Підручники для школи

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт директора

КЗО СЗШ №47

ДМР

за 2021/2022 навчальний рік

 

І. Вступ

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради, у своїй роботі керується основними законодавчими актами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Президента України, Уряду і Верховної Ради України, Конвенцією ООН «Про права дитини», наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації наказами та розпорядженнями Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, довгостроковими регіональними та міськими програмами.

1.1.Аналіз роботи КЗО СЗШ №47 за 2021-2022 навчальний рік

 

          Робота КЗО «СЗШ №47» ДМР протягом 2021-2022 навчального року була спрямована на забезпечення модернізації освіти, перехід на державно-громадські засади функціонування.

Загальні показники роботи  освітнього закладу.

 1. Мова навчання – українська
 2. Кількість учнів – 573
 3. Кількість класів – 20
 4. Відвідують ГПД – 60
 5. Забезпечення гарячим харчуванням -54%
 6. Кількість посадових місць -120
 7. Загальна кількість працівників – 64, з них

педагогічних працівників – 44

технічний персонал – 19.

Кількість комп’ютерних класів – 2, в них робочих місць – 22.

Забезпеченість навчальними кабінетами – 100%

Забезпеченість підручниками – 98%

Фонд підручників – 11 893

Кількість книг (художньої літератури) у шкільній бібліотеці – 11 152

кількість спортивних залів – 1

 

Організація харчування

Для організації харчування дітей у  школі створено всі необхідні умови. З метою забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі проведено ряд заходів:

 • складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;                     
 • організовано харчування учнів 1-4 класів за бюджетні кошти згідно з заявами батьків учнів;
 • забезпечено учнів початкової школи додатковим сніданком ;
 • складено графік відвідування учнями шкільної їдальні;
 • організовано щоденний облік харчування класними керівниками та складання щотижневих і щомісячних звітів заступником директора з НВР Жоган Ю.М. щодо харчування за бюджетні кошти до централізованої бухгалтерії;
 • створено бракеражну комісію за якістю харчування.

Директор школи та заступник директора, відповідальний за організацію харчування, дотримуються Алгоритму щоденного контролю за організацією харчування учнів, медичний працівник та працівники ТОВ «Контракт Продрезерв-5» – за Переліком питань, якими опікуються учасники організації харчування учнів. 

З жовтня 2021 року в Україні запрацювала  система Управління Безпечністю Харчових Продуктів, до якої згідно наказу по КЗО СЗШ №47 від 06.10.2021 року приєднався і наш комунальний заклад.  Згідно цієї системи введено нові правила і норми гарячого харчування, які запрацювали в закладах освіти з 11.01.2022 року.

Забезпечення гарячим харчування

1-11 класи охоплено гарячим харчуванням (разом з учнями пільгових категорій) – 430

1-4 класи

ГПД  6 учнів – безкоштовно, 9 – 50%

Всього 100 учнів пільгових категорій забезпечено гарячим харчуванням:

багатодітні – 56

малозабезпечені – 2

інваліди – 6

інклюзивні -9

сироти – 1

АТО -12

переселенці -8

 

2.Виконання основних завдань 2021-2022 навчального року.

2.1. Забезпечення прав молоді на одержання освіти.

          Всі діти та підлітки віком від 6 до 18 років, що проживають  в мікрорайоні, що є територією обслуговування школи, одержують загальну середню освіту.

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується закладом освіти тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Освітній процес в 2021-2022 навчальному році був організований відповідно до навчального та річного плану роботи.

З метою створення у закладі освіти належних умов для забезпечення рівного доступу для освіти було організовано навчання за сімейною формою для 19 учнів.

Педагогічний патронаж отримували 3 учнів.

Було організовано інклюзивне навчання для 13 учнів 1,7,9,10 класів. У закладі працювали 2 групи подовженого дня.

Станом на 25 травня 2022 року в школі навчались 573 учні.

1-4 класи -216 учнів

5-9 класи – 289

10-11 класи – 68 учнів

Всі діти 5-11 класів атестовані.

Похвальний лист отримали 27 учнів. 9 клас закінчили 60 учнів, свідоцтв з відзнакою немає.

11 клас закінчили 32 учні, медалістів 4 учні: 3 – срібних, 1 –золота.

На низькому рівні навчальний рік закінчили 6 учнів (6-б – 2 учні, 9-Б - 4 учні)

Всі учні 5-10 класів переведені до наступного класу.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б підвищити рівень своїх навчальних досягнень та навчатись на достатньому та високому рівнях.

Слід відзначити, що 2022 рік ознаменувався складними воєнними діями, в умовах яких освітній процес було переведено в режим он-лайн. Адміністрація  постійно контролювала роботу всіх учасників освітнього процесу в он-лайн-просторі, періодичність розміщення навчальних матеріалів, обсяг та зміст завдань, їх якість та об’єктивність оцінювання.

Учасники  педагогічного колективу обрали платформи, з якими зручно і якісно проводити  дистанційне навчання:

 • спілкування класних керівників в групах Viber з учнями та їх батьками;
 • робота вчителів-предметників з використанням веб-сервісу qooqle Classroom з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань без паперовим шляхом;
 • проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу Zoom meet, відповідно до розкладу, зв’язок з учнями та їх батьками було забезпечення на 100 відсотків.

 

2.2. Кадрове забезпечення освітнього процесу в закладі.

2.2.1. Освіта вчителів

Освіта

Кількість

%

Вища

44

94%

Середня спеціальна

2

4%

Базова вища

1

2%

Середня

-

-

2.2.2. Рівень педагогічної майстерності

Категорія

Кількість вчителів

%

1.

Вища

Учитель-методист

Старший учитель

25

15

8

53%

32%

17%

2.

І категорія

9

19%

3.

П категорія

3

6%

4.

Спеціаліст

1

2%

5.

11 розряд

10 розряд

12 розряд

19

3

3

21%

6%

6%

          Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

У класних приміщеннях, де навчаються учні 1-4 класів встановлено одномісні парти, комп’ютерна техніка-ноутбуки для вчителя. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу.

100% педагогів прослухали курс для вчителів початкової школи, вчителів, що будуть працювати в 5-х класах. Учителі англійської мови пройшли курси на базі ДАНО.

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальний процес-сприйняття, пам’ять, мислення, уява й увага. Хочеться зазначити, що матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, розвивають творчі здібності.

Кількість дітей у ГПД становить 120 осіб.  Для роботи ГПД надано  навчальні кабінети початкової школи, усі учні, які  відвідували ГПД були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи.

Здоров’язберігаючим функціям школярів сприяли щоденні прогулянки на свіжому повітрі, спортивні години.

У школі функціонували 9 інклюзивних класів, в них навчались 11 дітей з особливими освітніми потребами.

Головним принципом  інклюзивної освіти є створення школи для всіх дітей за допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів.

Протягом навчального року робота в інклюзивних класах проводилась відповідно до індивідуального плану розвитку дитини.

Для учнів інклюзивної форми навчання було складено індивідуальну програму розвитку,  розроблено і затверджено навчальний план класів з інклюзивним навчанням, де було передбачено години корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей  навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП.

Всі навчальні предмети адаптовані (адаптація змісту та методів до можливостей дітей). У штатний розпис школи введено посади асистентів вчителів. Психологічний супровід учнів з ООП та їх родин здійснювався психологом Летичевською Маріанною Дмитрівною.

Спільно з консультантами-практичними психологами ІРЦ  протягом року відбувалась   реалізація інклюзивних підходів у освітньому процесі, їх активізація та координація.

2021-2022 навчальний рік став справжнім роком випробування на міцність сучасної української освіти. Спочатку карантин по Covid-19, а потім онлайн-навчання, пов’язане із введенням військового стану.

Під час дистанційного навчання учителі школи обирали для себе платформи, на яких їм зручно було надавати знання учням. Учням надавались завдання, рекомендації, відео уроки. Складність дистанційного навчання полягала у неоднаковому технічному забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів).

Дистанційне навчання мало своїх прихильників і противників, як серед дітей, так і серед їхніх батьків. Найголовніше – налагодити співпрацю між учнем, вчителем і батьками. Щоб вони почули одне одного, щоб не було опору батьків. Що важливіше для життя: оцінки, знання самі по собі чи сформовані компетенції ?  Он-лайн навчання лише виявило проблеми, а нам усім разом треба прагнути навчитись їх вирішувати.

Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке дотримання нормативно-правового забезпечення з цього питання. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувались інструменти олайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувались індивідуальні консультації та самостійне опрацювання навчального матеріалу.

Для спілкування в дистанційному навчанні використовувались  електронна пошта, форуми, чати, відео конференції тощо. Практикувались уроки через Zoom, meet, Skype.

Для підготовки учнів 11 класу до ЗНО-2022 практикувались індивідуальні консультації щодо використання матеріалів на веб-ресурсах УЦОЯО, на платформах rometheus, tlearn.

Опрацювавши звіти вчителів-предметників щодо проведення дистанційного освітнього процесу, можна зробити висновок, що всі педагоги закладу намагалися забезпечити засвоєння навчального матеріалу учнями за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. У більшості класів дистанційним навчанням було охоплено 69%учнів.

Кожний вчитель-предметник визначився з темами, які будуть допрацьовані у вересні 2022-2023 навчального року. У календарному плануванні рекомендовано вчителям збільшити кількість годин на повторення навчального матеріалу у 2021-2022 навчальний рік.


3.Виховний процес в КЗОСЗШ № 47 протягом навчального року проходив з урахуванням дотримання протиепідемічних заходів, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 року №55, відповідно до пункту 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», був спрямований на реалізацію Указу Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Листа МОН № 1/9-436 від 14.08.20 року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», з метою формування в учнів громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в, а також створенню сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів.

Особлива увага приділялась національно-патріотичному, громадянському, превентивному та морально-правовому вихованню учнів школи, спрямованому на виховання почуття патріотизму,активної громадянської позиції, на попередження злочинів, правопорушень, бездоглядності дітей та насильства в родинах, створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу.

Головною метою виховної роботи у 2021/2022 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Тема виховної роботи школи: «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України»

Виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних орієнтирів виховання:

-ціннісне ставлення до себе;

-ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

-ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

-ціннісне ставлення до праці;

-ціннісне ставлення до природи;

-ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Питання національно-патріотичного виховання розглядались на педагогічній раді , нарадах при директору: «Про підготовку до Дня знань та першого уроку», «Про роботу гуртків ЗЗСО»,«Патріотичне виховання-обов'язкова складова гармонійного розвитку особистості»; «Охоплення учнів позашкільною освітою», «Стан роботи класних керівників над виконанням посадової інструкції класного керівника», «Про організацію та проведення канікул», , «Стан роботи класних керівників по виконанню заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у 1 семестрі», «Профорієнтаційна робота з учнями».

У 2021 - 2022 навчальному році в школі, згідно плану роботи навчального закладу, проведено:

у вересні - місячник фізичного виховання;

у жовтні - місячник громадянсько-патріотичного виховання;

у листопаді - місячник військово-патріотичного

виховання ;

у грудні - місячник превентивного виховання;

у січні - місячник Здоров'я (онлайн);

у лютому - місячник правових знань; місячник профорієнтації ;

у березні - місячник художньо-естетичного виховання ,

Шевченківський тиждень (онлайн);

у квітні - місячник еколого-натуралістичного виховання (онлайн);

у травні - місячник родинного виховання (онлайн).

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів, участі у конкурсах. Відзначалися державні свята, Міжнародні та Всеукраїнські акції. Заходи проходили в різних формах роботи: КТС, челенджів, флешмобів, створенні проєктів, відеороликів.

В навчальному закладі проводяться заходи щодо військово - професійної орієнтації молоді, пропаганди професій військово- службовців, тематичні зустрічі:

до Дня Захисника України;

до Дня українського козацтва;

до Дня Збройних Сил України;

до Міжнародного Дня рідної мови;

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

до Дня Революції Гідності,увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

до Дня Європи.

Учні школи взяли участь у Всеукраїнській дитячо - юнацькій військово – патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

До Дня пам'яті та перемоги проведені уроки памʼяті онлайн : «Пролетіли літа , помінялись епохи, але памʼять нетлінна про героїв війни»; «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках…».

Враховуючи умови в країні, що склалися після 24 лютого 2022 року,незважаючи на військовий стан, організували участь в обласній акції «Зроби подарунок військовослужбовцю». Виготовлення оберегів для воїнів (с. Гвардійське) до Дня Збройних Сил України, акції - відеозверненні до солдат ВСУ учнів та їх батьків (оn-лайн). Взяли участь у Всеукраїнській акції «Збери кошик воїну».

У школі протягом навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:

Військово - патріотичні : «Влучний стрілець», «Юний стрілець»;

Художньо - еститичні : «Хореографія-«Viv'en», «Юні екскурсоводи»;

Фізкультурно-спортивні: Студія спортивної хореографії «Маестро», футбол, художня гімнастика, черлідінг, таеквандо.

Вихованці гуртка -«Viv'en» стали призерами Всеукраїнського хореографічного фестивалю-конкурсу «Зірки ХХІ сторіччя», Міжнародного конкурсу-фестивалю «BORN THE STARS»

Учнівське самоврядування очолює Рада старшокласників «Лідер»

В своїй діяльності учнівська Рада «Лідер» керується Статутом учнівського самоврядування комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради.

Головним завданням органу є забезпечення реалізації прав учнів, дотримання учнями Статуту школи, виконання обов’язків колективом школи.

Учнівське самоврядування — це представницький орган, який виражає та захищає права та інтереси учнів, забезпечує потреби учнів в школі, здійснює контроль над виконанням обов’язків учнями, є організатором та співучасником шкільного життя.

Головою ради «Лідер» за підсумками виборів обрана шляхом таємного, вільного, рівного голосування учнів 5-11 класів, учениця 10-А класу Коротченя Юлія, заступником голови - учениця 10-А класу Данильченко Віталіна . Голова та заступник обираються строком на 1 рік, чергові вибори відбудуться у вересні наступного року.

Робота самоврядування школи здійснюється через організацію цікавого життя учнівського колективу. Мета і завдання учнівського самоврядування втілюються через різноманітні заходи: свята, конкурси, благодійні ярмарки, виставки малюнків. Активно працює шкільний «Прес-центр», який кожні два місяці випускає шкільну газету «КаЗеОШка», в якій висвітлюється всі шкільні події. В січні 2022 року члени Ради старшокласників побували на екскурсії в адміністративній будівлі Дніпровської міської ради.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Десятий рік в КЗО СЗШ №47 проводиться конкурс «Обличчя школи», переможцями конкурсу 2021-2022 навчального року стало 15 учнів, які були нагороджені за високий рівень навчання, творчих досягнень, морально-етичної культури та самовдосконалення особистості медаллю «Обличчя школи»:

Кошманенко Анастасія11-А

Кучугурна Олександра 11-А

Стицюк Даніїл 11-А

Данильченко Віталіна 10-А

Стасовська Єлизавета 9-А

Міхейкін Ілля 9-Б

Кіберєв Микола 9-Б

Ващенко Яків 8-А

Кривич Михайло 8-А

Волинюк Данило 8-Б

Корінь Єгор 7-А

Коваль Анна 7-Б

Трет’яков Ярослав 6-А

Гур’янов Віктор 6-А

Копильченко Софія 6-Б

Коротченя Юлія отримала відзнаку «Лідер школи».

