Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

Сторінка директора

 

 

 

Звіт директора 

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

 Дніпровської міської ради

Овчаренко Валентини Володимирівни

  за 2019/2020 н.р.

 

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технчних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178 ( далі Положення про порядок звітування) керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України,Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти, представляю Вашій увазі звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи колективу протягом 2019-2020 навчального року.

 

         Концепція розвитку комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю» Дніпровської міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу», «Про захист персональних даних», "Концепцією загальної середньої освіти", "Концепцією Національної програми інформатизації", "Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти", «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні», «Концепцією профільного навчання в старшій школі», державними стандартами освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи.

Концепція розвитку спрямована на реалізацію:

·        Конституції України                      

·        Національної доктрини розвитку освіти

·        Концепції національного виховання

·  Освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття”

Мета  концепції  розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як закладу, що  надає  якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання  відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

 

Основними напрямками і завданнями розвитку закладу є:

 

1.Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 17 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

4.Демократизація навчально-виховного процесу.

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.

6.Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

10.Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

11.Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.

12.Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.

13.Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

14. Підготовка учнів до господарсько – трудової діяльності.

15. Гуманістичні відносини між суб’єктами педагогічного процесу.

16. Виховання в учнів свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців.

17.Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців

              Послідовне здобуття освіти можливе за дотримання принципів, перспективності 1 наступності між суміжними ланками освіти, зокрема між початковою і середньою, середньою і профільною школою.

Структура закладу станом на 02.09.2019 року

Дитяча вікова

Кадрова

568 учнів – 20 класів

42 працівники

Не педагогічні працівники

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

Учителів – методистів - 10

Допоміжний персонал – 20 осіб

8 класів

10 класів

2 класи

Старших вчителів - 6

 

224 учні

 

281 учень

 

63 учні

Вчителів вищої категорії - 20

Вчителів І категорії - 8

Вчителів ІІ категорії - 3

Спеціалістів - 11

Розвиток мережі

Навчальні роки

Кількість класів

Кількість учнів

2016 - 2017

18

543

2017 - 2018

19

550

2018 - 2019

19

532

2019 - 2020

20

568

     

      Завершення навчального року спонукає мимоволі замислитись, які результати роботи свідчать про поліпшення і оновлення діяльності педагогічного та учнівського колективу.  Лише неординарні ідеї педагогів у школі і ефективність упровадження ними інновацій дають змогу стверджувати, що учні зможуть легко адаптуватись до умов постійно змінюваного інформаційного світу.

        В навчальному закладі постійно ведеться моніторинг успішності учнів, участь кращих з них в районних та міських олімпіадах:

 

 

Справжнім вакликом для діяльності всіх закладів став 2020 рік, його І півріччя. Введення карантину заставило педагогів по-іншому, а саме дистанційно вибудовувати весь навчальний процес. Терміні платформа Classroom, ютуб посилання, zoom-конференції, скап, електронна пошта стали невід’ємною частиною спілкування з учнями. Це був складний період для всіх учасників навчально-виховного процесу і для учнів, і для батьків, і для вчителів. Але попри всі складнощі ми маємо наступні результати:

клас

Навчальний

рік

Класний керівник

1-3

4-6

 

7-9

 

10-12

 

Всього учнів

відмінники

5-А

2018-2019

Лєснова Я. В.

 

13

14

1

28

Шелковський

2019-2020

Бадя І. Г.

 

15

12

1

28

Сішненко Люсія

5-Б

2018-2019

Ільїних Л. Г.

 

17

17

2

36

Денисенко, Царьова

2019-2020

Тум

нова С.Л.

 

14

20

3

37

Денисенко, Царьова Омельченко

6-А

 

Коцур І. І.

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Дольнік Є. В.

 

9

12

3

24

Ващенко, Юрченко, Качалова

2019-2020

Токарева І. О.

 

14

11

1

26

Юрченко

6-Б

 

Косенко Ю. В.

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Бічан Т. В.

 

19

13

2

34

Юрченко,

ороз

2019-2020

Бічан Т. В.

 

15

16

2

33

Юрченко, Мороз

7-А

2016-2017

Губа Л.В.

 

10

22

1

 

Цикалюк Ян

2017-2018

 

Нікішаєва О.В.

 

14

13

2

 

 

Цикалюк Ян

Корсуновська

2018-2019

 

23

9

1

33

Корсуновська

2019-2020

 

21

13

-

34

 

7-Б

2016-2017

Дрогайцева І.В.

 

12

18

4

 

Заліська Малярець

Міхейкін

Нікіфоров

2017-2018

Зейналов Е.Х.

 

24

10

 

 

-

2018-2019

1

26

4

-

31

 

2019-2020

5

21

4

 

30

 

8-А

2017-2018

 

Нефьодова Т.М.

 

10

10

2

 

 

Вороненко

Растригіна

2018-2019

 

11

11

 

22

 

2019-2020

 

13

9

 

2

 

 

8-Б

2017-2018

Кошова О.П.

-

18

10

-

 

 

2018-2019

 

18

8

 

26

 

2019-2020

3

16

7

 

26

 

9-А

2015-2016

Пархоменко С.В.

 

8

11

2

 

 

Котвинська Аліна

Меркулова Юля

2016-2017

 

8

11

1

 

Меркулова Юля

2017-2018

 

17

5

1

 

Меркулова Юля

2018-2019

 

16

4

 

 

0

 

2019-2020

 

17

7

 

24

 

9-Б

2015-2016

Артеменко І.Г.

