Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

Накази по школі

 

 

 


 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 


 

 

 


 

 
 


 

 


 

 


 

 
 


 


 


 


 Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

Дніпровської міської ради

                                                                                    

вулиця Воронезька,67, м. Дніпро, 49108, тел./факс.(056) 724-05-55  е-mail: [email protected]

код ЄДРПОУ 26462867

 

                                                                                                  № 22

13.03.2020   

Про забезпечення проведення навчальних занять

за     допомогою дистанційних     технологій    та

самостійного           вивчення         матеріалу

під час карантину 12.03.2020 – 03 04 2020

 

Відповідно до статей 6, 11 Закону України«Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 11.03.2020 № Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Дніпропетровської області», листа Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 06.03.2020 № 06.2/4028 «Щодо протиепідемічних заходів», рішення Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради (протокол № 5 від 12.03.2020), наказу по КЗО СЗШ №47 ДМР №11-к/тм від 12.03.2020 «Про заходи щодо недопущення поширення в закладі освіти інфекційних та вірусних захворювань», з метою недопущення поширення в закладі освіти (установі) випадків інфекційних та вірусних захворювань, у тому числі спричинених коронавірусом COVID-19,

 

НАКАЗУЮ:

         

          1. Тимчасово призупинити навчально-виховний процес у КЗО СЗШ №47 ДМР  з 12.03.2020. по 03.04.2020.

2. Відпрацювання пропущених під час призупинення навчально-виховного процесу уроків здійснити шляхом ущільнення програмового матеріалу,  застосування елементів дистанційного навчання при опрацюванні як теоретичного матеріалу, так і практичних завдань, та самостійного вивчення матеріалу (додаток 1)

3. Завдання для самостійного вивчення матеріалу розмістити на сайті школи, інформаційному стенді.

4. Класним керівникам за допомогою соціальних мереж повідомити батьків та учнів про наявність завдань з кожного предмету.

       1.3.Під час призупинення навчального процесу в закладах освіти провести генеральні прибирання приміщень.
        1.4. За дві доби до відновлення навчального процесу забезпечити нормативні параметри повітряно-теплового режиму.

 

          Директор школи                                                          В. В. Овчаренко

 

 
 


Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

Дніпровської міської ради

 

Н А К А З

від  31.08.2019                                                                                       №

 

Про організацію

освітнього  процесу

у 2019-2020  навчальному році

 

          На виконання Закону України «Про освіту», статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», вимог наказів Міністерства освіти і науки України: № 268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освіт­ніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»; № 407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (для 2-4 класів); № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освіт­ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ сту­пеня»;№ 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освіт­ньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»№ 408 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ сту­пе­ня» (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року); № 406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року), на виконання рішення педагогічної ради   від 30.08.2019 № 1 та з метою чіткої організації педагогічного та учнівського колективів на виконання навчальних планів у відповідності до Освітньої програми колегіуму, забезпечення якісного освітнього процесу

Н А К А З У Ю:

1. 2019/2020 навчальний рік розпочати 2 вересня 2019 року і закінчити з урахуванням річного оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2020 р..

2.  Свято до Дня знань провести 02 вересня 2019 року.

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 22 грудня 2019 року,

П семестр –з  08.01.2020-29.05.2020 року.

3. Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно):

Осінні                           28.10.2019 – 03.11.2019 

Зимові                          23.12.2019 – 08.01.2020 

Весняні                        23.03.2020-29.03.2020;

4. Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять для 1-11 класів.

5.  Організовувати за потребою індивідуальне навчання учнів відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом  МОНУ від 10.07.2019 №955.

Заступник директора з НВР Дергун С.В.

6. Мова освітнього процесу – українська.

7. 29.05.2020 року провести свято Останнього дзвоника по закінченню навчального року.

8. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили 1-2 класи здійснити вербально, відповідно до наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 року по закінченню 1-го класу учням видати свідоцтво досягнень;

контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти 2,3, 5-8, 10-х класів здійснюється шляхом річного оцінювання; здобувачів освіти, які закінчили 4, 9, 11 класи здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

9. Після проведення державної підсумкової атестації провести урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускників 4, 9, 11-х класів.

 Заступники директора з НВР

10.За рішенням педагогічної ради при оцінюванні враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (мистецтво, художня культура, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

11.  Усім учителям спланувати виконання Освітньої програми закладу навчальних програм, враховуючи структуру навчального року, режим роботи освітнього закладу, методичні рекомендації МОН України щодо вивчення предметів у 2019/2020 н.р..