У грудні місяці 2021 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої проводились акції : „ Чужої біди не буває”, «Діти-дітям», Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая. Учні школи були залучені до заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля».

За період навчання он-лайн дистанційно здійснювалася виховна діяльність. Згідно плану виховної роботи школи проводилися (по можливості) заплановані заходи. Результати роботи публікувалися на сайті нашої школи.

З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, протягом 2021-2022 навчального року в школі приділялась належна увага національно-патріотичному вихованню .

4. Соціальний захист

          Соціальна підтримка дітей пільгових категорії, які навчаються  в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.  На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ведеться картотека учнів соціальних категорій, облік дітей-сиріт, з багатодітних сімей, дітей-інвалідів,  дітей-чорнобильців, дітей з ООП ,дітей з малозабезпечених сімей, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, з березня 2022 року кількість учнів  цієї категорії різко зросла в зв’язку з введенням військового стану.  Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи школи. Складено соціальний паспорт школи.

Узагальнені дані дітей пільгових категорій за 2021/2022 навчальний рік :

Категорія

Кількість

 

 

Діти-сироти

1

 

 

Діти з ООП

9

 

 

Діти з малозабезпечених сімей

2

 

 

Діти з багатодітних сімей

56

 

 

Діти загиблих ВС

1

 

 

Діти-інваліди

11

 

 

ЧАЕС

0

 

 

Діти, що знаходяться під опікою без ПБП

0

 

 

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб

32

 

 

Діти, батьки яких брали участь в АТО

11

 

 

Всього дітей пільгових категорій:

123

 

 

 

5. Робота з обдарованими дітьми

У системі роботи з обдарованими школярами визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку вшколі;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;
 • ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

 

 

Участь у інтелектуальних конкурсах:

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс  «Колосок»

Всього призерів

2021-2022

Золотий колосок

34

Срібний  колосок

28

Всього призерів

62

Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник - 2021»

Результат  -16 призерів різних рівнів

Диплом ІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень – 6 учнів

Диплом ІІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень –7 учнів

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Пазл - 2021»

Усього учасників – 47

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Грінвіч - 2021»

Усього учасників – 68

 

6. Моніторинг успішності учнів КЗО СЗШ №47 ДМР

клас

Навчальний

рік

Класний керівник

1-3

4-6

 

7-9

 

10-12            

Всього учнів

Відмінники

5-А

2021-2022

Нефьодова Т. М.

 

 

6

5

20

Владичина, Волчек, Кужель, Мажуль, Перетятько

5-Б

2021 -2022

Дворецька Н. Я.

 

12

10

4

26

Гоменюк, Торопцева, Дем’яненко, Борсук

6-А

2019-2020

Панова Л. О.

 

7

19

3

29

Красільна, Сіваш, Трет’яков

2020 - 2021

Піхович В. М.

 

10

12

3

25

Красільна, Помогайбо, Трет’яков

2021 - 2022

Піхович В. М.

 

12

11

5

28

Красільна, Помогайбо, Ткаач, Дуніч, Сорокіна

6-Б

2019-2020

Косенко Ю. В.

 

17

12

3

32

Кудрявцев, Маліночка, Цівка

2020 - 2021

Дідик В. М.

6

20

5

1

32

Маліночка

2021 - 2022

Дідик В. М.

2

23

6

1

32

Маліночка

7-А

2018-2019

Лєснова Я. В.

 

13

14

1

28

Шелковський

2019-2020

Бадя І. Г.

 

15

12

1

28

Сішненко Люсія

2020 - 2021

 

12

14

1

27

Сішненко Люсія

2021 - 2022

Бадя І. Г.

 

16

14

1

31

Сішненко Люсія

7-Б

2018-2019

Ільїних Л. Г.

 

17

17

2

36

Денисенко, Царьова

2019-2020

Туманова С.Л.

 

14

20

3

37

Денисенко, Царьова Омельченко

2020 - 2021

 

22

11

4

37

Денисенко, Царьова

Білий

Вакулик

2021 - 2022

 

23

11

3

37

Денисенко,

Білий

Вакулик

8-А

2018-2019

Дольнік Є. В.

 

9

12

3

24

Ващенко, Юрченко, Качалова

2019-2020

Токарева І. О.

 

14

11

1

26

Юрченко,

2020 - 2021

13

10

3

26

Ващенко, Юрченко,

Прохоров

2020 - 2021

 

11

10

4

25

Ващенко, Шитіков Юрченко,

Прохоров

8-Б

2018-2019

Бічан Т. В.

 

19

13

2

34

Юрченко, Мороз

2019-2020

Бічан Т. В.

 

15

16

2

33

Юрченко, Мороз

2020 - 2021

 

20

10

1

31

Юрченко

2021 - 2022

 

20

10

1

31

Юрченко

9-А

2016-2017

Губа Л.В.

 

10

22

1

 

Цикалюк Ян

2017-2018

 

Нікішаєва О.В.

 

14

13

2

 

 

Цикалюк Ян

Корсуновська

2018-2019

 

23

9

1

33

Корсуновська

2019-2020

 

21

13

-

34

 

2020 - 2021

6

14

10

 

30

 

2021-2022

 

18

11

-

29

 

9-Б

2016-2017

Дрогайцева І.В.

 

12

18

4

 

Заліська Малярець

Міхейкін

Нікіфоров

2017-2018

Зейналов Е.Х.

 

24

10

 

 

-

2018-2019

1

26

4

-

31

 

2019-2020

5

21

4

 

30

 

2020 – 2021

10

18

4

 

32

 

2021-2022

4

21

6

 

31

 

9-А

2017-2018

 

Нефьодова Т.М.

 

10

10

2

 

 

Вороненко

Растригіна

2018-2019

 

11

11

 

22

 

2019-2020

 

13

9

 

22

 

2020 – 2021

1

14

6

 

21

 

9-Б

2017-2018

Кошова О.П.

-

18

10

-

 

 

2018-2019

 

18

8

 

26

 

2019-2020

3

16

7

 

26

 

2020 – 2021

 

16

9

 

25

 

10-А

2021-2022

Кошманенко М. Ю.

 

19

16

-

35

 

10-А

2015-2016

Пархоменко С.В.

 

8

11

2

 

 

Котвинська Аліна

Меркулова Юля

2016-2017

 

8

11

1

 

Меркулова Юля

2017-2018

 

17

5

1

 

Меркулова Юля

2018-2019

 

16

4

 

20

 

2019-2020

 

17

7

 

24

 

10-А

2015-2016

Артеменко І.Г.

 

17

10

-

 

 

2016-2017

 

16

12

-

 

 

2017-2018

2

12

5

-

 

 

2018-2019

 

23

2

 

25

 

2019-2020

3

14

7

 

24

 

2020 - 2021

Пархоменко С.В.

1

20

9

1

31

 

11-А

2021-2022

Пархоменко С.В.

1

19

9

4

33

Кучугурна, Кошманенко Прудко Іванченко

 

Рейтинг навчальних предметів за середнім балом показав, що найвищі навчальні досягнення учні традиційно показали з предметів  «Мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Фізична культура», середній бал досягнень з цих предметів знаходиться в межах від  8,23 до 10,0 балів.

Результативність навчання з української мови та літератури, математики, історії,  іноземних мов, фізики, хімії є нижчою, ніж середній бал по школі. Це може бути зумовлено багатьма факторами, головний з яких – складність предметів.

      Отже, вчителям необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки здобувачів освіти та випускників для  підвищення середнього балу навчальних досягнень, зі складання ДПА та зовнішнього незалежного оцінювання.

Серед педагогів, які надають учням систематичну педагогічну підтримку,  можна  відзначити вчителів: Кошманенко М. Ю., Пархоменко С. В., Зейналов Е. Х. Дольнік Є. В., Жоган Ю.М., Чеченя І.О.

Методичній раді необхідно взяти під контроль рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, які продемонстрували низькі та найвищі бали.

В рамках реалізації роботи з обдарованою молоддю  було заплановано та здійснено ряд заходів:

 • на основі результатів діагностування переглянуто та поновлено шкільний банк даних про обдарованих учнів;
 • проведено узагальнення та систематизацію матеріалів із навчання та розвитку обдарованих учнів;
 • проводились педради, наради при директорові на яких розглядались питання про підсумки  участі учнів школи в олімпіадах, турнірах, конкурсах;
 • велась індивідуальна підготовка учнів до участі в районних, обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад.

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальнее знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

 З метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі   була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації школи: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору , оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року. На засіданнях предметних МО були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

          На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного, обласного та українського рівнів.

 

7. Методична робота

 

          На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» Відповідно до пп 2.12, 3.13 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНМС України від 20 грудня 2011 року №1473 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 08 серпня 2013 року №11356, наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №36 від 11.04.2022 року «Про підсумки атестації  педагогічних працівників  закладів освіти у 2022 році»,  на підставі рішення атестаційної комісії комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради   від 31 березня 2022 року  (протокол засідання №5 ) в 2021 – 2022 навчальному році були проатестовані вчителі:

 • Купрій Лариса Петрівна, асистент вчителя, 12 тарифний розряд
 • Довгопола Любов Іванівна, бібліотекар, ІІ категорія (9 тарифний розряд)
 • Панова Лідія Олександрівна -  вища категорія, учитель – методист
 • Бадя Ірина Олександрівна - вища категорія, учитель – методист
 • Бічан Тетяна Володимирівна - вища категорія, учитель – методист
 • Смілянець Антоніна Дмитрівна - вища категорія, учитель – методист
 • Плющова Людмила Дмитрівна – вища категорія, учитель - методист
 • Дворецька Наталія Яківна – вища категорія
 • Зейналов Еміль Хасрат огли – вища категорія

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег.                          Психологом школи було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець року  за  результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг учителів та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного учителя, який атестувався.

         Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800, Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року №1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», рішення педагогічної ради (протокол № 7   від 22.06.2021 р.) всі вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації і подали заявку на наступний навчальний рік.

В 2021-2022 н.р.  методична робота була спрямувана на реалізацію проблемної теми «Розвиток самоефективності учнів – пріоритетне завдання сучасної школи» .

­­­­­­­­­­ З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічні  працівники   орієнтувались  на  вирішення  таких  завдань:

   - створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів ;

   - пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;

   - створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально-етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізовувати  власні  творчі  здібності.

 

8.Облік відвідування

       Адміністрацією  школи та класними керівниками здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять: велись журнали контролю, кожного дня відмічались відсутні на уроках в класних журналах та рапортичках.

     За результатами аналізу, який проводився кожного місяця протягом навчального року, було встановлено, що більшість учителів відстежують відвідування навчальних занять учнями та якісно ведуть облік. Аналізуючи відсутність учнів на уроках слід відзначити, що дуже багато пропусків з поважних причин, а не через хворобу. 2021-2022 н.р. ознаменувався довготривалою роботою он-лайн режимі (карантин по Covit-19, введення військового стану з 24.02.2022 року). За підсумками навчального року 63% учнів виходили на заняття он-лайн. Для дітей, які не могли з технічних причин приєднатись до дистанційних занять, розроблялись спеціальні завдання, якы вони могли отримати в школі і виконати особисто.

6% дітей з початку введення військового стану було переведено за заявами батьків на сімейну форму навчання.

3% учнів в зв’язку із виїздом за кордон перейшли на навчання в школи за місцем евакуації.

9.Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

        У школі відбувається системна роботи із профілактики дитячого травматизму та популяризації  здорового способу життя. Педколективом проведена значна робота і велика кількість інструктажів з безпеки життєдіяльності. Результатом є той факт, що протягом 2021-2022 навчального року не зафіксовано жодного випадку травмування дітей під час навчального процесу.

          В зв’язку із введенням і країні військового стану, з метою запобігання травмування учнів та працівників закладу при виявленні вибухонебезпечних предметів 4 вчителів школи пройшли он-лайн курси з мінної безпеки з отриманням сертифікатів.

10.Медичне обслуговування

На початку навчального року адміністрація  КЗО СЗШ №47 ДМР  координувала роботу медичної сестри і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками КЗО СЗШ №47 згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на   2021,2022  роки, повідомляла співробітників про те, що кожен з них повинен мати особисту  медичну книжку зразку ОМК – 1 з фотокарткою, в якій повинні бути запис про стан здоров’я працівника закладу.

Навчальний заклад забезпечений  медичною сестрою. Медичною сестрою систематично проводився температурний скринінг  учителів  школи.

За результатами профілактичних медичних оглядів учнів у поліклініках за місцем проживання  був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2021/2022 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%. Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам, оскільки  скрізь наявні енергозберігаючі лампи. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)  розроблено ряд протиепідемічних заходів. На офіційному сайті школи створено розділ «Профілактика захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19», де розміщена корисна інформація для учнів, батьків та працівників закладу.

11.Матеріально-технічне забезпечення НВП

            Фінансування школи  по загальному фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету.

          Інформація про всі фінансові надходження щоквартально розміщується на сайті школи.

 

12. Фінансово – господарська діяльність закладу  у 2021-2022 навчальному році

Фінансування закладу  складається із бюджетних коштів, спонсорської допомоги та батьківських надходжень.

За бюджетні кошти школа отримала:

Комплект меблів на суму – 79275,60грн (38шт., парти та стільці)

Смарт телевізори НУШ на 1 класи на суму – 48478,40 (2шт.)

Дидактичні матеріали НУШ на суму – 11277,28грн.

Ноутбуки НУШ на суму – 43200,0 (2шт.)

Вироби медичного призначення (ножиці, пінцет, тонометр, стетоскоп, термометр 2шт, пульсоксиметр),

Одноразові накладки на унітаз 5уп,

Папір офісний різнокольоровий 3уп,

Файли 10уп,

Плівка для ламінування 1шт,

Обруч гімнастичний 10шт,

Вимикач електричний 10шт,

Розетка електрична 10шт,

Гран букса 10шт,

Шланг для змішувача 0,5м 10шт,

Шланг для змішувача 0,8м 10шт,

Крейда квадратна 10уп,

Пакет для сміття 60л. 20шт,

Рукавички побутові 100пар,

Туалетний папір 100рул,

Лампа ЛЕД 100шт,

Емаль для підлоги 2відра по 12кг,

Емаль біла 6відер по 12кг,

Бланк особових справ 70шт,

Класний журнал 1-4кл. 8шт,

Класний журнал 5-11кл. 12шт,

Журнал для індивідуальних занять 2шт,

Папір офісний А-4 5уп,

М’яч футбольний 10шт,

М’яч баскетбольний 7шт,

М’яч волейбольний 6шт,

М’яч для метання 6шт,

Скакалки 15шт.

    За спонсорські кошти та силами робітників адміністративно-господарської частини замінено світильники в кабінеті №26, частково замінено труби системи опалювання в кабінетах №8,25,26 та на коридорі ІV поверху. Працівниками закладу пофарбували  стіну в спортивному залі.

   За батьківські кошти школа провела наступні заходи:

Оплата послуг відео нагляду та тривожної кнопки становить – 3052,00грн.

Придбання будівельних матеріалів, сума яких складає – 18140,00грн.