 

17

10

-

 

 

2016-2017

 

16

12

-

 

 

2017-2018

2

12

5

-

 

 

2018-2019

 

23

2

 

25

 

2019-2020

3

14

7

 

24

 

10-А

4-А

2013-2014

Коцур І.І.

 

4

11

5

 

Ареп’єв,   Великий 

Липка, Логвин Сердюк

5-А

2014

2015

 

 

3

14

4

 

Ареп’єв Богдан,

 Коваль Анастасія, Вакулик Софія

6-А

2015-2016

 

 

3

15

2

 

Ареп’єв Богдан, Коваль Анастасія

7-А

2016-2017

 

 

7

12

2

 

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

8-А

2017-2018

 

 

6

12

2

 

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

9-А

2018-20

9

Кошманенко М.Ю.

 

18

13

2

33

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

10-А

2019-2020

 

 

14

13

2

29

Ареп’єв  Богдан,

Коваль Анастасія

4-Б

2013-2014

 

 

10

11

4

 

Висоцька Єлізавета ВолинюкДіана

Гурнов Кирило

Сухарукова Дарія

5-Б

2014-2015

 

 

9

15

 

 

Волинюк Діана

6-Б

2015-2016

 

 

14

9

-

 

 

7-Б

2016-2017

 

 

11

8

-

 

 

8-Б

2017-2018

 

2

12

5

-

 

 

11 -А

4-А

2012-2013

Губа Л.В.

11

13

2

 

Шевченко, Чаплінська

 

5-А

2013-2014

Кошманенко М.Ю.

9

17

1

 

Чаплінська Єлизавета

 

6-А

2014-2015

11

12

1

 

Чаплінська Єлизавета

 

7-А

2015-2016

11

12

-

 

 

 

8-А

2016-2017

14

9

1

 

Чаплінська Єлизавета

 

9-А

2017-2018

15

8

-

 

 

 

10-А

2018-2019

Дідик В. М.

4

17

14

-

 

 

11-А

2019-2020

5

14

14

2

35

Шевченко, Чаплінська

 

 

Два роки вже втілюється в навчальних закладах концепція Нової української школи.

В нашій школі учні 1 та 2 класів навчались за двома програмами

1-А,2-А класи за програмою «Росток»

1-Б, 2-Б класи за програмою авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б.

Що нового чекало дітей в НУШ?

 • ранкові зустрічі розпочинали день, допомагали налаштуватись на робочий лад;
 • інтеграція предметів;
 • модельне навчання за тематичними тижнями;
 • «Шість цеглинок»  та Ledo-конструктор.

Нові підручники, нові засоби навчання, що дають можливість і провести експеримент і дослідження – все запорука того, що учні відчували себе відкривачами світу, мандрівниками

Вчителі початкових класів мають можливість розпочати роботу з новими дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання, що осучаснюють урок для дітей нового покоління.

           

У зв’язку з потребами нового підходу до викладання навчальних предметів, у необхідності набуття нових професійних якостей учителі початкової школи пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно до концепції «Нова українська школа», завершили онлайн-курс для вчителів початкової школи на платформі EdEra,пройшли навчання за програмою «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів у рамках курсу Нової української школи». Жоган Ю.М. як заступник директора з НВР була учасником педагогічної студії «Формування професійної етики в педагогічному колективі як один із аспектів розвитку педагогіки партнерства в умовах Нової української школи», учасником Круглого столу «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», працювала обласним тренером з підготовки вчителів Індустріального району м.Дніпра до викладання в умовах НУШ. Учителі початкової школи КЗО СЗШ № 47 і в умовах карантину продовжували дистанційно підвищувати кваліфікаційну категорію. Були учасниками вебінарів « Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», «Розвиток різних видів пам’яті в початкових класах НУШ», «Життя у стилі еко. Хто/чи навчають цьому у сучасній школі?», «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії», «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання».

Протягом навчального  року в 1-4х класах було проведено День іменинника, Свято знайомства з родинами,День козацтва,Свято Наума, День святого Миколая, конкурс «Найкраща новорічна маска», Масляна, Свято весни, майстер-класи з виготовлення осінніх наробок і пряників, «Бути здоровим модно» тощо. Також дистанційно класні керівники 1-4 класів провели День матері, Свято вишиванки, «Мій домашній улюбленець»,Свято останнього дзвоника.

      Поряд з вчителями НУШ вносили зміни  в роботу з учнями і інші вчителі. Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність через педагогічні зібрання різних форм.

       Адже саме на вчителя потрібно робити основний акцент. Вчитель є фактично двигуном освітнього процесу. Без його щирої підтримки не діє жодна вказівка керівництва.

       За новими підручниками працювали і вчителі 6,11 класів, що дало можливість апробувати наскрізні лінії в навчанні.

      Педагогічний колектив школи продовжує забезпечувати рівний доступ до освіти дітям з особливими освітніми потребами, зокрема, працювали 7 інклюзивних класів, в яких навчались 11 дітей, для яких завдяки Постанові Кабінету  Міністрів України №88 були придбані засоби для корекційно-розвиткових занять та створені умови для осучаснення освітнього процесу у цих класах.

 

Громадсько-активна школа – це громадсько-активний учень. Впровадження в повсякденне життя відбувається через систему виховних стандартів.