12. Навчальний день у закладі розпочинати о 8 годині 30 хвилин.

13. Не допускати порушення санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу. Дотримуватись вимог гранично допустимих обсягів домашніх завдань, щоб витрати на їх виконання не перевищували: 2класи — 45 хв.; 3 класи — 1—1 год. 10 хв.; 4 класи — 1,5год.; 5—6 класи —2,5 год.; 7—9 класи — 3год.; 10—11 класи — 4 год. В 1-х класах домашніх завдань не задавати.

14. На виконання рішення педагогічної ради від 30.08.2019 № 1 з метою адаптації п’ятикласників до нових умов навчання у І чверті не ставити учням бали початкового рівня навчальних досягнень з усіх предметів крім контрольних робіт. Протягом навчання вчителям не створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр тощо. Оцінки виставляти не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня.

15. Вчителям, які працюють в початкових класах, у яких тривалість уроків менша за 45 хвилин (академічна година), організувати додаткові заняття з учнями класу:

- в 1-х класах – додатково до кожного уроку 10 хвилин;

- у 2-4-х класах - додатково до кожного уроку 5 хвилин.

Ці заняття обліковувати в класних журналах на окремо відведених сторінках як додаткові заняття або в окремому журналі.

16. Заступнику директора з навчально-виховної Жоган Ю.М. скласти розклад вище зазначених додаткових занять, контролювати їх проведення та облік.   

17. Заступнику директора з навчально- виховної роботи  Лещенко Л.Г. скласти графіки чергування вчителів та учнів.

18. Чергування вчителів починати за 20 хв. до початку занять і закінчувати через 20 хвилин після закінчення останнього уроку.

19. Під час перерв чергові вчителі згідно із графіком, затвердженим директором КЗО СЗШ №47  та погодженим з ПК, чергують на своїх постах і несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах, забезпечуючи дисципліну та безпеку учасників освітнього процесу.

 Черговий адміністратор забезпечує та контролює якість чергування вчителів, класні керівники - учнів.

20. Класні керівники забезпечують провітрювання класних приміщень після кожного уроку відповідно до вікових вимог ДержСанПіНУ.

21. Класні керівники організовують і несуть відповідальність за якість чергування учнів.

Контроль за чергуванням класів, педагогічних працівників здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи Лещенко Л.Г., голова ПК Усата Л.М.

22. Прибирання кабінетів проводити щоденно після уроків. Прибирання території проводити 1 раз на місяць

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог здійснює завгосп школи Сорокіна А.О 

            23. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державних Прапора, Герба, Гімну здійснювати виключно урочисто і державно офіційну організацію і проведення заходів, державних, національних і колегіальних свят. Оновлювати (де це необхідно) куточки державної символіки

Класні керівники

24. Призначити відповідальних за збереження матеріальних цінностей, дотримання вимог з охорони праці і санітарно-гігієнічних норм у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, класних кімнатах тощо .

25. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями робоче місце з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, листків здоров’я та з метою забезпечення порядку та дисципліни, збереження меблів та майна.

                                                                                   Відповідальні за кабінети, вчителі

26.  Всім вчителям забезпечити прийом і здачу кабінетів між уроками. За збереження кабінету (класної кімнати), його обладнання, меблів тощо повну відповідальність несе вчитель, який працює в кабінеті (класній кімнаті), та відповідальна особа за даний кабінет.

27.Призначити класних керівників .

28. Класні керівники забезпечують контроль за відвідуванням учнями уроків відповідно до Інструкції з обліку дітей.

29. Класним керівникам заборонити відпускати учнів з уроків без дозволу адміністрації та без заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

30. Робочий час вчителя починається за 15 хвилин до початку уроку. Учитель, який веде останній урок, супроводжує учнів 1-6 класів до вестибюлю. Вчитель, який іде в клас на перший урок, зобов’язаний взяти класний журнал з учительській кімнати а після останнього уроку заносить журнал до учительської.

31. За умови дотримання температурного режиму учні у верхньому одязі на уроки не допускаються.

32. Діловий стиль одягу є обов’язковим для здобувачів освіти та педагогів.

33.На внесення змін у класному журналі щодо зарахування чи вибуття здобувачів освіти тощо має право лише класний керівник на підставі наказу директора школи.