Придбання господарських товарів, паркетного лаку, фарби на суму 29451,38грн.

Обслуговування шкільної комп’ютерної техніки та сайту школи на суму – 2862,00грн.

Придбання спортивного інвентаря, медикаментів, канцтоварів на суму – 9175,65грн.

Але є в нас проблеми: через відсутність фінансування не вирішуються вже кілька років:

 1. Не фінансується ремонт спортивного залу.
 2. Напівзруйновану шкільну огорожу і коштів на її відновлення поки що не передбачено.
 3. Не встановлено в закладі пожежну сигналізацію.
 4. Через військовий стан в країні запланований ремонт туалетів та шкільної їдальні відкладено.

13. Завдання КЗО СЗШ №47 на 2022/2023 навчальний рік

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна тема:

«Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи».

Методична тема:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Виховна тема:

      « Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України»

З цією метою:

Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.

Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.

Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.

Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи.

Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання.

Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік.

У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами).

Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.

Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням. Організувати роботу мовного табору школи.

Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.

Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.

Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських якостей.

Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, надання додаткових освітніх послуг).

24 лютого 2022 року цілком змінило наше ставлення до життя. І сьогодні я не можу не сказати, що всі складні місяці учителі, батьки, учні, техперсонал, жителі мікрорайону тримались разом.

Всі складні питання в умовах військового стану ми вирішували разом:

 

 1. Благодійний збір одягу, предметів гігієни, продуктів харчування.
 2. Забезпечення умов для прийому і перебування в закладі переселенців.
 3. Приготування їжі для переселенців.
 4. Збір тканини і плетіння маскувальних сіток.
 5. Благодійне придбання пральної машини, холодильника для зручності переселенців.

 

Єдність і підтримка всіх учасників навчального процесу були на висоті.

 

Всім щира вдячність!

 

Сподіваємось, що 1 вересня 2022/20223 н.р. ми зможемо перейти на навчання офлайн і проводити з учнями і батьками якісний освітній процес.

 

 


Звіт директора 

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

 Дніпровської міської ради

Овчаренко Валентини Володимирівни

  за 2020/2021 н.р.

 

 

Управління закладом

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив вирішував низку питань з проблеми «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентноспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору».

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження нового Державного стандарту початкової освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як батьківська рада (голова -  Браженко Наталія Аліївна), профспілковий комітет (голова -  Усата Любов Миколаївна), методична рада (голова -  Дергун Світлана Віталіївна).

Така співпраця сприяла розвитку всіх напрямків діяльності закладу освіти, дозволила покращити результативність освітнього процесу та матеріально-технічну базу школи.

 

Аналіз структури і мережі  КЗО СЗШ №47 ДМР  за минулий навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році (станом на 01.09.2020) у 20 класах навчалось 542  учні . Середня наповнюваність у класах складала 27,1 учнів.

Можна відзначити, що показник мережі кількості учнів залишається стабільним, хоча середня наповнюваність класів зменшилася, що приводить до  зменшення  педагогічного навантаження вчителів.

Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу, були створені умови щодо здобуття ними освіти за індивідуальними навчальними планами й програмами відповідно до чинного Положення про індивідуальну форму навчання в закладах загальної середньої освіти. Протягом року навчалось за індивідуальною формою 4 учня. На сімейній формі навчання 10 учнів.

 

 

Робота ГПД

  У минулому навчальному році в школі працювали 2 групи продовженого дня, які відвідували 60 учнів 1-4 класів. Усі групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, усі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Відповідає за роботу груп продовженого дня заступник директора з навчально-виховної роботи Жоган Ю.М.  Працювали такі вихователі:  Коцур І.І., Ватченко Н.А., Меденець А.В., Піхович В.М.

Питання відвідування групи продовженого дня та перебування в ній дітей згідно з режимом дня розглядалось на оперативних нарадах.

У новому навчальному році планується робота 2-х груп продовженого дня для учнів початкової школи. Групи будуть працювати, ураховуючи попередній досвід, буде продовжено роботу з батьками з питання розуміння важливості дотримання режиму дня та систематичного відвідування занять.

Результативність навчання у 2020/2021 н.р.

У минулому навчальному році:

      до наступного класу переведено 485  учнів;

      з них нагороджено Похвальним листом 18 учнів;

      закінчили 9-й клас 46 учнів;

      закінчили  11-й клас  29  учнів;

      12 випускників нагороджені Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні    окремих предметів» ;

      2 випускників школи нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні»;

З метою вивчення ефективності та результативності запроваджених у освітній процес форм і методів роботи з учнями в школі проводились діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділялась проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, результатам участі учнів у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативності  ЗНО; вивчався стан викладання предметів.

Питання якості освіти сьогодні вимірюється, передусім, кінцевим результатом -  зовнішнім незалежним оцінюванням. Аналізуючи результати ЗНО можна зазначити, що нажаль, жоден випускник школи не отримав 200 балів, тепер чекаємо що цьогорічні випускники  школи покажуть досить високий результат.

 

 

Моніторинг успішності    учнів   КЗО СЗШ №47 ДМР

клас

Навчальний

рік

Класний керівник

1-3

4-6

 

7-9

 

10-12            

Всього учнів

Відмінники

5-А

2019-2020

Панова Л. О.

 

7

19

3

29

Красільна, Сіваш, Трет’яков

2020 - 2021

Піхович В. М.

 

10

12

3

25

Красільна, Помогайбо, Трет’яков

5-Б

2019-2020

Косенко Ю. В.

 

17

12

3

32

Кудрявцев, Маліночка, Цівка

2020 - 2021

Дідик В. М.

6

20

5

1

32

Маліночка

6-А

2018-2019

Лєснова Я. В.

 

13

14

1

28

Шелковський

2019-2020

Бадя І. Г.

 

15

12

1

28

Сішненко Люсія

2020 - 2021

 

12

14

1

27

Сішненко Люсія

6-Б

2018-2019

Ільїних Л. Г.

 

17

17

2

36

Денисенко, Царьова

2019-2020

Туманова С.Л.

 

14

20

3

37

Денисенко, Царьова Омельченко

 

2020 - 2021

 

22

11

4

37

Денисенко, Царьова

Білий

Вакулик

7-А

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Дольнік Є. В.

 

9

12

3

24

Ващенко, Юрченко, Качалова

2019-2020

Токарева І. О.

 

14

11

1

26

Юрченко,

 

2020 - 2021

 

13

10

3

26

Ващенко, Юрченко,

Прохоров

7-Б

2018-2019

Бічан Т. В.

 

19

13

2

34

Юрченко, Мороз

2019-2020

Бічанг Т. В.

 

15

16

2

33

Юрченко, Мороз

2020 2021

 

20

10

1

31

Юрченко

8-А

2016-2017

Губа Л.В.

 

10

22

1

 

Цикалюк Ян

2017-2018

 

Нікішаєва О.В.

 

14

13

2

 

 

Цикалюк Ян

Корсуновська

2018-2019

 

23

9

1

33

Корсуновська

2019-2020

 

21

13

-

34

 

2020 2021

6

14

10

 

30

 

8-Б

2016-2017

Дрогайцева І.В.

 

12

18

4

 

Заліська Малярець

Міхейкін

Нікіфоров

2017-2018

Зейналов Е.Х.

 

24

10

 

 

-

2018-2019

1

26

4

-

31

 

2019-2020

5

21

4

 

30

 

2020 - 2021

10

18

4

 

32

 

9-А

2017-2018

 

Нефьодова Т.М.

 

10

10

2

 

 

Вороненко

Растригіна

2018-2019

 

11

11

 

22

 

2019-2020

 

13

9

 

22

 

2020 - 2021

1

14

6

 

21

 

9-Б

2017-2018

Кошова О.П.

-

18

10

-

 

 

2018-2019

 

18

8

 

26

 

2019-2020

3

16

7

 

26

 

2020 - 2021

 

16

9

 

25

 

10-А

2015-2016

Пархоменко С.В.

 

8

11

2

 

 

Котвинська Аліна

Меркулова Юля

2016-2017

 

8

11

1

 

Меркулова Юля

2017-2018

 

17

5

1

 

Меркулова Юля

2018-2019

 

16

4

 

20

 

2019-2020

 

17

7

 

24

 

10-А

2015-2016

Артеменко І.Г.

 

17

10

-

 

 

2016-2017

 

16

12

-

 

 

2017-2018

2

12

5

-

 

 

2018-2019

 

23

2

 

25

 

2019-2020

3

14

7

 

24

 

2020 - 2021

Пархоменко С.В.

1

20

9

1

31

 

 

 

4-А

 

5-А

 

 

6-А

 

 

7-А

 

 

8-А

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Коцур І.І.

 

4

11

5

 

Ареп’єв,   Великий 

Липка, Логвин Сердюк

2014-2015

Дворецька Н. Я.

 

3

14

4

 

Ареп’єв Богдан,

 Коваль Анастасія, Вакулик Софія

2015-2016

 

3

15

2

 

Ареп’єв Богдан, Коваль Анастасія

2016-2017

 

7

12

2

 

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

2017-2018

 

6

12

2

 

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

9-А

2018-2019

Кошманенко М.Ю.

 

18

13

2

33

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

10-А

2019-2020

 

14

13

2

29

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

11-А

2020 - 2021

2

10

13

4

29

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія, Вакулик

Карпенко

 

Рейтинг навчальних предметів за середнім балом показав, що найвищі навчальні досягнення учні традиційно показали з предметів  «Мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Фізична культура», середній бал досягнень з цих предметів знаходиться в межах від  8,23 до 10,0 балів.

Результативність навчання з української мови та літератури, математики, історії,  іноземних мов, фізики, хімії є нижчою, ніж середній бал по школі. Це може бути зумовлено багатьма факторами, головний з яких – складність предметів.

      Отже, вчителям необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки здобувачів освіти та випускників для  підвищення середнього балу навчальних досягнень, зі складання ДПА та зовнішнього незалежного оцінювання.

Серед педагогів, які надають учням систематичну педагогічну підтримку,  можна  відзначити вчителів: Кошманенко М. Ю., Пархоменко С. В., Зейналов Е. Х. Дольнік Є. В.

Методичній раді необхідно взяти під контроль рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, які продемонстрували низькі та найвищі бали.

В рамках реалізації роботи з обдарованою молоддю  було заплановано та здійснено ряд заходів:

 • на основі результатів діагностування переглянуто та поновлено шкільний банк даних про обдарованих учнів;
 • проведено узагальнення та систематизацію матеріалів із навчання та розвитку обдарованих учнів;
 • проводились педради, наради при директорові на яких розглядались питання про підсумки  участі учнів школи в олімпіадах, турнірах, конкурсах;
 • велась індивідуальна підготовка учнів до участі в районних, обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад;

  Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальнее знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

 З метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі   була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації школи: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору , оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року. На засіданнях предметних МО були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

          На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного, обласного та українського рівнів.

 

 

 

 

У системі роботи з обдарованими школярами визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку вшколі;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;
 • ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

 

Щорічно учні школи є активними учасниками Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів.

 У І етапі найактивніше учні  взяли участь в олімпіадах :

 • з іноземної мови – 37 чол.;
 • з  математики – 27 чол.; 
 • з біології – 14 чол.;
 • з  хімії – 16 чол.;
 • з інформатики – 19 чол.;
 • з  географії – 26 чол.;
 • з  правознавства – 14 чол.;
 • з  історії – 27 чол.;
 • з  українська мови  та літератури – 21 чол.;
 • з  фізики – 9 чол.;
 • астрономії – 5 чол.

Порівнюючи кількість учасників в минулому році слід зазначити, що збільшилась кількість учасників олімпіади з  хімії, з правознавства,  з біології,  з фізики. 

У ІІ (районному) етапі олімпіад, який проводився онлайн, взяло участь 68 учнів, але завдання отримали далеко не всі. Переможцями стали 5 учнів, що  на 13 учнів менше,  ніж в минулому році.  Всі вони посіли І місце.

Хімія        Багмет Назар        8-А

Історія     Данільченко Віталіна,  9-А

Біологія   Амочкіна Євгенія      10-А

Фізика     Прудко Єлизавета       10-А

                 Кучугурна Олександра     10-А

 

У ІІІ етапі взяло участь 5 учнів, які були переможцями ІІ етапу олімпіад.

 Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів стала Данільченко Віталіна, 9-А клас, історія.

Учням-переможцям ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів здійснено виплату щорічної одноразової стипендії.

Слід відзначити належну роботу вчителів Бердо Р. В., Пархоменко С. В., Бічан Т. В., Нікішаєвої О. В. по підготовці учнів до олімпіад.

 

Участь у інтелектуальних конкурсах:

 

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Всього призерів

2020-2021

Золотий колосок

44

Срібний  колосок

34

Всього призерів

78

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру 2020 - 2021»

Усього призерів  - 20

Відмінний результат  -4

Добрий результат –16

 

Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник - 2021»

Результат  -16 призерів різних рівнів

Диплом ІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень – 6 учнів

Диплом ІІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень –7 учнів

 

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Пазл - 2021»

Усього учасників – 27

 Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Грінвіч - 2021»

Усього учасників – 62

Але негативною стороною є те, що у 2020-2021 н.р. учні нашої школи не взяли участь у І етапі конкурсу захисту  робіт МАН. Це негативний показник. На засіданнях ШМО вчителі не взяли до уваги залучення учнів до роботи у МАН.

      Так  в роботі з обдарованими та здібними учнями є певні недоліки, а саме:

- знизилась кількість учасників у Міжнародних і Всеукраїнських предметних конкурсах, таких як «Кенгуру», «Левеня», «Геліантус», «Колосок», «Соняшник».

- відчувається недостатня робота з науково- пошукової діяльності. Жодної роботи не представлено на   конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;

- не брали участі в цьому навчальному році і в конкурсі «МАН – юніор».

 

Облік відвідування

       Адміністрацією  школи та класними керівниками здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять: велись журнали контролю, кожного дня відмічались відсутні на уроках в класних журналах та рапортичках.

     За результатами аналізу, який проводився кожного місяця протягом навчального року, було встановлено, що більшість учителів відстежують відвідування навчальних занять учнями та якісно ведуть облік. Аналізуючи відсутність учнів на уроках слід відзначити, що дуже багато пропусків з поважних причин, а не через хворобу.

 

Соціальний захист.

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорії, які навчаються  в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.  На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ведеться картотека учнів соціальних категорій, облік дітей-сиріт, з багатодітних сімей, дітей-інвалідів,  дітей-чорнобильців, дітей з ООП ,дітей з малозабезпечених сімей, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,проводиться відповідна робота по їх оздоровленню, естетичному вихованню. Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи школи. Складено соціальний паспорт школи. Узагальнені дані дітей пільгових категорій за 2020/2021 навчальний рік :

Категорія

Кількість

 

 

Діти-сироти

1

 

 

Діти з ООП

13

 

 

Діти з малозабезпечених сімей

2

 

 

Діти з багатодітних сімей

58

 

 

Діти загиблих ВС

1

 

 

Діти-інваліди

14

 

 

ЧАЕС

0

 

 

Діти, що знаходяться під опікою без ПБП

0

 

 

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб

7

 

 

Діти, батьки яких брали участь в АТО

10

 

 

Всього дітей пільгових категорій:

106

 

 

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

        У школі відбувається системна роботи із профілактики дитячого травматизму та популяризації  здорового способу життя. Педколективом проведена значна робота і велика кількість інструктажів з безпеки життєдіяльності. Результатом є той факт, що протягом 2020-2021 навчального року не зафіксовано жодного випадку травмування дітей під час навчального процесу.