 

Головне завдання закладу освіти - так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація,  шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності; зробити все,аби сучасні діти могли навчатися без страху і насилля,отримувати ціннісні життєві навички,які відповідають світу що змінюється.  Робота з учнями у 2019-2020 здійснювалася на основі  нормативно-правових документів :

           Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.2019 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок »

         Лист МОН № 1/9-523 від 16.08.2019 року  «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

 

      Національно-патріотичне виховання в навчальному закладі впроваджується шляхом реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, плану дій щодо реалізації Стратегії, проведення Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

 Тема виховної діяльності,над якою працює  школа :  

«Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».

 

   Основні напрямки виховної діяльності  КЗО СЗШ № 47 у 2019-2020 н.р.:

-національно-патріотичне виховання підростаючого покоління

-превентивне виховання

   - фізичне виховання

   - художньо-естетичне виховання в становленні особистості

   - еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді

- протидія булінгу

     Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор, керівники гуртків), у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями:

      - Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені первоучителів  слов'янських Кирила та Мефодія.

      - Центр духовно-фізичного та патріотичного виховання молоді «Булат» Дніпропетровської обласної громадської організації "Січеславське Козацтво Запорозьке".

  

   Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів : уроків патріотизму, уроків мужності, акцій, концертів, участі у конкурсах:

·        ддекада правових знань   Місячник превентивного виховання (грудень)

·        ммісячник художньо-естетичного виховання (січень)

·        ммісячник правових знань . Місячник профорієнтації (лютий)

·        ШШевченківський тиждень (березень)

·        какція по збору макулатури (жовтень 2019 року)

·        ввідвідування театрів, музеїв міста

·        ммісячник фізичного виховання (вересень)

·        ммісячник громадянсько-патріотичного виховання (жовтень)

·         місячник Здоров′я, місячник військово-патріотичного  виховання               

(листопад)

 Декада правових знань. Місячник  профорієнтації (лютий)

Шевченківський тиждень (березень)

 

  Заходи,щодо організації дозвілля дітей на канікулах затверджуються окремим планом.

       В навчальному закладі Радою старшокласників «Лідер» організовано конкурс  «Обличчя школи».

 

      28-29 лютого - рій «ЮНІ СІЧЕСЛАВЦІ» взяли участь у відбірковому турі І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

       Протягом  січня – лютого  2020 року учні КЗО СЗШ № 47 взяли участь у міському етапі Всеукраїнської акції учнівської молоді «День зустрічі птахів». За результатами Акції  школа посіла перше місце у місті.

      Учні школи стали переможцями конкурсів: «Собори наших душ» , «Новорічна композиція-2020», «Замість ялинки – зимовий букет», «Казкова зима в моєму місті», національного відбіркового туру Х111 Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Метелики-німий шедевр природи»(Перше і третє місце в Україні).       

      У школі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Мотренко Ганна Олександрівна протягом навчального року проводила заняття з учнями 1-11 класів.

      Учні школи стали  переможцями ІІ Всеукраїнського уроку доброти «Щаслива лапа» та учасниками рекорду України «Найбільша кількість уроків добра».

Колективу хореографічної студії сучасного танцю "Viv`en" , у квітні 2020 року, присвоєно звання "Зразковий".

      У школі протягом  2019-2020 навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:

         Військово-патріотичні- «Юний стрілець», «Влучний стрілець"

         Художньо-естетичний – «Вів'єн»

         Фізкультурно-спортивні : Студія спортивної хореографії «Маестро», футбол, художня гімнастика, черлідінг, таеквандо, шаховий, «Сокіл («Джура»)»,гурток технічного моделювання.

           

      Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.У грудні місяці 2019 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям». 

Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая. Дітям-інвалідам надано грошову допомогу та подарунки.

          20 лютого -  з ініціативи шкільного самоврядування та рою «Юні  Січеславці» було організовано і проведено благодійний ярмарок «Ми не байдужі» по наданню матеріальної допомоги на лікування учениці 3-Б класу Погорєловій Софії.    

    Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави. Учні пільгових категорій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою забезпечені шкільною та спортивною формою.

КЗО СЗШ №47 підтримує зв'язок з ССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції Індустріального  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.

   На внутрішкільному обліку знаходиться 2 учні:

Зема Вадим - 8-Б клас

Данилов Давид  - 6-Б клас

    У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педкорекції.

   Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.

На кінець 2019-2020 н.р. були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

              Кількість дітей у них становило:

- дітей, позбавлених батьківського піклування - 1

- дітей з інвалідністю – 12

- дітей з малозабезпечених сімей -11

- дітей з багатодітних дітей – 73

- діти, батьки яких брали участь в АТО-12

       Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи. Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться, згідно з діючим законодавством.

 

        Великого значення в сучасних умовах набуває виховний модель-лідерство. Активні представники класних колективів задіяні в учнівському самоврядуванні. Найактивніше функціонувала «Рада лідерів», на засіданнях якої розглядалися найактуальніші питання шкільного життя.

       На жаль, цьогорічний карантин не дав змоги закінчити традиційний конкурс «Обличчя школи» і ми не з’ясували імена учнів, які були найактивнішими цього року.

 

Робота з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

-      профілактики дитячого травматизму;

-      виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

-      впливу сім’ї на середовище дитини;

-      організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків 1-А,1-Б,2-А,2-Б,3-А, 3-Б, 4-Б, 5-А, 7-Б класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.

 

Здорові діти – здорова нація. Формування здорового способу життя

 

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

 

 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

 

             На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» (Бічан Т.В., Бердо Р.В.), необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).

