CB p. 78, ex. 13; повторити слова за текстом CB p. 77.

25.03.2022

What would you do?

WB p. 47-48, ex. 10, ex. 11

28.03.2022

Water, Water, Everywhere …

Reading

CB p. 79, ex. 14, ex. 15

30.03.2022

Water, Water, Everywhere …

Listening

CB p. 79, ex. 16

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на

on-line урок

01.04.2022

It’s clean-up time! Reading

WB p. 49, ex. 14

https://meet.google.com/ofi-qfqq-nki

04.04.2022

Save our forests! Writing

WB p. 49, ex. 15

06.04.2022

Unit 12. Holidays with a difference

SB p. 82-83, ex. 1, ex. 2, ex. 3, ex. 4a, ex. 4c

08.04.2022

Alton Towers – Where the Magic Never Ends! Language Development

CB p. 83, ex. 5, ex. 6, ex. 7

11.04.2022

Holidays with a difference

WB p. 50, ex. 1, ex. 2

13.04.2022

Holidays with a difference. What do you prefer?

WB p. 50, ex. 3

15.04.2022

Holidays with a difference. Prepositions.

WB p. 50-51, ex. 4, ex. 5

18.04.2022

Describing Location

CB p. 84, ex. 8, ex. 9

20.04.2022

Reading the postcards

CB p. 84, ex. 10

22.04.2022

3 degrees below freezing. Reading and listening

CB p. 85, ex. 11

27.04.2022

Grammar: Who – Where – Which

CB p. 85, ex. 13, ex. 14

29.04.2022

Grammar: Who – Where – Which

WB p. 51, ex. 6, ex. 7

 

Англійська мова

Дворецька Наталія Яківна

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на

on-line урок

11.03.22

Citizens 2050 (reading)

CB p.44.ex.1-3

Googleclass room

14.03.22

Citizens2050( grammar)

Tests WB p.30

Googleclass room

16.03.22

Citizens( writing)

CB.p.47.ex.14 write a letter

Googleclass room

18.03.22

 Narrow escape( language development)

CB p.48 ex.1-3

Googleclass room

21.03.22

30.03.22

“ The Vikings”

CB p.44.ex.1-3

Googleclass room

01.04.22

11.04.22

“Natures future”

Tests WB p.30

Googleclass room

13.04.22

22.04.22

“ Tricky jobs”

CB.p.47.ex.14 write a letter

Googleclass room

25.04.22

29.04.22

“ Panic is Rare”

CB p.48 ex.1-3

Googleclass room

 

 

Укр. мова

Усата Л.М.

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на

on-line урок

16.03

Складні речення з різними видами зв’язку.

П.29. Вправа 321.

 

17.03.

Розділові  знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.

П. 29 Вправа 326.

 

24.03.2022, 26.03.2022

Використання складних речень із різними видами зв’язку в текстах різних стилів

Виписати 4 речення із різними видами зв’язку у тексті художнього стилю

 

.

01.04. 03.04. 08.04. 10.04

Текст, основні ознаки його. Мікротема, абзац. Види й засоби міжфразового зв’язку

П. 30-32. Вправа 339.

Творче завдання.

Тестова робота.

 

квітень

Текст як одиниця мовлення.

П.30-32    Вправа 336 343  348.

classroom

. Травень

Узагальнення і систематизація вивченого.

П. 1-32. Вправа28, 35, .167,274.

Творче завдання.

Тестова робота.

 

 

біологія

  Бічан Т.В.

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на

on-line урок

14.03.

Форми міливості. Л.Д. «Модифікаційна мінливість»

Прочит.33, завд. 1,2,3 стор.228письмово

 

 17.03. 

Мутації

Прочит. Пар.34, виписати приклади мутацій людини

 

21.03 Спадкові захворювання. Сучасні методи молекулярної генетики. Прочит. Пар.35, пит. 2, 3. Письмово стор.143  
25.03  Складання власного родоводу або родоводу видатних людей Прочит. Пар.36, скласти власний родовід або завд.6, 7  стор.143( в зошиті)  

28.03.

Популяції живих організмів.

Прочит.пар.38, завд. 5 письмово стор.153

 

31.03.

Теорія Ч. Дарвіна.

Прочит. Пар.37

 

01.04.

Механізми видоутворення.