Організація харчування

Для організації харчування дітей у  школі створено всі необхідні умови. З метою забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі проведено ряд заходів:

 • складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;                      
 • організовано харчування учнів 1-4 класів за бюджетні кошти згідно з заявами батьків учнів;
 • забезпечено учнів початкової школи додатковим сніданком ;
 • складено графік відвідування учнями шкільної їдальні;
 • організовано щоденний облік харчування класними керівниками та складання щотижневих і щомісячних звітів заступником директора з НВР Жоган Ю.М. щодо харчування за бюджетні кошти до централізованої бухгалтерії;
 • створено бракеражну комісію за якістю харчування.

 

Директор школи та заступник директора, відповідальний за організацію харчування, дотримуються Алгоритму щоденного контролю за організацією харчування учнів, медичний працівник та працівники ТОВ «Контракт Продрезерв-5» – за Переліком питань, якими опікуються учасники організації харчування учнів.     

           На кінець 2020/2021 навчального року з 542 учнів школи підлягають охопленню харчуванням 528 учнів (без дітей, які здобувають освіту за педагогічним патронажем та навчаються за сімейною формою), з них безкоштовне харчування отримують 245 учнів, що складає 45% від загальної кількості учнів. Це 198 учнів 1-4-х класів та 47 учнів пільгового контингенту:

 • діти, позбавлені батьківського піклування – 1;
 • діти учасників АТО – 7;
 • діти з малозабезпечених родин – 2
 • діти-інваліди-3
 • діти з багатодітних родин -31
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб-4
 • дітей з ООП-5.

 

Кадрове забезпечення

У 2020/2021 навчальному році в  школі працювали 42 педагогічних працівника. З них  2 – за сумісництвом. (44 учителя мають вищу освіту, з них кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають  8 педагогів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» мають  3 педагоги, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 10 педагогів , 25 вчителів мають вищу категорію, 14 педагогів мають звання «учитель-методист», 8 - «старший учитель»)

Кадровий склад педагогічного колективу школи на початок нового  навчального  року  дає  впевненість  у  забезпеченні якісного освітнього процесу та буде спрямований на ефективне виконання завдань, які ставить держава  перед  системою повної загальної середньої  освіти.

Методична рада, шкільні методичні об’єднання

        У  школі працювала методична рада, 6 шкільних методичних об’єднань. На засіданнях методичної ради проводилася робота з підготовки і організації науково-практичних семінарів, консультації керівників ШМО та аналіз роботи ШМО, організовувалась робота з обдарованими учнями.

Перед МР наступного року стоїть завдання поглиблювати системність роботи, сприяти підготовці переможців інтелектуальних змагань, продовжувати індивідуальні та групові консультації малодосвідчених вчителів, проводити методичний супровід освітніх заходів.

Методична робота

Методична робота в школі визначала основні аспекти практичної реалізації  реформи освіти, впровадження Концепції Нової української школи. У  закладі було створено освітнє середовище, яке сприяло формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення освітнього процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу.

У закладі впродовж року було проведено ряд методичних семінарів з метою практичної спрямованості, реалізації концепції  НУШ та результативності впровадження  компетентнісного і особистісно-зорієнтованого навчання, елементів групової роботи, ознайомлення вчителів з можливостями мультимедійного і програмного обладнання  школи. Педагоги  школи відвідували заходи районного, міського,  рівнів щодо новітніх технологій в освіті.

Важливе значення для підвищення методичної обізнаності та професійного зростання є підвищення кваліфікації педагогів. Так у 2020/2021 навчальному році 11 учителів пройшли планові курси підвищення кваліфікації, усі вчителі початкової школи та вчителі-предметники відвідали ряд тренінгів з підвищення кваліфікації та  присвячені роботі за концепцією НУШ.

Атестація педкадрів.

           Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація вчителів, яка сприялє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання. У 2020/2021 навчальному році були успішно атестовані 9 педагогів. За результатами атестації комісією І рівня - 5 учителів підвищили свою кваліфікаційну  категорію. За результатами атестації, що була проведена атестаційною комісією ІІ рівня, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічні звання 4 фахівцям, 3 встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання  «старший учитель».

Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти.

У закладі продовжується робота щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, покращується матеріально-технічна база інформатизації, педагоги широко застосовують ІКТ під час навчальних занять та в позаурочний час. Більшість учителів під час дистанційного навчання проводили уроки з використанням інформаційних технологій.

 

Виховний процес в КЗОСЗШ № 47 протягом навчального року був спрямований на реалізацію Указу Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Листа МОН  № 1/9-436 від 14.08.20 року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», Листа МОН України № 1/9-385 від 20.07.20 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», з метою формування в учнів громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в, а також створенню сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів.

 

      Особлива увага приділялась національно-патріотичному, громадянському, превентивному та морально-правовому вихованню учнів школи, спрямованому на виховання почуття патріотизму,активної громадянської позиції, на попередження злочинів, правопорушень, бездоглядності дітей та насильства в родинах, створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу.

     

 Головною метою виховної роботи у 2020/2021 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

 

  Тема виховної роботи школи :

 « Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України»

 Виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних орієнтирів виховання:

 -ціннісне ставлення до себе;

 -ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

 -ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 -ціннісне ставлення до праці;

 -ціннісне ставлення до природи;

 -ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 

        Питання національно-патріотичного виховання розглядались на педагогічній раді , нарадах при директору: «Працевлаштування випускників 9,11 класів»; «Охоплення учнів позашкільною освітою», «Стан роботи класних керівників над виконанням посадової інструкції класного керівника», «Про організацію та проведення канікул», , «Стан роботи класних керівників по виконанню заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у 1 семестрі», «Профорієнтаційна робота з учнями».

У  2020 - 2021 навчальному році в школі, згідно плану  роботи навчального закладу, проведено:

у вересні  -     місячник фізичного виховання;

у жовтні  -      місячник громадянсько-патріотичного виховання;

у листопаді - місячник Здоров'я; місячник військово-патріотичного                 

                       виховання ;

у грудні  -   декада правових знань;

у січні   -       місячник Здоров'я;

у лютому -  місячник правових знань; місячник профорієнтації;

у березні - місячник художньо-естетичного виховання ,

                   Шевченківський    тиждень;

у квітні   -     місячник еколого-натуралістичного виховання;

у травні  -    місячник родинного виховання.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів, участь у конкурсах. (Додаток 1), (Додаток 2)

 В навчальному закладі проводяться заходи щодо військово - професійної орієнтації молоді, пропаганди        професій  військово-

службовців, тематичні зустрічі:     

до Дня Захисника України;

до Дня українського козацтва;

         до Дня Збройних Сил України;

          до Міжнародного Дня рідної мови;

          до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

          до Дня Революції Гідності,увічнення пам’яті Героїв Небесної   Сотні.

Учні школи взяли  участь у Всеукраїнській дитячо - юнацькій військово – патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).

 

До Дня Перемоги  та Дня пам'яті та примирення  проведені уроки памʼяті: онлайн «Пролетіли літа , помінялись епохи, але  памʼять нетлінна про героїв війни»; «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках…»;

        Відвідали діораму «Битва за Дніпро».

        У школі протягом навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:

           Військово - патріотичні :  «Влучний стрілець»,  «Юний стрілець»;

           Художньо - еститичні :   «Хореографія-«Viv'en»;

           Фізкультурно-спортивні:      Студія спортивної хореографії «Маестро», футбол, художня гімнастика, черлідінг, таеквандо, , гурток технічного моделювання,  «Юні екскурсоводи».

         Вихованці гуртка -«Viv'en» стали призерами Всеукраїнського хореографічного фестивалю-конкурсу " DANCE PORTAL FEST 2021".

        У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

        Дев'ятий  рік  в КЗО СЗШ №47  проводиться конкурс «Обличчя школи», переможцями конкурсу 2020-2021 навчального року стало 9 учнів, які були нагороджені за високий рівень навчання, творчих досягнень, морально-етичної культури та самовдосконалення особистості медаллю «Обличчя школи»: Сишненко Люсія (6-А), Юрченко Максим (7-А), Юрченко Кіра (7-Б), Малярець Єлизавета(8-Б), Растригіна Єва (9-А), Коротченя Юлія (9-Б), Амочкіна Євгенія (10-А), Коваль Катя (11-А), Ареп'єв Богдан (11-А).

         КЗО СЗШ №47 підтримує зв'язок з ССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.

        В рамках проекту «Школа і поліція» учні 1-9 класів зустрілись зі шкільним поліцейським Кочетковою Світланою Вікторівною.

Теми бесід: «Розв'язання конфліктів мирним шляхом», «10 головних правил безпеки», «Протидія булінгу»

        У грудні місяці 2020 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : „Чужої біди не буває”,  «Діти-дітям» , Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая, до Дня Захисника України.

       Учні школи були залучені до заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля».

        У жовтні та  грудні 2020 року, лютому та травні 2021 року   відбулись батьківські всеобучі (онлайн), де вивчалися питання: «Батькам про права дитини»,  «Причини конфліктів з дітьми». Ознайомлення батьків із відповідальністю щодо виховання  і розвитку дитини згідно ст.150 Сімейного кодексу України ст.184, кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.10178-10183 Цивільного кодексу України, ст.166 Кримінального кодексу України, ст.175, ст.178 про адміністративні правопорушення.

       З батьками та учнями 1-11 класів оформлені відповідні протоколи.

     

        За період карантину (11.01.2021-22.01.2021 та 30.03.2021-11.05.2021 р.) дистанційно здійснювалася виховна діяльність. Згідно плану виховної роботи школи  проводилися (по можливості) заплановані заходи. Для організації  заходів  було створено групи  у Viber. Результати роботи публікувалися на сайті нашої школи.

      З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, протягом 2020-2021 навчального року в школі приділялась належна увага національно-патріотичному вихованню .

 

Медичне обслуговування

На початку навчального року адміністрація  КЗО СЗШ №47 ДМР  координувала роботу медичної сестри і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками КЗО СЗШ №47 згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2020, 2021  роки, повідомляла співробітників про те, що кожен з них повинен мати особисту  медичну книжку зразку ОМК – 1 з фотокарткою, в якій повинні бути запис про стан здоров’я працівника закладу.

Навчальний заклад забезпечений  медичною сестрою. Медичною сестрою систематично проводився температурний скринінг  учителів  школи.

За результатами профілактичних медичних оглядів учнів у поліклініках за місцем проживання  був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2020/2021 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%. Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам, оскільки  скрізь наявні енергозберігаючі лампи. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)  розроблено ряд протиепідемічних заходів. На офіційному сайті школи створено розділ «Профілактика захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19», де розміщена корисна інформація для учнів, батьків та працівників закладу.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

            Фінансування школи  по загальному фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету.

          Інформація про всі фінансові надходження щоквартально розміщується на сайті школи.

 

          За бюджетні кошти школа отримала:

 

Комплект меблів на суму – 58513,32грн (34шт., парти та стільці)

Навчальне приладдя для учнів з особливими освітніми потребами на суму – 31300,00грн.

Дидактичні матеріали на суму – 25440,00грн.

Для НУШ отримано магнітно-маркерний учнівський планшет 8шт., та набір кубиків для творчих розповідей – 2набори.

Отримано з КП БІО:

Ноутбук ACER -  2шт. на суму – 31753,44грн.

Комплект мультимедійного обладнання на суму 36489,00грн. (проектор, БФП, ламінатор, ноутбук каб.№16).

Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (мультимедійний комплект каб.№19) на суму – 48480,00грн.

БФП 2шт. на суму – 15840,00грн. 

Проектор та ноутбук в каб.№13

Доукомплектовано пожежні шафи (рукавами, стволами та вогнегасниками).

 

          Депутатом  надано допомогу в ремонті шкільного ганку та завезення піску в ями для стрибків на спортивному стадіоні.

 

Батьківськими комітетами класів відремонтовано кабінет №6, замінено світильники в кабінетах №32,33,14,8 , придбано БФП в кабінети №32,36.

 

          За спонсорські кошти та силами робітників адміністративно-господарської частини відремонтовано туалет для хлопчиків на ІІ поверсі, силами батьків, працівників школи, учнів було приведено шкільний двір у належний стан та висаджено багато квітів, дерев та кущів по акції «Квітучий Дніпро».     

 

За звітній період за батьківські кошти школа провела наступні заходи:

Оплата послуг відео нагляду та тривожної кнопки становить – 4250,00грн.

Придбання будівельних матеріалів, сума яких складає – 32187,92грн.

Придбання господарських товарів на суму – 13484,01грн.

Обслуговування шкільної комп’ютерної техніки та сайту школи на суму – 4200,00грн.

Придбання спортивного інвентаря, медикаментів, канцтоварів та паркетного лаку на суму – 16178,62грн.

З 19 квітня 2020року послуги з охорони закладу надає ТОВ «НСБ-РУБІКОН», оплату діяльності якого проводить департамент гуманітарної політики ДМР.

Але є в нас проблеми: через відсутність фінансування не вирішуються вже кілька років:

 1. Не фінансується ремонт спортивного залу.
 2. Напівзруйновану шкільну огорожу і коштів на її відновлення поки що не передбачено.
 3. Не встановлено в закладі пожежну сигналізацію.

                                                                                             Додаток № 1

 

Участь учнів КЗОСЗШ № 47

у міських та Всеукраїнських  конкурсах

2020-2021 н.р.

 

№ з/п

Захід

Термін проведення

Керівник

Переможці

 

1.

Конкурс відеопривітань до Дня Міста(1-Б,3-А, 3-Б, 4-Б).

 

08.09.2020

Меденець А.В.

Коцур І.І.;

Ватченко Н.А.;

Дрогайцева І.В.

Переможці – учні 1-Б, 3-Б, 4-Б ( у школі)

2.

Конкурс «Собори наших душ»

28.09.2020

Кошманенко М.Ю.

 

3.

Міський конкурс «Новорічна композиція»

 

01.12.2020

Дрогайцева І.В.

Ватченко Н.А.

Коцур І.І.

Піхович В.М.

 

4.

Участь у літературно-мистецькому святі

 «Собори наших душ» («Наддніпрянські замальовки» - декоративно-вжиткове мистецтво)

07.12.2020

Нефьодова Т.М.

Піхович В.М

 

5.

Участь у міській екологічній виставці – конкурсі (в рамках Всеукраїнської акції «Не рубай ялинку»).  Замість ялинки –зимовий букет.

січень

Піхович В.М.

Губа Л.В.

 

Третʼяков Ярослав, 5-А

6.

Участь у міській природоохоронній трудовій акції «Годівничка»

29.01.21

Бічан Т.В.

Сішненко Люсія, 6-А

Весніна Ксенія, 7-А

Юрченко Кіра, 7-Б

Левківський Дмитро,7-Б

7.