34. Виправлення оцінок в класних журналах не допускати (в разі помилки за письмовою заявою (поясненням) вчителя дозволяється закреслення помилково виставленої та запис поряд правильної оцінки, що затверджується печаткою директора).

35. Всі записи в шкільній документації вести кульковою ручкою чорного кольору з дотриманням вимог єдиного орфографічного режиму.

36. Ведення щоденника є обов’язковим для кожного учня 2-11 класів. Класний керівник щотижня перевіряє ведення щоденників та забезпечує зворотний зв’язок із батьками через щоденник.

37. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу адміністрації.

38. Заборонити проведення замін уроків за домовленістю між учителями.

39.  Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка, вихід учнів на навчання – за наявності довідки від лікаря.

40.  На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 заборонити принесення в школу вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції.

41. Під час уроків мобільні телефони мають бути вимкнені в усіх учасників освітнього процесу.

42. Проведення екскурсій, походів до театру, кіно, відвідування виставок тощо проводити лише за наказом директора школи, за погодженням з батьками , з проведенням та реєстрацією відповідних інструктажів з БЖД.

43. Визначити час проведення нарад:

- оперативна нарада адміністрації - щоп'ятниці  о 12.00

-  1-й понеділок місяця - нарада класних керівників (5-11 класів – 15.00 1-4 класів – 13.30);

-  2, 4-й четвер – виробнича нарада;

-  3-й четвер – методичні наради.

44. Визначити час проведення нарад при директорі  о 15.00 останній понеділок місяця.

45. Визначити днем проведення:

- батьківських зборів класних колективів, засідання батьківських класних комітетів, батьківські дні - щомісяця третя середа (або четвер);

- батьківської ради школи – друга середа місяця;

- засідання учнівського самоврядування – щовівторка;

- класних годин – за розкладом;

- засідання ради профілактики – відповідно до графіка.

46. В канікулярний час педагогічний колектив працює за окремим графіком та планом, затвердженим директором школи.

47. Наказ довести до відома батьків через сайт школи.

48. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників з навчально-виховної роботи Дергун С.В., Лещенко Л.Г., Жоган Ю.М.

 

Директор КЗО СЗШ №47                                    В.В.Овчаренко

                            

 

 

 

 


 


Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

Дніпровської міської ради

 

Н А К А З

 

    від  24.05.2019р.                                                                    №  215

                                                                                                  

«Про стан виховної роботи в КЗО СЗШ №47

      за ІІ семестр 2018-2019 н.р.»       

 

Виховна робота в школі протягом навчального року була спрямована на реалізацію  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, рекомендацій Листа МОН України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році» , з метою формування в учнів громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві і активної адаптації на ринку праці, а також створенню сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів.

У П семестрі 2018 - 2019 навчального року для реалізації даної мети в школі виховна робота серед неповнолітніх проводилась за всіма існуючими у виховній роботі напрямками.

Особлива увага приділялась національно-патріотичному, превентивному та фізичному  вихованню учнів школи, спрямованому на попередження злочинів, правопорушень.

 Питання виховної роботи та роботи з профілактики правопорушень розглядались на засіданнях педагогічної ради у січні: розгляд :  «Діяльність класних керівників навчального закладу по формуванню в школярів рис громадян Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, екологічної культури»,  «Про організацію літнього оздоровлення учнів та підготовку до діяльності закладу відпочинку з денним перебуванням Ластів'ята»

На нарадах при директору розглянуті питання: «Про організацію право виховної роботи в навчальному закладі»; Про визначення мережі гуртків у 2018-2019 навчальному році», «Про заборону тютюнопаління в приміщенні і на території навчального закладу»,  «Про підготовку до відпочинково-оздоровчої компанії», «Про організацію роботи з профорієнтації та працевлаштування випускників школи», «Про підсумки  роботи педколективу щодо попередження та  профілактики правопорушень і злочинності, шкідливих звичок,наркоманії серед учнів» .

 

У  П семестрі 2018 - 2019 навчального року в школі, згідно плану виховної роботи, проведено:

у січні – місячник художньо-естетичного виховання;

в лютому - місячник правових знань, місячник профорієнтації;

в березні – Шевченківський тиждень;

в квітні - Місячник еколого-натуралістичного виховання. Тиждень безпеки   дорожнього руху; 

в травні – Місячник родинного виховання.