 

Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості

 

Охоплення учнів харчуванням

 

Охоплення учнів гарячим харчуванням у 2019-2020 навчальному році

 • організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів пільгової категорії (дітей-сиріт -1; учнів з малозабезпечених сімей-5; учнів, які є дітьми учасників АТО- 12; дітей з багатодітних родин- 62; дітей з інвалідністю-5; учнів інклюзивних класів- 14 (1-4 кл -20.17 грн, 5-11кл- 26.11 грн)
 • гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 кл ; організовано гаряче харчування для учнів 5-11 класів та учнів, які відвідують групи продовженого дня, за кошти батьків;
 • затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування (20 осіб);
 • надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування;
 • проводилися моніторинг харчування, анкетування учителів та учнів школи щодо урізноманітнення страв та попиту на ту чи іншу продукцію,а узагальнені звіти щодо харчування вчасно надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 • питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на методичному об‘єднанні класних керівників;
 • організовано роботу комісії громадського контролю з числа батьків учнів КЗО СЗШ №47, яка регулярно проводить перевірки якості харчування
 • представники «Продрезерв -5» щотижнево спостерігали за роботою шкільної їдальні, за якістю наданої продукції, за дотриманням технології приготування їжі тощо.

 

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2019/2020 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з договором №0110 від 19.02.2020 р. з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» на постачанняя очищеної питної води , всіх учнів школи забезпечують якісною питною водою.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Фінансування школи по загальному фонду здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету.

     Інформація про всі фінансові надходження щоквартально розміщується на сайті школи.

     За звітній період за бюджетні кошти школа отримала товарів:

Навчальне приладдя для учнів з особливими освітніми потребами на суму – 23844,00грн.

Дезинфікуючі засоби – 638,40грн.

БФП 2 шт. -  15840,00грн. (ксерокс, принтер,сканер)

Проектор – 22080,00грн.

Ноутбук – 13680,00грн.

Господарчі товари – 4480,80грн.

Картоплечистка – 19322,22грн.

Комутатор, бездротова точка доступу – 19320,00грн. (інтернет)

Комплект меблів – 58560,12грн. (парти для перших класів)

Інтерактивна панель 1шт. – 99000,00грн.

Лампи LED – 300шт.

Драбина складна – 2122,00грн,

Крейда - 463,00грн,

Емаль для підлоги 24кг – 1260,00грн,    емаль біла 36кг – 2940,00грн,

Бланки особової справи працівника – 10шт – 150,00грн,

Бланки особової справи для учнів – 70шт – 371,00грн,

Папки швидкозшивачі – 10шт – 35,00грн,

М’яч футбольний  6шт – 3420,00грн, м’яч баскетбольний 4шт – 3200,00грн,

М’яч волейбольний – 5шт - 3450,00грн,  м’ячі для метання – 2шт -  90,00грн,

Сітка футбольна – 1шт – 680,00грн,     сітка волейбольна – 2шт -  1900,00грн,

Канат – 1шт – 2550,00грн,

Тонометр – 1шт – 461,00грн.

 

За звітній період за батьківські кошти школа провела наступні заходи:

 

Оплата послуг охорони та тривожної кнопки – 62855,00грн.

Придбання будівельних матеріалів – 27604,00грн.

Придбання господарських товарів – 19143,15грн.

Обслуговування шкільної комп’ютерної техніки, сайту школи – 6715,20грн.

Інші витрати – 8677,60грн.

 

    З 19 квітня 2020 року школою ліквідовано договір про послуги охорони з фірмою «Єсаул» і підписано нові умови охорони закладу з ТОВ «НСБ-РУБІКОН», оплату діяльності якого проводить департамент гуманітарної політики ДМР.

    Під час карантину школа за договором про благодійне співробітництво з ПП «ЕПАМ СИСТЕМЗ» отримала меблі на суму 10249,75грн.:

Ресепшн 1шт.

Дошка магнітно-маркерна 4шт.

Стіл обідній 3шт.

Стілець поворотний 92шт.

Стіл комп’ютерний 16шт.

Перегородка до столу 14шт.

Крісло поворотне 6шт.

Тумба ролетна 25шт.

Стіл угловий 4шт.

Пенал для документів 3шт.

Стілець високий для обіднього столу 8шт.

 

    В кінці травня, нарешті, за бюджетні кошти було розібрано напівзруйнований тир, який загрожував життю дітей.

    Але є в нас проблеми, які через відсутність фінансування не вирішуються вже кілька років:

 1. Не фінансується ремонт спортивного залу.
 2. Напівзруйновану шкільну огорожу і коштів на її відновлення поки що не передбачено.
 3. Не встановлено в закладі пожежну сигналізацію.

 

Змінився світ – додалися технічні можливості, стає іншою школа, до неї приходять інші діти. Змінюємося і ми, бо з кожним роком розуміємо, що відсутність прогресу – це регрес.

Ритм життя навколо зумовлює пришвидшення внутрішніх, особистісних, професійних ритмів.

Наша школа відкрита для діалогу, ми чекаємо нових пропозицій від батьків щодо спільної роботи, покращення іміджу школи.

Тож бажаю всім бути позитивно налаштованними на сприйняття світу. Лише за цих умов можна бути впевненими у тому, що використано всі шанси у житті.

 


 


Звіт директора 

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»

 Дніпровської міської ради

Овчаренко Валентини Володимирівни

  про свою діяльність на посаді протягом  2018/2019 н.р.