Прочит. Пар.38,40, виписати  приклади природного добору

 

04.04. 

Роль палеонтології в розвитку теорії еволюції

Прочит. Пар.41, виписати приклади  конвергенції та дивергенції

 

07.04. 

Роль молекулярної генетики в розвитку теорії еволюції

Повтор. Пар.41, пит. 5 або 6 стор. 163(письмово)

 

08. 04. 

Еволюція людини

Прочит. Пар.42, пит. 4, 5 стор. 167(письмово)

 

11.04. 

Еволюція людини

Прочит. Пар.42, пит.6 сор.167

 

   14.04. 

Наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

Прочит. Пар.43, описати любі 2 теорії

 

   15.04. 

Основи еволюційної філогенії

Прочит. Пар 44

 

18.04. 9а

Основні групи організмів

Прочит.пар. 45, пит. 4 або 5 письмово стор. 177

 

21.04.9а

Основні групи бактерій

Скласти конспект

 

 22.04.9а

Неклітинні форми життя

Скласти план про роль вірусів

 

25.04.

Огляд основних еукаріотичних таксонів

Прочит. Пар.46

 

 28.04. 9а

Екосистема.

Прочит. Пар.47, пит. 14, 16 стор.181(в зошиті)

 

29.04. 9а

Різноманітність екосистем.

Повтор. Пар.47,пит.5 стор.185(в зошиті)

 

02.03.9а

Харчові зв’язки в екосистемах

Прочит. Пар.48

 

   05.05.9а

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Прочит. Пар.49, пит. 5стор.195(в зошиті)

 

06.05.9а

Виявлення антропогенного впливу в своїй місцевості

Повт. Пар.49, пит.6 стор.195 письмово

 

09.05.9а

Стабільність екосистем

Прочит. Пар.50

 

12.05.9а

Біосфера як цілісна система.

Прочит. Пар.51, в зошиті пит.4 стор.195

 

13.05.9а

Захист і збереження біосфери.

Прочит. Пар.52, пит. 3 стор. 199(в зошиті)

 

16.05.9а

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин

Прочит. Пар.53,54, пит. 3 стор. 207

 

 19.05.9а

Одомашнення тварин. Огляд традиційних біотехнологій.

Прочит. Пар.55, повтор. Пар.54

 

20.05.9а

Методи селекції мікроорганізмів

Повтор. Пар.55, пит.6 стор.211

 

 

9-А (група)  9-Б (група)      Українська мова          Жоган Ю.М.

Дата

Тема

Домашнє завдання

Посилання на урок

16.03

Систематизація вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

С.178 завдання для самоконтролю

Classroom

17.03

(9-А)

Контрольна робота за темою «Безсполучникове складне речення»

 

Classroom

18.03

(9-Б)

 

9-А , 9-Б       Українська література          Жоган Ю.М.

Дата

Тема

Домашнє завдання

Посилання на урок

14.03

Т. Шевченко «Катерина»

Поему прочитати, підготуватися до обговорення

Classroom meet

17.03

Т. Шевченко «Наймичка» Родинно-побутовий тип утілення теми жіночої долі

Поему прочитати, підготуватися до обговорення

Classroom meet


ФІЗИКА

Нікішаєва О.В.

Дата урока

Тема урока

Дом. завдання

Посилання на on-line урок

14.03.22

Закон збереження імпульсу в природі і техниці. Реактивний рух.

Конспект , розв’язати задачі

 

16.03.22

Класичні уявлення про будову атома. Досліди Резерфорда: планетарна модель атома. Квантові енергії атома. Модель атома по Бору. Квантові постулати Бора.

Конспект , розв’язати задачі

 

07.02.22

Поглинання й випромінювання енергії атомом. Неперервний і лінійчатий спектр, спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування

Конспект у

classroom

 

 

9- А Географія

11.03- 18.03

Виробництво тканин, одягу, взуття.

Classroom   meet

21/03- 01/04

Харчові продукти. Транспорт.

Classroom   meet

04.04- 15.04

Транспорт. Торгівля

Classroom   meet

18.04- 22.04

Торгівля та зв’язки

Classroom   meet

25.04-29.04

Туризм

Classroom   meet

 

 

 

Мистецтво

Нефьодова Т.М.

Дата уроку

Тема уроку

Дом.завд.