Виховні заходи під час канікул (за окремим планом)

   

У навчальному закладі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Малиновська - Поправко  Алла Володимирівна протягом навчального року проводила заняття з учнями 1-11 класів (за окремим планом)

         Учні 9-А та 10-А класів  взяли участь у Програмі тематично-екскурсійного проекту “Шляхами героїв” для учнів закладів освіти області у 2019 році згідно графіку.(Екскурсія до військової частини с.Черкаське, відвідування музею АТО) 

      

Велику роботу проводили члени ради профілактики школи. За навчальний рік відбулося 10 засідань .У першому  семестрі – 5, у другому семестрі - 5.

        Постійно, протягом семестру, велась робота з учнями, що стоять на внутрішньошкільному обліку 2 учні:

                      Тесленко Олександр  - 9-А клас

                  Данилов Давид  - 5-Б клас

      З учнями девіантної поведінки (7 учнів) та їх батьками проводились профілактично - роз'яснювальні бесіди:

     В II семестрі 2018 - 2019 навчального року проведено два засідання батьківського всеобучу - 21.02.2019 та 25.04.2019.

      Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках і в позакласній роботі , у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями:

   - Центр духовно-фізичного та патріотичного виховання молоді «Булат» Дніпропетровської обласної громадської організації "Січеславське Козацтво Запорозьке".

   - Громадська організація «Альтернативний погляд»

   -Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені первоучителів  слов'янських Кирила та Мефодія

 

     Значна робота педагогічним колективом школи проводиться з національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.Учні школи взяли участь у  ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  у міській військово - патріотичній грі «Прорив» («Дніпровська звитяга»).

     Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів.( Додаток 1)

Учні школи брали участь у районних, міських, Всеукраїнських  конкурсах  (Додаток 2).

 

          Для реалізації заходів, спрямованих на профілактику та попередження схильності неповнолітніх до шкідливих звичок, затвердження здорового способу життя у підлітковому середовищі, протягом навчального року в школі працює наркопост.

За підсумками роботи наркопоста встановлено, що на обліку в школі перебуває 9 учнів, схильних до паління.

З метою профілактики шкідливих звичок серед неповнолітніх членами наркопоста школи проведено:

  • профілактичних лекцій - 9, бесід - 28,
  • 14.05.20189 - лекція для учнів 7  класів щодо здорового способу життя «Статеве дозрівання та засоби гігієни дівчат» (дитячий лікар  );

         З метою створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, творчому та естетичному розвитку в школі ведеться робота по залученню дітей та підлітків з малозабезпечених сімей, школярів, схильних до правопорушень в гуртки. Проводиться також робота по залученню дітей в позаурочний час організованим дозвіллям. В 2018-2019 н.р. у школі працювало 4 гуртки: військово-патріотичні - «Юний стрілець», «Влучний стрілець"; художньо-естетичний – «Вів'єн», гуманітарний – «Дебати»

     Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

   У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

 Сьомий  рік  в КЗО СЗШ №47  проводиться конкурс «Обличчя школи», переможцями конкурсу 2018-2019 навчальному році стало 5 учнів, які були нагороджені за високий рівень навчання, творчих досягнень, морально-етичної культури та самовдосконалення особистості медаллю «Обличчя школи

За підсумками конкурсу «Обличчя школи»   рішенням батьківського комітету , Ради лідерів старшокласників    школи  учням вручили пам’ятні відзнаки 2018-2019 навчального року  (Додаток 3)

 

        Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи школи,  планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних  заходів початку і закінчення навчального року, цикл бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів. 

              З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, протягом 2018-2019 навчального року в школі приділялась належна увага національно-патріотичному вихованню , родинно-сімейному і трудовому вихованню.

Профорієнтаційна робота ґрунтувалася на тісному зв'язку школи з вищими навчальними та середніми закладами. Так, протягом семестру учні школи мали можливість поспілкуватися з представниками ВНЗ, технікумів, училищ,представниками ВУЗів Польщі та Словаччини.

     

                         Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

 Вважати рівень організації  виховної   роботи  у закладі достатнім.

1. Заступнику директора з виховної роботи Лещенко Л. Г.:

   1.1. Продовжити проведення заходів національно-патріотичного,  превентивного,еколого-натуралістичного та естетичного спрямування, організації змістовного дозвілля учнів.