та перспективи розвитку закладу в 2019-2020 навчальному році

 

Вступ

  Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
 
  Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі. 
На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. 
 
  Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. 
Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.
  Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія». Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.
  Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.
Колектив школи працював за педагогічною проблемою «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів в рамках обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
Управління закладом
  У 2018/2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія».
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним та тижневим планами. 
  Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.
  Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як батьківський комітет, профспілковий комітет.

  Освітній рівень педагогічних працівників

                Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 43 вищу педагогічну, 1 – середню спеціальну.Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2018/2019н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100 %.

                Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих працівників) враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, проектором і ін. Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 

  Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

У 2018/2019 навчальному році  атестувались і були присвоєні педагогічні категорії  таким вчителям:

 «спеціаліст першої категорії»:

   - учителю української мови Нестриженко Тамарі Іванівні

   - учителю інформатики Зейналову Еміль Хасрат огли

 Відповідність займаній посаді,  «спеціаліст другої категорії»:

     - вихователю ГПД Коцур Ірині Іванівні

  Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «учитель-методист» вчителю української мови і літератури Жоган Юлії Миколаївні

   Відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший учитель» вчителю української мови і літератури Кошманенко Майї Юріївні

  Відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший учитель» вчителю математики Кошовій Олені Павлівні

 Присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю початкової школи Ільїних Людмилі Григорівні

 

Так, в школі працювало 44 вчителі, з них:
“Спеціаліст вищої категорії” – 21 учитель;
“Спеціаліст І категорії” - 11 вчителів;
“Спеціаліст ІІ категорії” – 4 вчителі;
“Спеціаліст” – 8 вчителів.
Мають педагогічні звання:
“Учитель-методист” – 13 вчителів;
“Старший учитель” – 7 вчителів.

Позитивні тенденції:

стабільність кадрового складу,

низька плинність,

наявність фахової підготовки у всіх працівників.

 

        З метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі  була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації школи: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі , оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року. На засіданнях предметних методичних об’єднань були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

 

 На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів  в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного та обласного рівнів. Проведена діагностика і моніторинг розвитку здібностей учнів  та оновлена база даних обдарованості.

У системі роботи з обдарованими школярами визначені такі важливі моменти:

створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;

профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;

співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;

висока ефективність уроку вшколі;

інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;

співпраця з батьками, громадськістю;

постійний психологічний супровід розвитку креативності;

індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;

стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;

ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

 

Переможці предметних районних олімпіад серед учнів КЗО СЗШ №47

у 2018 – 2019 навчальному році.

Предмет

ПІ учня

клас

місце

ПІБ учителя

Українська мова та література

Ареп’єв Богдан

9-А

ІІІ

Кошманенко М.Ю.

Математика

Вороненко Сніжана

Таран Кіра

Коваленко Єлизавета

7-А

7-А

8-А

ІІ

ІІ

ІІ

Кошова О. П.

Кошова О. П.

    Туманова С.Л.

Біологія

Ареп’єв Богдан

9-А

І

Бічан Т.В.

Географія

Ковальова Єлизавета

Кучугурна Олександра

Ареп’єв Богдан

Грищенко Олексій

Пархоменко Ксенія

Фісун Ганна

8-А

8-А

9-А

9-А

10-А

10-А

ІІ

ІІ

І

ІІ

І

ІІІ

Токарева І.О.

Правознав-ство

Коваль Катерина

Ткаченко Єгор

9-А

10-А

ІІ

ІІІ

Пархоменко С.В.

Історія

Ареп’єв Богдан

Грищенко Олексій

Амочкіна Євгенія

Шевченко Марта

9-А

9-А

8-А

10-А

І

І

ІІ

ІІІ

Пархоменко С.В.

Трудове навчання

Коротченя Ганна

8-Б

ІІ

Нефьодова Т.М.

ОТМ

Безбородько Анастасія

7-Б

І

Нефьодова Т.М.

Фізика

Шевченко Марта

10-А

ІІІ

Нікішаєва О. В.

Хімія

Ковальова Єлизавета

8-А

ІІІ

Бердо Р.В.

Ім. Петра Яцика

Шелковський Ілля

Шевченко Марта

4-А

10-А

ІІІ

ІІІ

Лєснова Я. В.

Кошманенко М. Ю.

               Найбільше переможців олімпіад мають Токарева І.О., Пархоменко С. В. 

Проте в роботі з обдарованим школярами виявлено певні недоліки. Мало школярів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості інформаційно-бібліотечного центру. Потребує удосконалення система творчих зв’язків з вузами та науково-методичними центрами.

Участь у міських олімпіадах
 

ПІБ

Клас

Предмет

Місце

Учитель

1

Ковальова Єлизавета

8-А

 

географія

ІІ

 

Токарева І.О.

2

Ареп’єв Богдан

9-А

 

історія

Ш

Пархоменко С.В.

Участь у   турнірах:

Турнір

Етап

Учитель

1.

Математичний брейн - ринг

Районний,

4 місце

Кошова О.П.

2

Протягом року працював шкільний клуб «Дебати»

Вони брали участь у міському зимовому турнірі, в травні навчались в міській школі дебатерів

 

Пархоменко С.В.