Районний етап міського дитячого конкурсу дизайну та декору «Крок у майбутнє»

01.02.21

Нефьодова Т.М.

 Піхович В.М.

 

8.

Відбірковий етап дистанційного міського конкурсу для 5-6 класів  «Відкрий для себе Україну»

08.02.21

Бадя І.Г.

 

9.

Участь у міському конкурсі читців, творчості Лесі Українки “Любила гори, трави, квіти, а ви любите Україну, діти...”

11.02

Жоган Ю.М.

Усата Л.М. Дрогайцева І.В.

 

 

10.

Участь у відбірковому етапі дистанційного міського конкурсу читців Т.Г. Шевченка

17.02.21

Усата Л.М

Коцур І.І

 

11.

Міська щорічна виставка дитячої творчості “Мій рідний край - моя земля”

18.02.21

Піхович В.М.

Губа Л.В.

Мосякова Софія. 4-А Лавріненко А. 4-А

12.

Участь у відбірковому етапі дистанційного міського конкурсу  читців «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…»

17.02.21

Усата Л.М.

Коцур І.І.

 

13.

Участь у міському конкурсі дитячо-юнацької медіа творчості «ДНІПРО -ЮНПРЕС»

27.03.21

Нефьодова Т.М.

Команда учнів 9-А класу.

ІІІ місце

14.

Всеукраїнська виставка-конкурс «Знай і люби свій край»

Березень 2021

Губа Л.В.

 

15.

Участь у відбірковому турі І(міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2020-2021 н.р.

Вересень - травень

Пархоменко С.В.

 

17місце /

 з 55 шкіл

 

 

Додаток № 2

 

Виховні заходи та години спілкування

І семестр 2020-2021 н.р.

 

№ з/п

Захід

Дата

1

Перший урок «Здоров´я природи - здоров´я людини»; «Ми –жителі планети Земля – ми рівні».

01.09.2020

2

Бесіди до Всесвітнього Дня грамотності

08.09.2020

3

Відкриття шкільної Олімпіади, Олімпійський урок – «Олімпійська надія» 1-11 класи.

10.09.2020

4

Класні години до Всесвітнього Дня Миру.

21.09.2020

5

Конференція учнівського самоврядування

24.09.2020

6

Виставка наробок з природного матеріалу «Мелодія осені», присвячена Дню працівниікв освіти.

30.09.2020

7

Благодіний ярмарок до Дня Захисника України «Українські обереги»

13.10.2020

8

Уроки мужності «Мужність і відвага поколінь» , спортивні змагання «Козацькі розваги» між учнями 5-11 класів до Дня українського козацтва, історична гра «З глибини сторіч луна козацький клич»; музичні перерви «Струни пам´яті»..

Пізнавально-ігрова програма «Козацька слава не поляже, а про себе розкаже»

Виставка малюнків «Хай живе козацькій рух»;

13.10.2020

9

День українського козацтва

14.10.2020

10

Акція,  присвячена Всесвітньому Дню висадки дерев «Дерева – зелені легені планети»

16.10.2020

11

Мовні вікторини1-11 кл., присвячені Дню української писемності і мови

09.11.2020

12

Тиждень толерантності

16.11-21.11.2020

13

До Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»:

- Виховні години "Насильству-ні!"

- Круглий стіл "Сім'я-простір без насильства"

-Диспут "Байдужість як причина насильства"

- Конкурс малюнків "Зупинемо булінг разом"

17.11.2020

14

Класні години в 1-11 кл. до Дня Гідності та Свободи

19.11.2020

15

Благодійний ярмарок «Чужої біди не буває» 1-11 кл.

25.11.2020

16

Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку»

26.11.2020

17

Уроки мужності, присвячені Дню  Збройних Сил України.

03.12.2020

 

18

Бесіди з учнями 1-11 класів «Доброта врятує світ».

04.12.2020

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховні заходи та години спілкування

  ІІ семестр 2020-2021 н.р.

 

№ з/п

 

Захід

Термін проведення

Категорія учасників

1

День Соборності України в он-лайн режимі проведені виховні години на тему: «Соборність – історія і сучасність», 

конкурс  малюнків «Україна – мій рідний дім».

21.01.21

1-11 класи

 

1-6 класи

2

Пам'ять Героїв битви під Крутами.

 -  історичні години «Героям Крут присвячується»,

 - перегляд  відеофільму «Бій під Крутами».

29.01.21

1-11 класи

 

 

Історико-інформаційні хвилинки, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15.02.21

1-11 класи

3

Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

Виховні години спілкування;

патріотичний захід «Герої не вмирають, доки живе пам'ять про них» ;

члени лекторської групи (10 –А клас) провели екскурсію учням 5-х класів по Залу бойової слави школи;

18.02.21

1-11 класи

4

Міжнародний день рідної мови

Заходи та години спілкування

 • ”Мова нас єднає”;
 • “Слів у мові мільйон” - середня та старша школа;
 • Виставка у бібліотеці: “Мова - душа народу”.

19.02.21

 

1-4 класи

5-11 класи

5

150 - річчя Лесі Українки                                         

 • урок пам’яті “Безсмертна Леся Українка” поетичне вітання “Я в серці маю те, що не вмирає”.

25.02

1-11 класи

6

Шевченківський тиждень.

виховний захід "І лине над землею Шевченкове слово"

переглянули кадри з фільму "Дитинство Тараса"

04.03.21

1-11 класи

7

Тиждень STEM освіти:

Технологій та професій (Technology);

День Інженерії, Творчості та Мистецтва  (Engineering);

День Науки (Science)

День Математики та Інтелекту (Math)

29.03-02.04.21

1-4 класи

8

Всесвітній День Землі:

акція «Дніпро квітучий»:

висаджено 11 шт. лип;

посаджені різноманітні квіти;

облаштована на спортивному майданчику стрибкова яма;

проведені роботи з благоустрою шкільного подвірʼя.

22.04.21

Батьки 1-4 класів

педпрацівники

9

 35 роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції

 Години памʼяті (он-лайн)  «Голосить дзвін стривожено у квітні»

 Конкурс малюнків «Захистимо нашу планету» (для учнів 1-4 класів);

 Перегляд кінофільмів: «ХронікаЧорнобильських подій», «У суботу»;

-Книжкова виставка: «Чорнобиль – погляд  з минулого у майбутнє».

26.04.21

1-4 класи

10

День памʼяті та примирення і 76-та річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

  -  уроки памʼяті: он-лайн, zoom, meet :

  «Пролетіли літа , помінялись епохи, але памʼять нетлінна про героїв війни»;

  «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках…».

-  перегляд відео фільмів, присвячених Дню памʼяті і примирення.

06.05.21

 

 

 

 

 

7-11 класи

1-6 класи

 

1-11 класи

11

  Майстер-клас з виготовлення червоного маку    "Мак - квітка пам'яті - символ перемоги".

 Конкурс малюнків «Салюти миру»

07.05.21

1-4 класи

 

12

 Години спілкування, присвячені Дню Європи

13.05.21

1-11 класи

13

 Тиждень безпеки дорожнього руху

17-25.05.21

1-11 класи

14

 Єдиний національний урок «Будь помітним на дорозі»

21.05.21

1-11 класи

15

 День вишиванки «Вишиванка цвіте над  Україною»;

 конкурс фото « Сорочка вишивана »

 

1-11 класи

16

 Свято Букваря

26.05.21

1-А

1-Б

17

Свято прощання з початковою школою

25.05.21

4-А,4-Б

 

Екскурсія по місту

26.05.21.

4-Б клас

 

 

 


Звіт директора 

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

 Дніпровської міської ради

Овчаренко Валентини Володимирівни

  за 2019/2020 н.р.

 

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технчних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178 ( далі Положення про порядок звітування) керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України,Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти, представляю Вашій увазі звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи колективу протягом 2019-2020 навчального року.

 

         Концепція розвитку комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю» Дніпровської міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу», «Про захист персональних даних», "Концепцією загальної середньої освіти", "Концепцією Національної програми інформатизації", "Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти", «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні», «Концепцією профільного навчання в старшій школі», державними стандартами освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи.

Концепція розвитку спрямована на реалізацію:

·        Конституції України                      

·        Національної доктрини розвитку освіти

·        Концепції національного виховання

·  Освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття”

Мета  концепції  розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як закладу, що  надає  якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання  відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

 

Основними напрямками і завданнями розвитку закладу є:

 

1.Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 17 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

4.Демократизація навчально-виховного процесу.

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.

6.Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

10.Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

11.Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.

12.Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.

13.Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

14. Підготовка учнів до господарсько – трудової діяльності.

15. Гуманістичні відносини між суб’єктами педагогічного процесу.

16. Виховання в учнів свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців.

17.Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців

              Послідовне здобуття освіти можливе за дотримання принципів, перспективності 1 наступності між суміжними ланками освіти, зокрема між початковою і середньою, середньою і профільною школою.

Структура закладу станом на 02.09.2019 року

Дитяча вікова

Кадрова

568 учнів – 20 класів

42 працівники

Не педагогічні працівники

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

Учителів – методистів - 10

Допоміжний персонал – 20 осіб

8 класів

10 класів

2 класи

Старших вчителів - 6

 

224 учні

 

281 учень

 

63 учні

Вчителів вищої категорії - 20

Вчителів І категорії - 8

Вчителів ІІ категорії - 3

Спеціалістів - 11

Розвиток мережі

Навчальні роки

Кількість класів

Кількість учнів

2016 - 2017

18

543

2017 - 2018

19

550

2018 - 2019

19

532

2019 - 2020

20

568

     

      Завершення навчального року спонукає мимоволі замислитись, які результати роботи свідчать про поліпшення і оновлення діяльності педагогічного та учнівського колективу.  Лише неординарні ідеї педагогів у школі і ефективність упровадження ними інновацій дають змогу стверджувати, що учні зможуть легко адаптуватись до умов постійно змінюваного інформаційного світу.

        В навчальному закладі постійно ведеться моніторинг успішності учнів, участь кращих з них в районних та міських олімпіадах:

 

 

Справжнім вакликом для діяльності всіх закладів став 2020 рік, його І півріччя. Введення карантину заставило педагогів по-іншому, а саме дистанційно вибудовувати весь навчальний процес. Терміні платформа Classroom, ютуб посилання, zoom-конференції, скап, електронна пошта стали невід’ємною частиною спілкування з учнями. Це був складний період для всіх учасників навчально-виховного процесу і для учнів, і для батьків, і для вчителів. Але попри всі складнощі ми маємо наступні результати:

клас

Навчальний

рік

Класний керівник

1-3

4-6

 

7-9

 

10-12

 

Всього учнів

відмінники

5-А

2018-2019

Лєснова Я. В.

 

13

14

1

28

Шелковський

2019-2020

Бадя І. Г.

 

15

12

1

28

Сішненко Люсія

5-Б

2018-2019

Ільїних Л. Г.

 

17

17

2

36

Денисенко, Царьова

2019-2020

Тум

нова С.Л.

 

14

20

3

37

Денисенко, Царьова Омельченко

6-А

 

Коцур І. І.

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Дольнік Є. В.

 

9

12

3

24

Ващенко, Юрченко, Качалова

2019-2020

Токарева І. О.

 

14

11

1

26

Юрченко

6-Б

 

Косенко Ю. В.

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Бічан Т. В.

 

19

13

2

34

Юрченко,

ороз

2019-2020

Бічан Т. В.

 

15

16

2

33

Юрченко, Мороз

7-А

2016-2017

Губа Л.В.

 

10

22

1

 

Цикалюк Ян

2017-2018

 

Нікішаєва О.В.

 

14

13

2

 

 

Цикалюк Ян

Корсуновська

2018-2019

 

23

9

1

33

Корсуновська

2019-2020

 

21

13

-

34

 

7-Б

2016-2017

Дрогайцева І.В.

 

12

18

4

 

Заліська Малярець

Міхейкін

Нікіфоров

2017-2018

Зейналов Е.Х.

 

24

10

 

 

-

2018-2019

1

26

4

-

31

 

2019-2020

5

21

4

 

30

 

8-А

2017-2018

 

Нефьодова Т.М.

 

10

10

2

 

 

Вороненко

Растригіна

2018-2019

 

11

11

 

22

 

2019-2020

 

13

9

 

2

 

 

8-Б

2017-2018

Кошова О.П.

-

18

10

-

 

 

2018-2019

 

18

8

 

26

 

2019-2020

3

16

7

 

26

 

9-А

2015-2016

Пархоменко С.В.

 

8

11

2

 

 

Котвинська Аліна

Меркулова Юля

2016-2017

 

8

11

1

 

Меркулова Юля

2017-2018

 

17

5

1

 

Меркулова Юля

2018-2019

 

16

4

 

 

0

 

2019-2020

 

17

7

 

24

 

9-Б

2015-2016

Артеменко І.Г.

 

17

10

-

 

 

2016-2017

 

16

12

-

 

 

2017-2018

2

12

5

-

 

 

2018-2019

 

23

2

 

25

 

2019-2020

3

14

7

 

24

 

10-А

4-А

2013-2014

Коцур І.І.

 

4

11

5

 

Ареп’єв,   Великий 

Липка, Логвин Сердюк

5-А

2014

2015

 

 

3

14

4

 

Ареп’єв Богдан,

 Коваль Анастасія, Вакулик Софія

6-А

2015-2016

 

 

3

15

2

 

Ареп’єв Богдан, Коваль Анастасія

7-А

2016-2017

 

 

7

12

2

 

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

8-А

2017-2018

 

 

6

12

2

 

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

9-А

2018-20

9

Кошманенко М.Ю.

 

18

13

2

33

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

10-А

2019-2020

 

 

14

13

2

29

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

4-Б

2013-2014

 

 

10

11

4

 

Висоцька Єлізавета ВолинюкДіана

Гурнов Кирило

Сухарукова Дарія

5-Б

2014-2015

 

 

9

15

 

 

Волинюк Діана

6-Б

2015-2016

 

 

14

9

-

 

 

7-Б

2016-2017

 

 

11

8

-

 

 

8-Б

2017-2018

 

2

12

5

-

 

 

11 -А

4-А

2012-2013

Губа Л.В.

11

13

2

 

Шевченко, Чаплінська

 

5-А

2013-2014

Кошманенко М.Ю.

9

17

1

 

Чаплінська Єлизавета

 

6-А

2014-2015

11

12

1

 

Чаплінська Єлизавета

 

7-А

2015-2016

11

12

-

 

 

 

8-А

2016-2017

14

9

1

 

Чаплінська Єлизавета

 

9-А

2017-2018

15

8

-

 

 

 

10-А

2018-2019

Дідик В. М.

4

17

14

-

 

 

11-А

2019-2020

5

14

14

2

35

Шевченко, Чаплінська

 

 

Два роки вже втілюється в навчальних закладах концепція Нової української школи.

В нашій школі учні 1 та 2 класів навчались за двома програмами

1-А,2-А класи за програмою «Росток»

1-Б, 2-Б класи за програмою авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б.

Що нового чекало дітей в НУШ?

 • ранкові зустрічі розпочинали день, допомагали налаштуватись на робочий лад;
 • інтеграція предметів;
 • модельне навчання за тематичними тижнями;
 • «Шість цеглинок»  та Ledo-конструктор.