                                                            Протягом 2019/2020 навчального року

1.2. Передбачити проведення у навчальному закладі заходів та свят, спрямованих на  відродження кращих духовних надбань українського народу, розвитку і підтримки традицій вшанування сімейних цінностей.                                                                                                                                                     Протягом 2019/2020 навчального року

1.3. Забезпечити збереження мережі гуртків, спортивних секцій з метою створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської молоді.

                                                                                                 Вересень 2019

1.4. Забезпечити умови для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей з особливими освітніми потребами, залучення їх до навчання в гуртках, спортивних секціях.

                                                                                                        Вересень 2019

1.5. Здійснювати постійний контроль за роботою гуртків.                                                                        

                                                                Протягом 2019/2020 навчального року                               

2. Педагогу-організатору Ніколенко Ю. М. :

  2.1. Сприяти розвитку шкільного самоврядування, діяльності Ради старшокласників «Лідер» як центру самореалізації учнів.

                                                               Протягом 2019/2020 навчального року

2.2. Забезпечити участь учнів школи у Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах, виставках дитячих робіт, спортивних змаганнях.

                                                                 Протягом 2019/2020 навчального року      

3. Оголосити подяку за добросовісне виконання обов′язків класним керівникам :

9-А клас - Кошманенко М.Ю.

10-А клас – Дідик В.М.

7-А клас – Нефьодовій Т.М.

5-Б клас – Бічан Т.В.

2-А клас – Губі Л.В.

2-Б клас – Дрогайцевій І.В.

3-А клас – Пановій Л.О.

3-Б клас – Косенко Ю.В.

керівнику гуртка «Дебати» - Пархоменко С.В.

 

4.  Вказати на недостатній рівень організації виховної роботи в класах :

8-Б клас –Артеменко І.Г.

11-А клас – Баді І. Г,

6-А клас –Нікішаєвій О.В.

7-Б клас -  Кошовій О.П.

 

5. Класним керівникам  1-11 класів:

  • посилити контроль за відвідуванням учнями занять;
  • вжити необхідних заходів щодо попередження правопорушень, вживання учнями алкоголю, паління, та профілактики ВІЛ/СНІД ;
  •  правил техніки безпеки під час літніх канікул;
  • активізувати роботу учнівського самоврядування, формувати активну життєву позицію учнів.
  • вести ретельну роботу з дітьми пільгових категорій;
  • продовжити роботу по участі КЗО СЗШ №47 у конкурсах, програмах щодо пропаганди здорового способу життя;
  • посилити роботу з превентивного виховання та пропаганди здорового способу життя;

6.Контроль  за  виконанням даного  наказу  залишаю за собою.

         Директор школи                                                В.В.Овчаренко

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                      Додаток  № 3

                                                                               до наказу № 215 від 24.05.2019

 

Відзнаки 2019

«Обличчя школи»   - медаль :

                          1. Корсуновська Марина  -  6-А

                          2. Малярець Ліза  -  6-Б

                          3. Піскун Наталія  -  7-А

                          4.  Ковальова Єлизавета  - 8-А

                           5. Шевченко Марта  - 10-А

«Лідер спорту» -  медаль:

                           1. Лаушкін Богдан-10 А

                           2.  Грищенко Олексій - 9-А

«Надія школи»                          

                         1.Фісун Ганна - 10-А

                         2.Арепєв Богдан -  9-А

«Інтелектуал школи»:

                          1.Мельниченко Андрій - 11-А

«Творча обдарованість»

                           1.Кобозова Марія - 5-Б

 


 


ШАНОВНІ БАТЬКИ!

З 09.01.2019 року в закладах освіти Дніпра змінилось двотижневе меню та ціни на дитяче харчування.

Пропоную вам ознайомитись із роз’ясненнями ПП  «Контракт Продрезерв-5» з цього питання.

 

 

З повагою

директор КЗО СЗШ №47

 Овчаренко В.В.


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


НАКАЗ "про підсумки проведення семінару-практикуму керівників закладів освіти на базі КЗО СЗШ №47" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗ "про стан роботи зі звереннями нромадян за підсумками 2017 року та завдання на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витяг з наказу "про  НАГОРОДЖЕННЯ учнів школи з нагоди свята «Останнього дзвоника"

 

НАКАЗ "Про організацію роботи з обдарованими дітьми"

 

НАКАЗ"Про організований початок навчального року"