 

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»
 

Всього призерів

2018-2019

Золотий колосок

44

Срібний  колосок

34

Всього призерів

78

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру 2018/2019»

Усього призерів  - 60

Відмінний результат  -25

Добрий результат –35

 

Всеукраїнська гра «ГЕЛІАНТУС - природознавство для дорослих»:

72  учні всього прийняли участь

З них  50 призерів  

Диплом І ступеня - 2

Диплом ІІ ступеня – 1

Диплом ІІІ ступеня - 8

 

Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник - 2019»

Результат  -43 призери різних рівнів

Диплом ІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень – 6 учнів

Диплом ІІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень –7 учнів

 

Всеукраїнська українознавча  гра «Патріот - 2019»

 Учасників – 38

Диплом ІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень – 5 учнів

Диплом ІІІ ступеня.  Всеукраїнський рівень –8 учнів

 

Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс з англійської мови «Пазл - 2019»

Усього учасників – 53

Але негативною стороною є те, що у 2018-2019 н.р. учні нашої школи не взяли участь у І етапі конкурсу захисту  робіт МАН. Це негативний показник. На засіданнях ШМО вчителі не взяли до уваги залучення учнів до роботи у МАН.

Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. 
Збереження контингенту
 У 2018/2019 навчальному році у школі функціонувало 19 класів: 
початкова школа – 8 класів;
основна школа – 9 класів;
старша школа – 2 класи;
10-А клас – української філології  профіль
11-А клас – української філології  профіль
           Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами, прибуло до школи 13 учнів, вибуло 13 учнів                                                                              
Школу закінчили 530 учнів.
Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2018/2019 навчальному році були:
- контроль відвідування учнями навчальних занять;
- організація навчання за індивідуальною формою, інклюзивною формою
- організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі. 
 
 
Виховна робота
Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
 Основні документи з виховної роботи  у 2018-2019 н.р.
 Лист МОН України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»;
  Концепція національно-патриотичного виховання дітей і молоді;
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 
Тема виховної роботи школи :   
«Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».
 
Основні напрямки виховної роботи КЗО СЗШ № 47 у 2018-2019 н.р.:
-Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління
-Превентивне виховання
- Фізичне виховання
-  Художньо-естетичне виховання в становленні особистості
- Еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді 
           - Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.
 - Професійна орієнтація та допрофільна підготовка
  
Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор,керівники гуртків), у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями:
  -  Громадська організація «Альтернативний погляд» 
  -   Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені первоучителів  слов'янських Кирила та Мефодія.
   - Центр духовно-фізичного та патріотичного виховання молоді «Булат» Дніпропетровської обласної громадської організації "Січеславське Козацтво Запорозьке".
   
У 2018-2019 н.р.  виховна робота проводилась згідно плану виховної роботи.
 
    В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності, акції, концерти, участь у конкурсах.
  Акція по збору макулатури (жовтень 2018 року, квітень 2019р.).
  Відвідування театрів, музеїв міста.
  Місячник фізичного виховання (вересень).
  Місячник громадянсько-патріотичного виховання (жовтень).
  Місячник Здоров?я. (листопад). 
 Декада правових знань. Місячник превентивного виховання (грудень)
 Місячник художньо-естетичного виховання (січень).
 Місячник правових знань .
 Місячник профорієнтації (лютий)
 Шевченківський тиждень (березень)
 Місячник еколого-натуралістичного виховання Тиждень безпеки   дорожнього руху  (квітень)
 Місячник родинного виховання (травень)
 
Виховні заходи під час канікул (за окремим планом)
У навчальному закладі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Малиновська-Поправко  Алла Володимирівна протягом навчального року проводила заняття з учнями 1-11 класів.
Учні 9-А та 10-А класів  взяли участь у Програмі тематично-екскурсійного проекту “Шляхами героїв” для учнів закладів освіти області у 2019 році згідно графіку.(Екскурсія до військової частини с.Черкаське,відвідування музею АТР)  
 В навчальному закладі організовано конкурс  «Обличчя школи»
             У школі протягом  2018-2019 навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:
  Військово-патріотичні- «Юний стрілець», «Влучний стрілець"
  Художньо-естетичний – «Вів'єн»
  Фізкультурно-спортивні : Студія спортивної хореографії «Маестро», футбол,художня гімнастика,черлідінг,таеквандо,шаховий.
  Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.
  У грудні місяці 2018року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям».  
Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая.
Дітям-інвалідам надано грошову допомогу та подарунки.
Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, учні пільгових категорій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні.
Діти, які знаходяться під опікою забезпечені шкільною та спортивною формою.
 КЗО СЗШ №47 підтримує зв'язок з ССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції Індустріального  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.
             На виконання Указу Президента України №113/200 від 28.01. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності»  та з метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. У першому семестрі було проведено 5 засідань ради профілактики, другому семестрі – 5.  
На внутрішкільному обліку знаходиться 2 учні:
Тесленко Олександр  - 9-А клас
Данилов Давид  - 5-Б клас
У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педкорекції.
Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.
Соціальний захист :
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться, згідно з діючим законодавством. 
На кінець 2018-2019 н.р. були підготовлені списки учнів пільгових категорій. 
  Кількість дітей у них становило:
- дітей, позбавлених батьківського піклування - 2
- дітей з інвалідністю – 15
- дітей з малозабезпечених сімей -3
- дітей з багатодітних сімей – 57,сімей-29
- діти, батьки яких брали участь в АТО-13
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, залучені до гурткової роботи.
 
 
Робота з батьками
 
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.
Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО; 
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків 1-А,1-Б,2-А,2-Б,3-А,4-Б класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.
 