Нові підручники, нові засоби навчання, що дають можливість і провести експеримент і дослідження – все запорука того, що учні відчували себе відкривачами світу, мандрівниками

Вчителі початкових класів мають можливість розпочати роботу з новими дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання, що осучаснюють урок для дітей нового покоління.

           

У зв’язку з потребами нового підходу до викладання навчальних предметів, у необхідності набуття нових професійних якостей учителі початкової школи пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно до концепції «Нова українська школа», завершили онлайн-курс для вчителів початкової школи на платформі EdEra,пройшли навчання за програмою «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів у рамках курсу Нової української школи». Жоган Ю.М. як заступник директора з НВР була учасником педагогічної студії «Формування професійної етики в педагогічному колективі як один із аспектів розвитку педагогіки партнерства в умовах Нової української школи», учасником Круглого столу «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», працювала обласним тренером з підготовки вчителів Індустріального району м.Дніпра до викладання в умовах НУШ. Учителі початкової школи КЗО СЗШ № 47 і в умовах карантину продовжували дистанційно підвищувати кваліфікаційну категорію. Були учасниками вебінарів « Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», «Розвиток різних видів пам’яті в початкових класах НУШ», «Життя у стилі еко. Хто/чи навчають цьому у сучасній школі?», «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії», «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання».

Протягом навчального  року в 1-4х класах було проведено День іменинника, Свято знайомства з родинами,День козацтва,Свято Наума, День святого Миколая, конкурс «Найкраща новорічна маска», Масляна, Свято весни, майстер-класи з виготовлення осінніх наробок і пряників, «Бути здоровим модно» тощо. Також дистанційно класні керівники 1-4 класів провели День матері, Свято вишиванки, «Мій домашній улюбленець»,Свято останнього дзвоника.

      Поряд з вчителями НУШ вносили зміни  в роботу з учнями і інші вчителі. Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність через педагогічні зібрання різних форм.

       Адже саме на вчителя потрібно робити основний акцент. Вчитель є фактично двигуном освітнього процесу. Без його щирої підтримки не діє жодна вказівка керівництва.

       За новими підручниками працювали і вчителі 6,11 класів, що дало можливість апробувати наскрізні лінії в навчанні.

      Педагогічний колектив школи продовжує забезпечувати рівний доступ до освіти дітям з особливими освітніми потребами, зокрема, працювали 7 інклюзивних класів, в яких навчались 11 дітей, для яких завдяки Постанові Кабінету  Міністрів України №88 були придбані засоби для корекційно-розвиткових занять та створені умови для осучаснення освітнього процесу у цих класах.

 

Громадсько-активна школа – це громадсько-активний учень. Впровадження в повсякденне життя відбувається через систему виховних стандартів.

 

Головне завдання закладу освіти - так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація,  шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності; зробити все,аби сучасні діти могли навчатися без страху і насилля,отримувати ціннісні життєві навички,які відповідають світу що змінюється.  Робота з учнями у 2019-2020 здійснювалася на основі  нормативно-правових документів :

           Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.2019 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок »

         Лист МОН № 1/9-523 від 16.08.2019 року  «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

 

      Національно-патріотичне виховання в навчальному закладі впроваджується шляхом реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, плану дій щодо реалізації Стратегії, проведення Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

 Тема виховної діяльності,над якою працює  школа :  

«Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».

 

   Основні напрямки виховної діяльності  КЗО СЗШ № 47 у 2019-2020 н.р.:

-національно-патріотичне виховання підростаючого покоління

-превентивне виховання

   - фізичне виховання

   - художньо-естетичне виховання в становленні особистості

   - еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді

- протидія булінгу

     Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор, керівники гуртків), у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями:

      - Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені первоучителів  слов'янських Кирила та Мефодія.

      - Центр духовно-фізичного та патріотичного виховання молоді «Булат» Дніпропетровської обласної громадської організації "Січеславське Козацтво Запорозьке".

  

   Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів : уроків патріотизму, уроків мужності, акцій, концертів, участі у конкурсах:

·        ддекада правових знань   Місячник превентивного виховання (грудень)

·        ммісячник художньо-естетичного виховання (січень)

·        ммісячник правових знань . Місячник профорієнтації (лютий)

·        ШШевченківський тиждень (березень)

·        какція по збору макулатури (жовтень 2019 року)

·        ввідвідування театрів, музеїв міста

·        ммісячник фізичного виховання (вересень)

·        ммісячник громадянсько-патріотичного виховання (жовтень)

·         місячник Здоров′я, місячник військово-патріотичного  виховання               

(листопад)

 Декада правових знань. Місячник  профорієнтації (лютий)

Шевченківський тиждень (березень)

 

  Заходи,щодо організації дозвілля дітей на канікулах затверджуються окремим планом.

       В навчальному закладі Радою старшокласників «Лідер» організовано конкурс  «Обличчя школи».

 

      28-29 лютого - рій «ЮНІ СІЧЕСЛАВЦІ» взяли участь у відбірковому турі І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

       Протягом  січня – лютого  2020 року учні КЗО СЗШ № 47 взяли участь у міському етапі Всеукраїнської акції учнівської молоді «День зустрічі птахів». За результатами Акції  школа посіла перше місце у місті.

      Учні школи стали переможцями конкурсів: «Собори наших душ» , «Новорічна композиція-2020», «Замість ялинки – зимовий букет», «Казкова зима в моєму місті», національного відбіркового туру Х111 Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Метелики-німий шедевр природи»(Перше і третє місце в Україні).       

      У школі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Мотренко Ганна Олександрівна протягом навчального року проводила заняття з учнями 1-11 класів.

      Учні школи стали  переможцями ІІ Всеукраїнського уроку доброти «Щаслива лапа» та учасниками рекорду України «Найбільша кількість уроків добра».

Колективу хореографічної студії сучасного танцю "Viv`en" , у квітні 2020 року, присвоєно звання "Зразковий".

      У школі протягом  2019-2020 навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:

         Військово-патріотичні- «Юний стрілець», «Влучний стрілець"

         Художньо-естетичний – «Вів'єн»

         Фізкультурно-спортивні : Студія спортивної хореографії «Маестро», футбол, художня гімнастика, черлідінг, таеквандо, шаховий, «Сокіл («Джура»)»,гурток технічного моделювання.

           

      Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.У грудні місяці 2019 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям». 

Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая. Дітям-інвалідам надано грошову допомогу та подарунки.

          20 лютого -  з ініціативи шкільного самоврядування та рою «Юні  Січеславці» було організовано і проведено благодійний ярмарок «Ми не байдужі» по наданню матеріальної допомоги на лікування учениці 3-Б класу Погорєловій Софії.    

    Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави. Учні пільгових категорій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою забезпечені шкільною та спортивною формою.

КЗО СЗШ №47 підтримує зв'язок з ССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції Індустріального  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.

   На внутрішкільному обліку знаходиться 2 учні:

Зема Вадим - 8-Б клас

Данилов Давид  - 6-Б клас

    У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педкорекції.

   Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.

На кінець 2019-2020 н.р. були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

              Кількість дітей у них становило:

- дітей, позбавлених батьківського піклування - 1

- дітей з інвалідністю – 12

- дітей з малозабезпечених сімей -11

- дітей з багатодітних дітей – 73

- діти, батьки яких брали участь в АТО-12

       Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи. Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться, згідно з діючим законодавством.

 

        Великого значення в сучасних умовах набуває виховний модель-лідерство. Активні представники класних колективів задіяні в учнівському самоврядуванні. Найактивніше функціонувала «Рада лідерів», на засіданнях якої розглядалися найактуальніші питання шкільного життя.

       На жаль, цьогорічний карантин не дав змоги закінчити традиційний конкурс «Обличчя школи» і ми не з’ясували імена учнів, які були найактивнішими цього року.

 

Робота з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

-      профілактики дитячого травматизму;

-      виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

-      впливу сім’ї на середовище дитини;

-      організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків 1-А,1-Б,2-А,2-Б,3-А, 3-Б, 4-Б, 5-А, 7-Б класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.

 

Здорові діти – здорова нація. Формування здорового способу життя

 

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

 

 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

 

             На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» (Бічан Т.В., Бердо Р.В.), необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).

 

Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості

 

Охоплення учнів харчуванням

 

Охоплення учнів гарячим харчуванням у 2019-2020 навчальному році

 • організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів пільгової категорії (дітей-сиріт -1; учнів з малозабезпечених сімей-5; учнів, які є дітьми учасників АТО- 12; дітей з багатодітних родин- 62; дітей з інвалідністю-5; учнів інклюзивних класів- 14 (1-4 кл -20.17 грн, 5-11кл- 26.11 грн)
 • гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 кл ; організовано гаряче харчування для учнів 5-11 класів та учнів, які відвідують групи продовженого дня, за кошти батьків;
 • затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування (20 осіб);
 • надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування;
 • проводилися моніторинг харчування, анкетування учителів та учнів школи щодо урізноманітнення страв та попиту на ту чи іншу продукцію,а узагальнені звіти щодо харчування вчасно надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 • питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на методичному об‘єднанні класних керівників;
 • організовано роботу комісії громадського контролю з числа батьків учнів КЗО СЗШ №47, яка регулярно проводить перевірки якості харчування
 • представники «Продрезерв -5» щотижнево спостерігали за роботою шкільної їдальні, за якістю наданої продукції, за дотриманням технології приготування їжі тощо.

 

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2019/2020 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з договором №0110 від 19.02.2020 р. з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» на постачанняя очищеної питної води , всіх учнів школи забезпечують якісною питною водою.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Фінансування школи по загальному фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету.

     Інформація про всі фінансові надходження щоквартально розміщується на сайті школи.

     За звітній період за бюджетні кошти школа отримала товарів:

Навчальне приладдя для учнів з особливими освітніми потребами на суму – 23844,00грн.

Дезинфікуючі засоби – 638,40грн.

БФП 2 шт. -  15840,00грн. (ксерокс, принтер,сканер)

Проектор – 22080,00грн.

Ноутбук – 13680,00грн.

Господарчі товари – 4480,80грн.

Картоплечистка – 19322,22грн.

Комутатор, бездротова точка доступу – 19320,00грн. (інтернет)

Комплект меблів – 58560,12грн. (парти для перших класів)

Інтерактивна панель 1шт. – 99000,00грн.

Лампи LED – 300шт.

Драбина складна – 2122,00грн,

Крейда - 463,00грн,

Емаль для підлоги 24кг – 1260,00грн,    емаль біла 36кг – 2940,00грн,

Бланки особової справи працівника – 10шт – 150,00грн,

Бланки особової справи для учнів – 70шт – 371,00грн,

Папки швидкозшивачі – 10шт – 35,00грн,

М’яч футбольний  6шт – 3420,00грн, м’яч баскетбольний 4шт – 3200,00грн,

М’яч волейбольний – 5шт - 3450,00грн,  м’ячі для метання – 2шт -  90,00грн,

Сітка футбольна – 1шт – 680,00грн,     сітка волейбольна – 2шт -  1900,00грн,

Канат – 1шт – 2550,00грн,

Тонометр – 1шт – 461,00грн.

 

За звітній період за батьківські кошти школа провела наступні заходи:

 

Оплата послуг охорони та тривожної кнопки – 62855,00грн.

Придбання будівельних матеріалів – 27604,00грн.

Придбання господарських товарів – 19143,15грн.

Обслуговування шкільної комп’ютерної техніки, сайту школи – 6715,20грн.

Інші витрати – 8677,60грн.

 

    З 19 квітня 2020 року школою ліквідовано договір про послуги охорони з фірмою «Єсаул» і підписано нові умови охорони закладу з ТОВ «НСБ-РУБІКОН», оплату діяльності якого проводить департамент гуманітарної політики ДМР.

    Під час карантину школа за договором про благодійне співробітництво з ПП «ЕПАМ СИСТЕМЗ» отримала меблі на суму 10249,75грн.:

Ресепшн 1шт.

Дошка магнітно-маркерна 4шт.

Стіл обідній 3шт.

Стілець поворотний 92шт.

Стіл комп’ютерний 16шт.

Перегородка до столу 14шт.

Крісло поворотне 6шт.

Тумба ролетна 25шт.

Стіл угловий 4шт.

Пенал для документів 3шт.

Стілець високий для обіднього столу 8шт.

 

    В кінці травня, нарешті, за бюджетні кошти було розібрано напівзруйнований тир, який загрожував життю дітей.

    Але є в нас проблеми, які через відсутність фінансування не вирішуються вже кілька років:

 1. Не фінансується ремонт спортивного залу.
 2. Напівзруйновану шкільну огорожу і коштів на її відновлення поки що не передбачено.
 3. Не встановлено в закладі пожежну сигналізацію.

 

Змінився світ – додалися технічні можливості, стає іншою школа, до неї приходять інші діти. Змінюємося і ми, бо з кожним роком розуміємо, що відсутність прогресу – це регрес.

Ритм життя навколо зумовлює пришвидшення внутрішніх, особистісних, професійних ритмів.

Наша школа відкрита для діалогу, ми чекаємо нових пропозицій від батьків щодо спільної роботи, покращення іміджу школи.

Тож бажаю всім бути позитивно налаштованними на сприйняття світу. Лише за цих умов можна бути впевненими у тому, що використано всі шанси у житті.

Звіт директора

КЗО СЗШ №47

ДМР

за 2021/2022 навчальний рік

 

І. Вступ

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради, у своїй роботі керується основними законодавчими актами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Президента України, Уряду і Верховної Ради України, Конвенцією ООН «Про права дитини», наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації наказами та розпорядженнями Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, довгостроковими регіональними та міськими програмами.

1.1.Аналіз роботи КЗО СЗШ №47 за 2021-2022 навчальний рік

 

          Робота КЗО «СЗШ №47» ДМР протягом 2021-2022 навчального року була спрямована на забезпечення модернізації освіти, перехід на державно-громадські засади функціонування.

Загальні показники роботи  освітнього закладу.

 1. Мова навчання – українська
 2. Кількість учнів – 573
 3. Кількість класів – 20
 4. Відвідують ГПД – 60
 5. Забезпечення гарячим харчуванням -54%
 6. Кількість посадових місць -120
 7. Загальна кількість працівників – 64, з них

педагогічних працівників – 44

технічний персонал – 19.

Кількість комп’ютерних класів – 2, в них робочих місць – 22.

Забезпеченість навчальними кабінетами – 100%

Забезпеченість підручниками – 98%

Фонд підручників – 11 893

Кількість книг (художньої літератури) у шкільній бібліотеці – 11 152

кількість спортивних залів – 1

 

Організація харчування

Для організації харчування дітей у  школі створено всі необхідні умови. З метою забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі проведено ряд заходів:

 • складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;                     
 • організовано харчування учнів 1-4 класів за бюджетні кошти згідно з заявами батьків учнів;
 • забезпечено учнів початкової школи додатковим сніданком ;
 • складено графік відвідування учнями шкільної їдальні;
 • організовано щоденний облік харчування класними керівниками та складання щотижневих і щомісячних звітів заступником директора з НВР Жоган Ю.М. щодо харчування за бюджетні кошти до централізованої бухгалтерії;
 • створено бракеражну комісію за якістю харчування.