Посилання на on-line урок

16.03.2022

Українське кіно

 

Гугл клас

23.03.2022

Телебачення: погляд у світ

 

Гугл клас

30.03.2022

Телебачення: погляд у світ

 

Гугл клас

06.04.2022

Фотомистецтво

 

Гугл клас

27.04.2022

Фотомистецтво

 

Гугл клас

04.05.2022

Реклама

 

Гугл клас

11.05.2022

Поширення мистецтва: музеї

 

 

11.05.2022

Поширення мистецтва: музеї

 

 

18.05.2022

Поширення мистецтва: галереї, бібліотеки

 

Гугл клас

25.05.2022

Мистецтво в діалозі культур

 

Гугл клас

 

 

Основи здоровʼя

Дата урока

Тема урока

Дом.завдання

Посилання на on-line урок

 

9-А клас

11.03

Тема: Біологічні ритми і здоров’я

 

Тема: Особиста гігієна.

 

 

Тема Принципи здорового харчування

 Читати §7, 8Перейти за посиланням на  відео - урок

https://www.youtube.com/watch?v=sgeqEBkwAGM

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNtyeWbTL1E

 

 

 

 

18.03

 

 

 

 

 

25.03

Харчування і контроль маси тіла

§10, читати стор.72-77.

 

 

01.04

Моніторинг фізичної форми

 

§11, читати стор.78-83.

Підготовка до підсумкового завдання. Повторити розділ ІІ Фізична складова здоров’я

 

КВІТЕНЬ

Стратегія самореалізації

§12, читати стор.88-94.

 

Життєве самовизначення

§13, читати стор.95-100.

 

Емоційна саморегуляція

§14, читати стор.101-108.

 

Уміння вчитися

§15, читати стор.109-115.

 

 

Травень

Уміння вчитися

§15, читати стор.109-115.

 

 

Способи ефективного навчання

§16, читати стор.116-122. Конспект у зошиті «Як підготуватися до іститів», Скинути скрін.

 

Характер і цінності

§17, читати стор.123-127.

 

Підсумкове тестування

 

 

 

 

 

 

 зарубіжна література

Дата

Тема

Домашне завдання

Посилання на урок

15.03.2022

Петербурзький етап життя і творчості М.Гоголя

Стр.204-208, питання стр.208

meet

15.03.2022

М.В.Гоголь «Ревизор» творча історія п’єси, образи чиновників

Стор.208-214, питання стор.213-214

meet

22.03.2022

Образ Хлестакова і його динаміка.

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту та жанру п’єси.

Уміти характеризувати героїв порівнювати їх. робити висновки

meet

22.03.2022

Петербурзькі повесті М.В.Гоголя: основні теми та проблемі. Побутовий психологічний і філософські плани повісті «Шинель»

Знати зміст повісті, добрати  цитатний матеріал до образу Башмачкіна

meet

29.03.2022

Образ столиці як чужого і ворожого для людини простору у повісті Гоголя «Шинель»

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Реалізм»

meet

29.03.2022

Контрольна робота за темою «Реалізм: творчість О.Бальзака, М.В. Гоголя»

Підготувати повідомлення про представників нової драми, життєвий і творчий шлях Ібсена

вайбер

05.04.2022

Нові тенденції в драматургії на межі ХІХ ст.-ХХ ст.

Стор.233-236

Перегляд віодеоуроку

05.04.2022

Г.Ібсен «Ляльковий дім»

Прочитати драму «Ляльковий дім»

Перегляд відеопрезентації

12.04.2022

Г.Ібсен «Ляльковий дім»: образна система твору

Читати текст драми до кінця

meet

12.04.2022

Р.М.: складання та написання творів –роздумів по драмі «Ляльковий дім»

Закінчити роботу

meet

12.04.2022

«Ляльковий дім»: композиція твору, підтекст

Опрацювати матеріал за конспектом

meet

19.04.2022

Особливості світогляду Б.Шоу Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон»

Знати зміст п’єси

meet

19.04.2022

Б.Шоу «Пігмаліон»: сюжет, динаміка образу Елізи Дулітл

Знати зміст п’єси

meet

26.04.2022

К.Р. №5 за темою: «Нові тенденції у драматургії»

Знати зміст п’єси

meet

26.04.2022

Ш.Алейхем «Тев’є – молочар» . Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу

Прочитати твір

meet