Здорові діти – здорова нація. Формування здорового способу життя
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 
 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
             На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» (Бічан Т.В., Бердо Р.В.), необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).
Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. 
В 2018-2019 н.р. продовжені уроки хореографії. 18  травня проведено творчий звіт творчого колективу «Viv’en»
 
 
 
 
 
Охоплення учнів харчуванням
 
       Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. 
            У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329.
Упродовж 2018/2019 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. 
Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (дітей-сиріт -2; учнів з малозабезпечених сімей - 3;  учнів, які є дітьми учасників АТО - 12; 
дітей з багатодітних родин- 57; дітей з інвалідністю-4; учнів інклюзивних класів- 9);
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 кл ; організовано гаряче харчування для учнів 5-11 класів та учнів, які відвідують групи продовженого дня, за кошти батьків;
повністю змінено меню (додано нових страв, удосконалено вже наявні)
затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування (20 осіб);
надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування;
відкрито буфет
проводилися моніторинг харчування, вивчення попиту на ту чи іншу продукцію, а узагальнені звіти щодо харчування щотижня надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на методичному об‘єднанні класних керівників;
 
Скарг на якість харчування не надходило. Представники підприємства «Продрезерв-5» регулярно перевіряють роботу шкільної їдальні, якість виготовленої продукції; зустрічаються з представниками батьківського комітету школи. Працює комісія з числа батьків для контролю за якістю харчування.
Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань в КЗО СЗШ №47  проводилось згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України    від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
На початку навчального року адміністрація  КЗО СЗШ №47  координувала роботу медичних працівників і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками КЗО СЗШ №47 згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2018-2019  роки
З 02.01.2019 у всіх навчальних закладах міста було ліквідовано посади медичних сестер. Адміністрація закладу зразу ж включилась в роботу по ліцензуванню медичного кабінету школи з метою повернення до закладу медичного працівника. Завдяки цій роботі 18.04.2019 року було видано наказ Міністерства охорони здоров'я України   № 877  про ліцензування медичного кабінету КЗО СЗШ №47.
За підсумками цього ліцензування в школу повернуто медичного працівника, тепертв школі працюватиме медична сестра на повну ставку і весь робочий день
Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО СЗШ №47  протягом 2018/2019 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з договором №2 від 20.04.2018р. з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» на постачанняя очищеної питної води з 23.04.2018р. у П півріччі навчального року всіх учнів школи забезпечують якісною питною водою.
       Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільше відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. 
Інформатизація НВП
       Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2018/2019   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:
упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;
формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.
    У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».
   Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. 
    У школі функціонує  2  комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання в кабінеті  №15, більшість кабінетів та приміщень школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. 
    Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.  
     У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.
      Школа вживає заходи щодо раціонального використання мобільних телефонів в навчальному процесі. В січні місяці 2019 року було видано наказ з цього питання, розроблено алгоритм використання мобільних телефонів.
 
Матеріально-технічне забезпечення НВП
          За бюджетні кошти в І-му півріччі було отримано від департаменту гуманітарної політики ДМР станом на 16.11.2018р. :
 4 – ноутбуки,  2 – принтери кольорових, 1 – проектор, в їдальню посудомийну машину та встановлено вогнестійкі двері в щитову школи на суму 166 470,51грн. 
       В ІІ-му півріччі департаментом гуманітарної політики ДМР профінансовано ліцензію медичної сестри, яку отримала школа, укладено договори на вивезення ТПВ, обробку дезінсекції та дератизації, проведення лабораторних досліджень питної води мікроклімату та освітленості, всі приміщення закладу забезпечено питною бутильованою водою, оплата електроенергії, води та газу.
        Протягом навчального року за батьківські кошти проводились зварювальні роботи системи опалення з заміною труб, проведено частковий ремонт  труб холодної води, використано 2.560 грн.
       На статтю «Придбання будівельних матеріалів» було придбано необхідну кількість медикаментів,  які потрібно для медичного кабінету, часткові ремонти та заміна сантехніки на суму 16.130 грн. 
       На статтю «Придбання господарських товарів» використано 22.152 гривні 60 коп., за які закуплено миючі та дезінфікуючі засоби, господарчий інвентар для двірників, придбано змішувачі води, сантехніку, лампи та світильники.
 
        Було проведено обслуговування шкільної комп'ютерної техніки, сайту школи на суму 2.880грн.,  відновлення камер відеоспостереження сума договору склала 8.200грн., придбано спортивний інвентар сума витрат склала 1.833грн.
       
        За спонсорські кошти та силами робітників адміністративно-господарської частини пофарбовано спортивний майданчик,  придбано фарбу та лак.
         Влітку 2019року планується заміна кахля та пластика на крильці школи, косметичний ремонт класних кімнат, туалетів, покриття паркетного полу лаком.
          Залишаються невирішені питання щодо бюджетних коштів:
Відновлення роботи каналізаційного колектора,
Капітальний ремонт спортивної зали,
Капітальний ремонт туалетів.
 
Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік
1.Питання, що були розв’язані
     Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;
реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;
у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
школа  намагається підтримувати  свій позитивний імідж;
створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.
2.Питання, що потребують подальшого розв’язання
Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
підвищення якості освітніх послуг;
підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
недостатня результативність ЗНО;
неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики;
вакансії педагогічних працівників;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.
 