Директор школи та заступник директора, відповідальний за організацію харчування, дотримуються Алгоритму щоденного контролю за організацією харчування учнів, медичний працівник та працівники ТОВ «Контракт Продрезерв-5» – за Переліком питань, якими опікуються учасники організації харчування учнів. 

З жовтня 2021 року в Україні запрацювала  система Управління Безпечністю Харчових Продуктів, до якої згідно наказу по КЗО СЗШ №47 від 06.10.2021 року приєднався і наш комунальний заклад.  Згідно цієї системи введено нові правила і норми гарячого харчування, які запрацювали в закладах освіти з 11.01.2022 року.

Забезпечення гарячим харчування

1-11 класи охоплено гарячим харчуванням (разом з учнями пільгових категорій) – 430

1-4 класи

ГПД  6 учнів – безкоштовно, 9 – 50%

Всього 100 учнів пільгових категорій забезпечено гарячим харчуванням:

багатодітні – 56

малозабезпечені – 2

інваліди – 6

інклюзивні -9

сироти – 1

АТО -12

переселенці -8

 

2.Виконання основних завдань 2021-2022 навчального року.

2.1. Забезпечення прав молоді на одержання освіти.

          Всі діти та підлітки віком від 6 до 18 років, що проживають  в мікрорайоні, що є територією обслуговування школи, одержують загальну середню освіту.

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується закладом освіти тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Освітній процес в 2021-2022 навчальному році був організований відповідно до навчального та річного плану роботи.

З метою створення у закладі освіти належних умов для забезпечення рівного доступу для освіти було організовано навчання за сімейною формою для 19 учнів.

Педагогічний патронаж отримували 3 учнів.

Було організовано інклюзивне навчання для 13 учнів 1,7,9,10 класів. У закладі працювали 2 групи подовженого дня.

Станом на 25 травня 2022 року в школі навчались 573 учні.

1-4 класи -216 учнів

5-9 класи – 289

10-11 класи – 68 учнів

Всі діти 5-11 класів атестовані.

Похвальний лист отримали 27 учнів. 9 клас закінчили 60 учнів, свідоцтв з відзнакою немає.

11 клас закінчили 32 учні, медалістів 4 учні: 3 – срібних, 1 –золота.

На низькому рівні навчальний рік закінчили 6 учнів (6-б – 2 учні, 9-Б - 4 учні)

Всі учні 5-10 класів переведені до наступного класу.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б підвищити рівень своїх навчальних досягнень та навчатись на достатньому та високому рівнях.

Слід відзначити, що 2022 рік ознаменувався складними воєнними діями, в умовах яких освітній процес було переведено в режим он-лайн. Адміністрація  постійно контролювала роботу всіх учасників освітнього процесу в он-лайн-просторі, періодичність розміщення навчальних матеріалів, обсяг та зміст завдань, їх якість та об’єктивність оцінювання.

Учасники  педагогічного колективу обрали платформи, з якими зручно і якісно проводити  дистанційне навчання:

 • спілкування класних керівників в групах Viber з учнями та їх батьками;
 • робота вчителів-предметників з використанням веб-сервісу qooqle Classroom з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань без паперовим шляхом;
 • проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу Zoom meet, відповідно до розкладу, зв’язок з учнями та їх батьками було забезпечення на 100 відсотків.

 

2.2. Кадрове забезпечення освітнього процесу в закладі.

2.2.1. Освіта вчителів

Освіта

Кількість

%

Вища

44

94%

Середня спеціальна

2

4%

Базова вища

1

2%

Середня

-

-

2.2.2. Рівень педагогічної майстерності

Категорія

Кількість вчителів

%

1.

Вища

Учитель-методист

Старший учитель

25

15

8

53%

32%

17%

2.

І категорія

9

19%

3.

П категорія

3

6%

4.

Спеціаліст

1

2%

5.

11 розряд

10 розряд

12 розряд

19

3

3

21%

6%

6%

          Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

У класних приміщеннях, де навчаються учні 1-4 класів встановлено одномісні парти, комп’ютерна техніка-ноутбуки для вчителя. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу.

100% педагогів прослухали курс для вчителів початкової школи, вчителів, що будуть працювати в 5-х класах. Учителі англійської мови пройшли курси на базі ДАНО.

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальний процес-сприйняття, пам’ять, мислення, уява й увага. Хочеться зазначити, що матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, розвивають творчі здібності.

Кількість дітей у ГПД становить 120 осіб.  Для роботи ГПД надано  навчальні кабінети початкової школи, усі учні, які  відвідували ГПД були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи.

Здоров’язберігаючим функціям школярів сприяли щоденні прогулянки на свіжому повітрі, спортивні години.

У школі функціонували 9 інклюзивних класів, в них навчались 11 дітей з особливими освітніми потребами.

Головним принципом  інклюзивної освіти є створення школи для всіх дітей за допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів.

Протягом навчального року робота в інклюзивних класах проводилась відповідно до індивідуального плану розвитку дитини.

Для учнів інклюзивної форми навчання було складено індивідуальну програму розвитку,  розроблено і затверджено навчальний план класів з інклюзивним навчанням, де було передбачено години корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей  навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП.

Всі навчальні предмети адаптовані (адаптація змісту та методів до можливостей дітей). У штатний розпис школи введено посади асистентів вчителів. Психологічний супровід учнів з ООП та їх родин здійснювався психологом Летичевською Маріанною Дмитрівною.

Спільно з консультантами-практичними психологами ІРЦ  протягом року відбувалась   реалізація інклюзивних підходів у освітньому процесі, їх активізація та координація.

2021-2022 навчальний рік став справжнім роком випробування на міцність сучасної української освіти. Спочатку карантин по Covid-19, а потім онлайн-навчання, пов’язане із введенням військового стану.

Під час дистанційного навчання учителі школи обирали для себе платформи, на яких їм зручно було надавати знання учням. Учням надавались завдання, рекомендації, відео уроки. Складність дистанційного навчання полягала у неоднаковому технічному забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів).

Дистанційне навчання мало своїх прихильників і противників, як серед дітей, так і серед їхніх батьків. Найголовніше – налагодити співпрацю між учнем, вчителем і батьками. Щоб вони почули одне одного, щоб не було опору батьків. Що важливіше для життя: оцінки, знання самі по собі чи сформовані компетенції ?  Он-лайн навчання лише виявило проблеми, а нам усім разом треба прагнути навчитись їх вирішувати.

Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке дотримання нормативно-правового забезпечення з цього питання. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувались інструменти олайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувались індивідуальні консультації та самостійне опрацювання навчального матеріалу.

Для спілкування в дистанційному навчанні використовувались  електронна пошта, форуми, чати, відео конференції тощо. Практикувались уроки через Zoom, meet, Skype.

Для підготовки учнів 11 класу до ЗНО-2022 практикувались індивідуальні консультації щодо використання матеріалів на веб-ресурсах УЦОЯО, на платформах rometheus, tlearn.

Опрацювавши звіти вчителів-предметників щодо проведення дистанційного освітнього процесу, можна зробити висновок, що всі педагоги закладу намагалися забезпечити засвоєння навчального матеріалу учнями за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. У більшості класів дистанційним навчанням було охоплено 69%учнів.

Кожний вчитель-предметник визначився з темами, які будуть допрацьовані у вересні 2022-2023 навчального року. У календарному плануванні рекомендовано вчителям збільшити кількість годин на повторення навчального матеріалу у 2021-2022 навчальний рік.


3.Виховний процес в КЗОСЗШ № 47 протягом навчального року проходив з урахуванням дотримання протиепідемічних заходів, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 вересня 2020 року №55, відповідно до пункту 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», був спрямований на реалізацію Указу Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Листа МОН № 1/9-436 від 14.08.20 року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», з метою формування в учнів громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в, а також створенню сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів.

Особлива увага приділялась національно-патріотичному, громадянському, превентивному та морально-правовому вихованню учнів школи, спрямованому на виховання почуття патріотизму,активної громадянської позиції, на попередження злочинів, правопорушень, бездоглядності дітей та насильства в родинах, створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу.

Головною метою виховної роботи у 2021/2022 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Тема виховної роботи школи: «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України»

Виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних орієнтирів виховання:

-ціннісне ставлення до себе;

-ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

-ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

-ціннісне ставлення до праці;

-ціннісне ставлення до природи;

-ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Питання національно-патріотичного виховання розглядались на педагогічній раді , нарадах при директору: «Про підготовку до Дня знань та першого уроку», «Про роботу гуртків ЗЗСО»,«Патріотичне виховання-обов'язкова складова гармонійного розвитку особистості»; «Охоплення учнів позашкільною освітою», «Стан роботи класних керівників над виконанням посадової інструкції класного керівника», «Про організацію та проведення канікул», , «Стан роботи класних керівників по виконанню заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у 1 семестрі», «Профорієнтаційна робота з учнями».

У 2021 - 2022 навчальному році в школі, згідно плану роботи навчального закладу, проведено:

у вересні - місячник фізичного виховання;

у жовтні - місячник громадянсько-патріотичного виховання;

у листопаді - місячник військово-патріотичного

виховання ;

у грудні - місячник превентивного виховання;

у січні - місячник Здоров'я (онлайн);

у лютому - місячник правових знань; місячник профорієнтації ;

у березні - місячник художньо-естетичного виховання ,

Шевченківський тиждень (онлайн);

у квітні - місячник еколого-натуралістичного виховання (онлайн);

у травні - місячник родинного виховання (онлайн).

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів, участі у конкурсах. Відзначалися державні свята, Міжнародні та Всеукраїнські акції. Заходи проходили в різних формах роботи: КТС, челенджів, флешмобів, створенні проєктів, відеороликів.

В навчальному закладі проводяться заходи щодо військово - професійної орієнтації молоді, пропаганди професій військово- службовців, тематичні зустрічі:

до Дня Захисника України;

до Дня українського козацтва;

до Дня Збройних Сил України;

до Міжнародного Дня рідної мови;

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

до Дня Революції Гідності,увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

до Дня Європи.

Учні школи взяли участь у Всеукраїнській дитячо - юнацькій військово – патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

До Дня пам'яті та перемоги проведені уроки памʼяті онлайн : «Пролетіли літа , помінялись епохи, але памʼять нетлінна про героїв війни»; «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках…».

Враховуючи умови в країні, що склалися після 24 лютого 2022 року,незважаючи на військовий стан, організували участь в обласній акції «Зроби подарунок військовослужбовцю». Виготовлення оберегів для воїнів (с. Гвардійське) до Дня Збройних Сил України, акції - відеозверненні до солдат ВСУ учнів та їх батьків (оn-лайн). Взяли участь у Всеукраїнській акції «Збери кошик воїну».

У школі протягом навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:

Військово - патріотичні : «Влучний стрілець», «Юний стрілець»;

Художньо - еститичні : «Хореографія-«Viv'en», «Юні екскурсоводи»;

Фізкультурно-спортивні: Студія спортивної хореографії «Маестро», футбол, художня гімнастика, черлідінг, таеквандо.

Вихованці гуртка -«Viv'en» стали призерами Всеукраїнського хореографічного фестивалю-конкурсу «Зірки ХХІ сторіччя», Міжнародного конкурсу-фестивалю «BORN THE STARS»

Учнівське самоврядування очолює Рада старшокласників «Лідер»

В своїй діяльності учнівська Рада «Лідер» керується Статутом учнівського самоврядування комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради.

Головним завданням органу є забезпечення реалізації прав учнів, дотримання учнями Статуту школи, виконання обов’язків колективом школи.

Учнівське самоврядування — це представницький орган, який виражає та захищає права та інтереси учнів, забезпечує потреби учнів в школі, здійснює контроль над виконанням обов’язків учнями, є організатором та співучасником шкільного життя.

Головою ради «Лідер» за підсумками виборів обрана шляхом таємного, вільного, рівного голосування учнів 5-11 класів, учениця 10-А класу Коротченя Юлія, заступником голови - учениця 10-А класу Данильченко Віталіна . Голова та заступник обираються строком на 1 рік, чергові вибори відбудуться у вересні наступного року.

Робота самоврядування школи здійснюється через організацію цікавого життя учнівського колективу. Мета і завдання учнівського самоврядування втілюються через різноманітні заходи: свята, конкурси, благодійні ярмарки, виставки малюнків. Активно працює шкільний «Прес-центр», який кожні два місяці випускає шкільну газету «КаЗеОШка», в якій висвітлюється всі шкільні події. В січні 2022 року члени Ради старшокласників побували на екскурсії в адміністративній будівлі Дніпровської міської ради.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Десятий рік в КЗО СЗШ №47 проводиться конкурс «Обличчя школи», переможцями конкурсу 2021-2022 навчального року стало 15 учнів, які були нагороджені за високий рівень навчання, творчих досягнень, морально-етичної культури та самовдосконалення особистості медаллю «Обличчя школи»:

Кошманенко Анастасія11-А

Кучугурна Олександра 11-А

Стицюк Даніїл 11-А

Данильченко Віталіна 10-А

Стасовська Єлизавета 9-А

Міхейкін Ілля 9-Б

Кіберєв Микола 9-Б

Ващенко Яків 8-А

Кривич Михайло 8-А

Волинюк Данило 8-Б

Корінь Єгор 7-А

Коваль Анна 7-Б

Трет’яков Ярослав 6-А

Гур’янов Віктор 6-А

Копильченко Софія 6-Б

Коротченя Юлія отримала відзнаку «Лідер школи».

У грудні місяці 2021 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої проводились акції : „ Чужої біди не буває”, «Діти-дітям», Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая. Учні школи були залучені до заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля».

За період навчання он-лайн дистанційно здійснювалася виховна діяльність. Згідно плану виховної роботи школи проводилися (по можливості) заплановані заходи. Результати роботи публікувалися на сайті нашої школи.

З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, протягом 2021-2022 навчального року в школі приділялась належна увага національно-патріотичному вихованню .

4. Соціальний захист

          Соціальна підтримка дітей пільгових категорії, які навчаються  в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.  На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ведеться картотека учнів соціальних категорій, облік дітей-сиріт, з багатодітних сімей, дітей-інвалідів,  дітей-чорнобильців, дітей з ООП ,дітей з малозабезпечених сімей, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, з березня 2022 року кількість учнів  цієї категорії різко зросла в зв’язку з введенням військового стану.  Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи школи. Складено соціальний паспорт школи.

Узагальнені дані дітей пільгових категорій за 2021/2022 навчальний рік :

Категорія

Кількість

 

 

Діти-сироти

1

 

 

Діти з ООП

9

 

 

Діти з малозабезпечених сімей

2

 

 

Діти з багатодітних сімей

56

 

 

Діти загиблих ВС

1

 

 

Діти-інваліди

11

 

 

ЧАЕС

0

 

 

Діти, що знаходяться під опікою без ПБП

0

 

 

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб

32

 

 

Діти, батьки яких брали участь в АТО

11

 

 

Всього дітей пільгових категорій:

123

 

 

 

5. Робота з обдарованими дітьми

У системі роботи з обдарованими школярами визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку вшколі;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;
 • ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

 

 

Участь у інтелектуальних конкурсах:

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс  «Колосок»

Всього призерів

2021-2022

Золотий колосок

34

Срібний  колосок

28

Всього призерів

62

Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник - 2021»

Результат  -16 призерів різних рівнів

Диплом ІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень – 6 учнів

Диплом ІІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень –7 учнів

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Пазл - 2021»

Усього учасників – 47

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Грінвіч - 2021»

Усього учасників – 68

 

6. Моніторинг успішності учнів КЗО СЗШ №47 ДМР

клас

Навчальний

рік

Класний керівник

1-3

4-6

 

7-9

 

10-12            

Всього учнів

Відмінники

5-А

2021-2022

Нефьодова Т. М.