Головні завдання школи:
- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;
- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для і 9-х класів;
-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;
-  створення «ситуації успіху» для кожного учня;
-  поглиблене вивчення англійської мовиу 1-11 класах, профільне вивчення математики
- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;
-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;
- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізації школи;
- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;
-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;
- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;
- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;
- зміцнення матеріально-технічної бази школи.
Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми фізичного і психічного здоров`я учнів (робота „Школи сприяння здоров`ю”), враховує адаптаційні процеси на всіх ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві.
Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.
Умови досягнення головних завдань школи
          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:
- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);
-  демократизація системи освіти;
- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;
- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;
-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;
- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;
- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;
- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;
- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.
Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:
В управлінні:
оптиматизація методичної роботи школи;
створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 
підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.
 
У навчанні:
реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;
управління результатами та якістю навчання;
удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;
розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.
 
У вихованні:
виховання потреби здорового способу життя;
педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;
оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
управління процесом соціалізації учнів;
розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;
соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;
розвиток елементів державно-громадського управління;
орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;
активізація правового виховання;
розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.
 
Психолого-педагогічні задачі:
забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 
оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

 

 

Протокол

загальних зборів педагогічного колективу,  батьківського комітету, громадськості

КЗО СЗШ №47
 

від 02.06.2017 р.                                                                    Присутні: 133 чоловіка

Місце проведення:

актовий зал

 

    
Присутні:  батьківська громадськість 122 чол., члени педколективу 19 чол.

 

ЧЕРГА ДЕННА:

1.     Вибори голови та секретаря зборів.

2.     Звіт директора КЗО СЗШ №47 Овчаренко В.В. «про підсумки діяльності педколективу, адміністрації школи по удосконаленню навчально-виховного процесу,зміцнення матеріальної бази школи у 2016-2017 н.р.»

3.     Оцінювання діяльності керівника  навчального закладу шляхом таємного голосування.

З першого питання було запропоновано обрати головою зборів Браженко Н.А., голову батьківського комітету, секретарем зборів обрати члена батьківського комітету 5-Б класу Підгайну Т.І.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою зборів Браженко  Н.А., секретарем зборів Підгайну Т.І.

З другого питання заслухали виступ директора школи Овчаренко В.В., яка запропонувала у звіті питання виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів, створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, організації різних форм позаурочної роботи.

 З третього питання проведено оцінювання діяльності керівника школи Овчаренко В.В. шляхом таємного голосування.

Роздано бюлетенів голосування – 133

Прийняли участь у голосуванні – 133

Діяльність керівника школи Овчаренко В.В. оцінена:

задовільно – 131

не задовільно – 2

УХВАЛИЛИ:

Діяльність директора школи Овчаренко В.В. вважати задовільною.

 

Голова зборів                                                                            Н.А.Браженко

 

Секретар                                                                                    Т.І.Підгайна        

 
 
 
 

26 листопада 2015 року в КЗО СЗШ №47 м. Дніпропетровська відбувся міський семінар-практикум керівників навчальних закладів, які працюють за програмою «Росток» по темі «Управління інноваційно-освітнім проектом на засадах діяльнісної технології» за участю професора Пушкарьової Тамари Олексіївни.

 

 

 

          керівникам ЗНЗ міста було запропоновано доповідь директора школи Овчаренко В.В. «Вплив інтегрованого та діяльнісного підходів на формування й розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічною технологією «Росток».

 

·       Далі учасникам семінару було запропоновано майстер-класи учителів:

·       Лєснової Я.В. «Число і цифра 7» (Математика, 1 клас)

 

 

 

·       Коцур І.І. «Комахи восени. Підготовка комах до зимівки» (Навколишній світ, 2 клас)

·       Панової Л.О. «Рівняння дробів» (Математика, 4 клас)

·       Губи Л.В. «Осінь-грибна пора. Чому дерева і гриби дружать. Корисні властивості грибів. (Навколишній світ, 3 клас)

 

 

 

·       Токаревої І.О. «Річки» (Навколишній світ, 6 клас)

·       Кошової О.П. «Розв’язування комбінаторних задач» ( Теорія ймовірностей, 7 клас)

 

 

 

Професор Пушкарьова Тамара Олексіївна своєю доповіддю «Реалізація інтегровано-діяльнісної технології за програмою «Росток» узагальнила роботу семінару і відповіла на питання, що виникли у керівників ЗНЗ, що приймали участь у роботі семінару.

 


 

До школи надійшов лист   …

 

   Шановні вчителі "Середньої загальноосвітньої школи №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" дякуємо Вам за якісну підготовку випускників, які зараз навчаються на геолого-географічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара:

Лубенець Альона Вікторівна

         Ми, викладачі геолого-географічного факультету, шануємо Вашу віддану працю. Сподіваємося, що і надалі випускники Вашої школи будуть навчатися на нашому факультеті. Просимо поширити рекламну інформацію про геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара серед учнів старших класів.

Декан ГГФ                                         Шерстюк Н.П.

 

 


 

 

 

Наказ про звернення громадян

 

 

НАКАЗ ПРО БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ

Для загальноосвітніх шкіл  (СЗШ) наступні реквізити: 

 Нові реквізити:

1) для оплати  батьківської плати за харчування дітей в НВК та СЗШ  (школи)   та оплати платних послуг  з 01.01.2019 року. (КПКВ 0611020 спеціальний фонд-02, КЕКД-25010100)

Отримувач: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 40506248

Рахунок: 31558223195804

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку МФО: 820172

2) для надходження благодійних внесків в СЗШ (школи) з 01.01.2019 року. (КПКВ 0611020 спеціальний фонд-03, КЕКД-25020100)

Отримувач: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 40506248

Рахунок: 31555323195804

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку МФО: 820172