 

 

6

5

20

Владичина, Волчек, Кужель, Мажуль, Перетятько

5-Б

2021 -2022

Дворецька Н. Я.

 

12

10

4

26

Гоменюк, Торопцева, Дем’яненко, Борсук

6-А

2019-2020

Панова Л. О.

 

7

19

3

29

Красільна, Сіваш, Трет’яков

2020 - 2021

Піхович В. М.

 

10

12

3

25

Красільна, Помогайбо, Трет’яков

2021 - 2022

Піхович В. М.

 

12

11

5

28

Красільна, Помогайбо, Ткаач, Дуніч, Сорокіна

6-Б

2019-2020

Косенко Ю. В.

 

17

12

3

32

Кудрявцев, Маліночка, Цівка

2020 - 2021

Дідик В. М.

6

20

5

1

32

Маліночка

2021 - 2022

Дідик В. М.

2

23

6

1

32

Маліночка

7-А

2018-2019

Лєснова Я. В.

 

13

14

1

28

Шелковський

2019-2020

Бадя І. Г.

 

15

12

1

28

Сішненко Люсія

2020 - 2021

 

12

14

1

27

Сішненко Люсія

2021 - 2022

Бадя І. Г.

 

16

14

1

31

Сішненко Люсія

7-Б

2018-2019

Ільїних Л. Г.

 

17

17

2

36

Денисенко, Царьова

2019-2020

Туманова С.Л.

 

14

20

3

37

Денисенко, Царьова Омельченко

2020 - 2021

 

22

11

4

37

Денисенко, Царьова

Білий

Вакулик

2021 - 2022

 

23

11

3

37

Денисенко,

Білий

Вакулик

8-А

2018-2019

Дольнік Є. В.

 

9

12

3

24

Ващенко, Юрченко, Качалова

2019-2020

Токарева І. О.

 

14

11

1

26

Юрченко,

2020 - 2021

13

10

3

26

Ващенко, Юрченко,

Прохоров

2020 - 2021

 

11

10

4

25

Ващенко, Шитіков Юрченко,

Прохоров

8-Б

2018-2019

Бічан Т. В.

 

19

13

2

34

Юрченко, Мороз

2019-2020

Бічан Т. В.

 

15

16

2

33

Юрченко, Мороз

2020 - 2021

 

20

10

1

31

Юрченко

2021 - 2022

 

20

10

1

31

Юрченко

9-А

2016-2017

Губа Л.В.

 

10

22

1

 

Цикалюк Ян

2017-2018

 

Нікішаєва О.В.

 

14

13

2

 

 

Цикалюк Ян

Корсуновська

2018-2019

 

23

9

1

33

Корсуновська

2019-2020

 

21

13

-

34

 

2020 - 2021

6

14

10

 

30

 

2021-2022

 

18

11

-

29

 

9-Б

2016-2017

Дрогайцева І.В.

 

12

18

4

 

Заліська Малярець

Міхейкін

Нікіфоров

2017-2018

Зейналов Е.Х.

 

24

10

 

 

-

2018-2019

1

26

4

-

31

 

2019-2020

5

21

4

 

30

 

2020 – 2021

10

18

4

 

32

 

2021-2022

4

21

6

 

31

 

9-А

2017-2018

 

Нефьодова Т.М.

 

10

10

2

 

 

Вороненко

Растригіна

2018-2019

 

11

11

 

22

 

2019-2020

 

13

9

 

22

 

2020 – 2021

1

14

6

 

21

 

9-Б

2017-2018

Кошова О.П.

-

18

10

-

 

 

2018-2019

 

18

8

 

26

 

2019-2020

3

16

7

 

26

 

2020 – 2021

 

16

9

 

25

 

10-А

2021-2022

Кошманенко М. Ю.

 

19

16

-

35

 

10-А

2015-2016

Пархоменко С.В.

 

8

11

2

 

 

Котвинська Аліна

Меркулова Юля

2016-2017

 

8

11

1

 

Меркулова Юля

2017-2018

 

17

5

1

 

Меркулова Юля

2018-2019

 

16

4

 

20

 

2019-2020

 

17

7

 

24

 

10-А

2015-2016

Артеменко І.Г.

 

17

10

-

 

 

2016-2017

 

16

12

-

 

 

2017-2018

2

12

5

-

 

 

2018-2019

 

23

2

 

25

 

2019-2020

3

14

7

 

24

 

2020 - 2021

Пархоменко С.В.

1

20

9

1

31

 

11-А

2021-2022

Пархоменко С.В.

1

19

9

4

33

Кучугурна, Кошманенко Прудко Іванченко

 

Рейтинг навчальних предметів за середнім балом показав, що найвищі навчальні досягнення учні традиційно показали з предметів  «Мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Фізична культура», середній бал досягнень з цих предметів знаходиться в межах від  8,23 до 10,0 балів.

Результативність навчання з української мови та літератури, математики, історії,  іноземних мов, фізики, хімії є нижчою, ніж середній бал по школі. Це може бути зумовлено багатьма факторами, головний з яких – складність предметів.

      Отже, вчителям необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки здобувачів освіти та випускників для  підвищення середнього балу навчальних досягнень, зі складання ДПА та зовнішнього незалежного оцінювання.

Серед педагогів, які надають учням систематичну педагогічну підтримку,  можна  відзначити вчителів: Кошманенко М. Ю., Пархоменко С. В., Зейналов Е. Х. Дольнік Є. В., Жоган Ю.М., Чеченя І.О.

Методичній раді необхідно взяти під контроль рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, які продемонстрували низькі та найвищі бали.

В рамках реалізації роботи з обдарованою молоддю  було заплановано та здійснено ряд заходів:

 • на основі результатів діагностування переглянуто та поновлено шкільний банк даних про обдарованих учнів;
 • проведено узагальнення та систематизацію матеріалів із навчання та розвитку обдарованих учнів;
 • проводились педради, наради при директорові на яких розглядались питання про підсумки  участі учнів школи в олімпіадах, турнірах, конкурсах;
 • велась індивідуальна підготовка учнів до участі в районних, обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад.

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальнее знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

 З метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі   була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації школи: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору , оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року. На засіданнях предметних МО були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

          На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного, обласного та українського рівнів.

 

7. Методична робота

 

          На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» Відповідно до пп 2.12, 3.13 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНМС України від 20 грудня 2011 року №1473 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 08 серпня 2013 року №11356, наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №36 від 11.04.2022 року «Про підсумки атестації  педагогічних працівників  закладів освіти у 2022 році»,  на підставі рішення атестаційної комісії комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради   від 31 березня 2022 року  (протокол засідання №5 ) в 2021 – 2022 навчальному році були проатестовані вчителі:

 • Купрій Лариса Петрівна, асистент вчителя, 12 тарифний розряд
 • Довгопола Любов Іванівна, бібліотекар, ІІ категорія (9 тарифний розряд)
 • Панова Лідія Олександрівна -  вища категорія, учитель – методист
 • Бадя Ірина Олександрівна - вища категорія, учитель – методист
 • Бічан Тетяна Володимирівна - вища категорія, учитель – методист
 • Смілянець Антоніна Дмитрівна - вища категорія, учитель – методист
 • Плющова Людмила Дмитрівна – вища категорія, учитель - методист
 • Дворецька Наталія Яківна – вища категорія
 • Зейналов Еміль Хасрат огли – вища категорія

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег.                          Психологом школи було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець року  за  результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг учителів та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного учителя, який атестувався.

         Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800, Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року №1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», рішення педагогічної ради (протокол № 7   від 22.06.2021 р.) всі вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації і подали заявку на наступний навчальний рік.

В 2021-2022 н.р.  методична робота була спрямувана на реалізацію проблемної теми «Розвиток самоефективності учнів – пріоритетне завдання сучасної школи» .

­­­­­­­­­­ З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічні  працівники   орієнтувались  на  вирішення  таких  завдань:

   - створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів ;

   - пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;

   - створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально-етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізовувати  власні  творчі  здібності.

 

8.Облік відвідування

       Адміністрацією  школи та класними керівниками здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять: велись журнали контролю, кожного дня відмічались відсутні на уроках в класних журналах та рапортичках.

     За результатами аналізу, який проводився кожного місяця протягом навчального року, було встановлено, що більшість учителів відстежують відвідування навчальних занять учнями та якісно ведуть облік. Аналізуючи відсутність учнів на уроках слід відзначити, що дуже багато пропусків з поважних причин, а не через хворобу. 2021-2022 н.р. ознаменувався довготривалою роботою он-лайн режимі (карантин по Covit-19, введення військового стану з 24.02.2022 року). За підсумками навчального року 63% учнів виходили на заняття он-лайн. Для дітей, які не могли з технічних причин приєднатись до дистанційних занять, розроблялись спеціальні завдання, якы вони могли отримати в школі і виконати особисто.

6% дітей з початку введення військового стану було переведено за заявами батьків на сімейну форму навчання.

3% учнів в зв’язку із виїздом за кордон перейшли на навчання в школи за місцем евакуації.

9.Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

        У школі відбувається системна роботи із профілактики дитячого травматизму та популяризації  здорового способу життя. Педколективом проведена значна робота і велика кількість інструктажів з безпеки життєдіяльності. Результатом є той факт, що протягом 2021-2022 навчального року не зафіксовано жодного випадку травмування дітей під час навчального процесу.

          В зв’язку із введенням і країні військового стану, з метою запобігання травмування учнів та працівників закладу при виявленні вибухонебезпечних предметів 4 вчителів школи пройшли он-лайн курси з мінної безпеки з отриманням сертифікатів.

10.Медичне обслуговування

На початку навчального року адміністрація  КЗО СЗШ №47 ДМР  координувала роботу медичної сестри і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками КЗО СЗШ №47 згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на   2021,2022  роки, повідомляла співробітників про те, що кожен з них повинен мати особисту  медичну книжку зразку ОМК – 1 з фотокарткою, в якій повинні бути запис про стан здоров’я працівника закладу.

Навчальний заклад забезпечений  медичною сестрою. Медичною сестрою систематично проводився температурний скринінг  учителів  школи.

За результатами профілактичних медичних оглядів учнів у поліклініках за місцем проживання  був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2021/2022 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%. Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам, оскільки  скрізь наявні енергозберігаючі лампи. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)  розроблено ряд протиепідемічних заходів. На офіційному сайті школи створено розділ «Профілактика захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19», де розміщена корисна інформація для учнів, батьків та працівників закладу.

11.Матеріально-технічне забезпечення НВП

            Фінансування школи  по загальному фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету.

          Інформація про всі фінансові надходження щоквартально розміщується на сайті школи.

 

12. Фінансово – господарська діяльність закладу  у 2021-2022 навчальному році

Фінансування закладу  складається із бюджетних коштів, спонсорської допомоги та батьківських надходжень.

За бюджетні кошти школа отримала:

Комплект меблів на суму – 79275,60грн (38шт., парти та стільці)

Смарт телевізори НУШ на 1 класи на суму – 48478,40 (2шт.)

Дидактичні матеріали НУШ на суму – 11277,28грн.

Ноутбуки НУШ на суму – 43200,0 (2шт.)

Вироби медичного призначення (ножиці, пінцет, тонометр, стетоскоп, термометр 2шт, пульсоксиметр),

Одноразові накладки на унітаз 5уп,

Папір офісний різнокольоровий 3уп,

Файли 10уп,

Плівка для ламінування 1шт,

Обруч гімнастичний 10шт,

Вимикач електричний 10шт,

Розетка електрична 10шт,

Гран букса 10шт,

Шланг для змішувача 0,5м 10шт,

Шланг для змішувача 0,8м 10шт,

Крейда квадратна 10уп,

Пакет для сміття 60л. 20шт,

Рукавички побутові 100пар,

Туалетний папір 100рул,

Лампа ЛЕД 100шт,

Емаль для підлоги 2відра по 12кг,

Емаль біла 6відер по 12кг,

Бланк особових справ 70шт,

Класний журнал 1-4кл. 8шт,

Класний журнал 5-11кл. 12шт,

Журнал для індивідуальних занять 2шт,

Папір офісний А-4 5уп,

М’яч футбольний 10шт,

М’яч баскетбольний 7шт,

М’яч волейбольний 6шт,

М’яч для метання 6шт,

Скакалки 15шт.

    За спонсорські кошти та силами робітників адміністративно-господарської частини замінено світильники в кабінеті №26, частково замінено труби системи опалювання в кабінетах №8,25,26 та на коридорі ІV поверху. Працівниками закладу пофарбували  стіну в спортивному залі.

   За батьківські кошти школа провела наступні заходи:

Оплата послуг відео нагляду та тривожної кнопки становить – 3052,00грн.

Придбання будівельних матеріалів, сума яких складає – 18140,00грн.

Придбання господарських товарів, паркетного лаку, фарби на суму 29451,38грн.

Обслуговування шкільної комп’ютерної техніки та сайту школи на суму – 2862,00грн.

Придбання спортивного інвентаря, медикаментів, канцтоварів на суму – 9175,65грн.

Але є в нас проблеми: через відсутність фінансування не вирішуються вже кілька років:

 1. Не фінансується ремонт спортивного залу.
 2. Напівзруйновану шкільну огорожу і коштів на її відновлення поки що не передбачено.
 3. Не встановлено в закладі пожежну сигналізацію.
 4. Через військовий стан в країні запланований ремонт туалетів та шкільної їдальні відкладено.

13. Завдання КЗО СЗШ №47 на 2022/2023 навчальний рік

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна тема:

«Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи».

Методична тема:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Виховна тема:

      « Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України»

З цією метою:

Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.

Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.

Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.

Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи.

Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання.

Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік.

У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами).

Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.

Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням. Організувати роботу мовного табору школи.

Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.

Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.

Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських якостей.

Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, надання додаткових освітніх послуг).

24 лютого 2022 року цілком змінило наше ставлення до життя. І сьогодні я не можу не сказати, що всі складні місяці учителі, батьки, учні, техперсонал, жителі мікрорайону тримались разом.

Всі складні питання в умовах військового стану ми вирішували разом:

 

 1. Благодійний збір одягу, предметів гігієни, продуктів харчування.
 2. Забезпечення умов для прийому і перебування в закладі переселенців.
 3. Приготування їжі для переселенців.
 4. Збір тканини і плетіння маскувальних сіток.
 5. Благодійне придбання пральної машини, холодильника для зручності переселенців.

 

Єдність і підтримка всіх учасників навчального процесу були на висоті.

 

Всім щира вдячність!

 

Сподіваємось, що 1 вересня 2022/20223 н.р. ми зможемо перейти на навчання офлайн і проводити з учнями і батьками якісний освітній процес.